Duyuru

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Bilgileri

Son Güncelleme Tarihi : 01.08.2019 14:11:13

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin başvuru yapılacak yerler, başvuru için gerekli belgeler, başvuru değerlendirme ve kayıt takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri        : 01-15 Ağustos 2019

Sonuçların İlanı          : 29 Ağustos 2019

Kayıt Tarihleri            : 09-15 Eylül 2019

Başvuru Şekli

*Başvurular, gerekli belgelerle birlikte (Tıp Fakültesi hariç) şahsen veya posta  yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

**Tıp Fakültesine başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, kargo vb yollarla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/ Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri birimine yapılır.

Gerekli Belgeler

1. Fakülte /Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokuluna hitaben yazılmış dilekçe.

2. ÖSYS Sonuç Belgesi (farklı programlara geçmek isteyenler tüm puan türlerini gösteren belge)

3. Öğrenci Belgesi (aslı)

4.Transkript (aslı)

5. Disiplin Cezası Almadığına dair Belge (aslı)

6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümler için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda ya da kayıtlı olduğu üniversitede zorunlu yabancı dil programından başarılı olduğuna dair belge.

Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar öğrenim gördüğü üniversiteden temin edecekleri onaylı ders içeriklerini kayıt anında teslim edeceklerdir.

Yatay Geçiş başvurularına ilişkin usul ve esaslar (Ek Madde 1) için tıklayınız

Üniversitemize ait tavan-taban-puanlar için tıklayınız.

İletişim Rehberi

 

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 09.07.2019 08:30
Okunma Sayısı : 21275