Duyuru

Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Son Güncelleme Tarihi : 02.02.2024 17:25
Sevgili Öğrenciler
 
Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yapabilmeniz ve sorunsuz bir kayıt dönemi geçirmeniz için aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

1- 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme ve ders kayıtları (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
2- 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında kayıt yenileme ve ders kaydı yapan öğrenciler, 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında akademik danışman onayı ile kayıt yaptırdığı dersi silebilir veya yeni ders ekleyebilirler.
3- Belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen veya ders kaydı yapamayan mazereti dekanlık/ müdürlük tarafından uygun görülen öğrenciler 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında mazeret kaydı yapabilirler.
4- Öğrenim ücreti ya da öğrenci katkı payı ödemesi gereken öğrenciler ödeme yapmadan kayıt yenileyemez, ders kaydı yapamaz.
5- Dönemlik/yıllık eğitim verilen, ders kaydı yapmayan öğrenim ücreti ödemesi gereken Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri öğrenim ücretlerini ödemeden öğrenime devam edemezler.
6- Öğrenimlerinin ilk dört yarıyılı sonunda genel not ortalamaları 1.80'in altında kalan lisans öğrencileri, akademik yetersizlik durumuna düşerler. Akademik yetersiz öğrenciler, beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamazlar. Öğrenciler, almadıkları derslerle birlikte başarısız oldukları dersleri ve/veya başardıkları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadırlar.
7- Ön lisans,  lisans programlarında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinde normal ders yükü 30 AKTS’dir. Genel not ortalaması 2,00’den düşük olan başarısız öğrenciler en fazla 30 AKTS ders alabilirler.
8- Ön lisans ve lisans programlarında başarılı öğrenciler;
GNO ≥ 2,00- 2,99 » en fazla 36 AKTS,
GNO ≥ 3,00- 4,00 » en fazla 40 AKTS ders kaydı yapabilir.
Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet aşamasındaki başarılı öğrenciler akademik danışmanın önerisi, bölüm başkanının onayı ile
GNO ≥ 2,00- 2,99 » en fazla 42 AKTS,
GNO ≥ 3,00- 4,00 » en fazla 46 AKTS ders kaydı yapabilir.
9- Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş, bulundukları yarıyıla kadar almaları gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları şartı ile genel not ortalamaları en az 3.00 olan öğrenciler, öğrenimlerini erken tamamlamak amacıyla, ders yüklerinin üzerinde yukarıda belirtilen krediler kadar bir üst sınıftan ders alabilirler.
10-  Ders kaydı işlemleri aşağıdaki sıraya göre uygulanır.
a) FF,FD, TT, KK notu ile başarısız olunan dersler.
b) Geçmiş dönemlerden alınmamış dersler.
c) İçinde bulunulan dönemden alınmamış dersler.
11- Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi bırakma hakkını kullanıp onun yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders, kaldığı dersin yerine saydırılır. Yeni alınan dersten devam şartı aranır.
12- Staj çalışması eğitim-öğretim programlarında ders yükü içinde değerlendirilmektedir. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler ders kayıt listesine mutlaka staj çalışmasını eklemelidir.
13- Azami öğrenim süresini doldurmuş, bu süre sonunda iki sınav hakkı öncesi veya sonrası yarıyıl hakkı verilen öğrenciler ile sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler, sınav haklarını ve yarıyıl haklarını derslerin açıldığı yarıyılda kullanabilirler.  Yarıyıl ya da sınav hakkı kullanacakları dersler için ders kaydı yaptırmaları gerekir.
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 02.02.2024 16:59
Okunma Sayısı : 6636