Duyuru

STAR stajyer araştırmacı programı başvuruları başlamıştır

Son Güncelleme Tarihi : 02.02.2023 16:17


Değerli Araştırmacılar; TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) çağrısının başvuruları 1 Şubat 2023’de başladı.
Çağrı ile Lisans öğrencilerinin, Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amaçlanmaktadır. TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütücüleri tarafından belirlenen kontenjanlar STAR Proje Portalı üzerinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Projelerde görev almak isteyen ve daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen adaylar için STAR Proje Portalından (https://star.tubitak.gov.tr/) proje sayfası ziyaret edilebilir.
 
Proje Adı Lisans Bölümleri ve Diğer Şartlar Kurum STAR Lisans Öğrencileri
Bazı Fenolik Asitlerin Escherichia coli Üzerindeki Etkilerinin Genom, Çözünür Proteom ve Metabolom Düzeyinde Moleküler ve Biyokimyasal Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması Tıp, eczacılık, veterinerlik, diş hekimliği, sağlık bilimleri, biyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, kimya MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmalarında Kolektif Eylem, Sosyal Sermaye Ve Kişilik Özellikleri İlişkisinin Yerel Düzeyde Karşılaştırmalı İncelenmesi İşletme Bölümü MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Domates Güvesi İle Mücadelede Kitinaz İmmobilize Nişasta Kaplı Silika Nanopartiküllerin Kullanımı Ve Kontrollü Pestisit Salım Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Model Çalışma Moleküler Biyoloji ve Genetik MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Ergenlerde Biyomotorik Özellik Ve Becerilerin Egzersiz, Eğitsel Oyun Ve Dijital Destek İle Arttırılması Yoluyla Sosyal Ve Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Disiplinlerarası Eğitim Programının Tasarlanması Eğitim Fakültesi Bölümlerinden 1 ve Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinden 1 olmak üzere, toplam 2 lisans öğrencisi talep edilmektedir. MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Göz İzleme Teknolojisi ile Mobilyalar Üzerinde Oluşan İlgi Odaklarının Görüntülenmesi ve Yeni Ürün Tasarımındaki Etkinliğinin Belirlenmesi
 
Talep Edilen Lisans Bölümleri: Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Psikoloji


Talep Edilen Öğretmenlerin Branşları: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji ve Tasarım, İngilizce
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (E-Scaffolding) Modelinin Tasarlanması Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Ortaokul Matematik Öğretmenliği ve/veya Fen Bilgisi Öğretmenliği MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Mikrobiyom veri işleme ve görselleştirilme
Talep Edilen Lisans Bölümleri:Bilgisayar Mühendisliği
  MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Tip 1 Diyabetik Ayak

 
Talep Edilen Lisans Bölümleri: Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tıp Fakültesi, Diş hekimliği, Veterinerlik.

Talep Edilen Öğretmenlerin Branşları: Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tıp Fakültesi, Diş hekimliği, Veterinerlik.
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Türkiye'de Yaygın Üretilen Arı Polenlerinden Antidiyabetik Aktiviteli Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
Yenilebilir Bazı Mantarların Sitotoksik Aktiviteden Sorumlu Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması ve Metastazı Engelleme Potansiyellerinin in vitro Belirlenmesi Talep Edilen Lisans Bölümleri: Kimya, Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Kimya mühendisliği, Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Öğretmenlerin Branşları:Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BAŞVUR
 

 
Yayınlayan : bap.mu.edu.tr Tarih : 02.02.2023 16:04
Okunma Sayısı : 997