Duyuru

Tüm Öğretim Elemanlarının Dikkatine - BAP Komisyonu Tarafından Alınan Genel Kararlar

Son Güncelleme Tarihi : 18.04.2022 16:59
Değerli Öğretim Elemanları,
 
BAP Komisyonu tarafından 140. Gündem'de proje başvurularına ilişkin alınan ve 04.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olan genel kararlar aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır. 
 

Genel Hususlar
 • Gündem Maddesi 1: Proje önerisi kriterlerinde değişiklik yapılması,
 • Karar 1: Üniversitemizin disiplinlerarası etkileşimin artırılmasını teşvik etme politikası doğrultusunda, Birimimizce desteklenecek LTP’ler hariç tüm proje türlerinde; iki veya daha fazla akademik disiplinin birlikteliğiyle, ortak bir konu üzerinde takım çalışmalarına dayalı ve bu çalışmalarda farklı disiplinlerin bilgi, yöntem ve araçlarının bir arada kullanıldığı bütünleştirilmiş projelerin desteklenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
 • Gündem Maddesi 2: Araştırma Projesi (AP) ve Lisansüstü Tez Projesi (LTP) başvuru şartlarında değişiklik,
 • Karar 2:
  a. Yürütücünün daha önce 2 veya daha fazla AP veya 4 veya daha fazla LTP yürütmesi durumunda, yeni bir AP veya yeni bir LTP önerisi sunabilmesi için en az 1 Dış Fon Kaynaklı Projede* yürütücü veya 2 araştırmacı olma şartı aranmasına ve ilgili Dış Fon Kaynaklı Proje* önerilerinin bilgilerinin e-BAP otomasyon sistemine kayıt ettirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
  b. AP ve LTP için Karar 2.a’da belirtilen sınırlarda olan araştırmacılar için yalnızca 2019 yılı ve sonrasında başlayan Dış Fon Kaynaklı Projeler* esas alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
  *Dış Fon Kaynaklı Projeler; TÜBİTAK ARDEB veya Uluslararası İşbirliği, GEKA (Teknik Destek Hariç), TAGEM, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerdir. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek olması durumunda 2 yürütücülük şartı aranır.
 • Gündem Maddesi 3: Alt yapı projelerine ilişkin değişiklik, 
 • Karar 3: 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren Alt Yapı Projelerinin desteklenmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.   
 • Gündem Maddesi 4: Teşvik projelerinde başvuru sırasında istenen “Uluslararası Makale” şartı,
 • Karar 4: Teşvik projeleri kapsamında proje önerisi başvurusunda talep edilen Uluslararası makale şartında ilgili makalenin Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az Q2 çeyreklik diliminde; Sosyal ve Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında en az Q3 çeyreklik diliminde olmasına ve ilgili makalenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adresli gerçekleştirilmiş olmasına karar verilmiştir. Genel giderlerin (bilgisayar, monitör, kamera, ses kayıt cihazı, cep telefonu, tablet, yazıcı, drone, flash disk, fotoğraf makinesi vb.) desteklenmemesine ve ayrıca Teşvik projelerine sadece sorumlu yazarın başvuru yapmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
 • Gündem Maddesi 5: Başvuru yapmış ve değerlendirilmemiş olan projelerin değerlendirilmesi,
 • Karar 5: 04 Nisan 2022 tarihinden önce başvurusu yapılmış ve Komisyon tarafından değerlendirilmemiş olan projeler için alınan Karar 1, 2, 3, 4 no’lu kararların geçerli olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
 • Gündem Maddesi 6: Nisan 2022 sonrası yapılacak olan proje başvuru tarihleri,
 • Karar 6: Önümüzdeki süreçte LTP dışındaki tüm proje başvurularının aşağıda belirtilen tarih aralıklarında yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir
Proje Başvuru Tarihleri*
16 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022
15 Ağustos 2022 - 26 Ağustos 2022
14 Kasım 2022 - 25 Kasım 2022
                                                                                                                                                    *LTP için başvurular her zaman açıktır.
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
 
Yayınlayan : bap.mu.edu.tr Tarih : 18.04.2022 15:48
Okunma Sayısı : 1139