Duyuru

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Son Güncelleme Tarihi : 02.07.2021 14:58:14
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan öğretim yöntemi ile eşzamanlı (senkron) yürütülmesi planlanmakta olup; COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından konu hakkında farklı kararlar alınması halinde, alınan kararlar Üniversitemiz internet sayfasında www.mu.edu.tr  adresinden duyurularak uygulanacaktır.
  
Üniversitemiz öğrencileri, yaz okulunda yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilirler.
 
Diğer Üniversite öğrencileri, yaz okulunda dört ders, yirmi dört krediyi aşmamak üzere kayıtlı olduğu Üniversitenin mevzuatında belirtilen ders ve kredi sayısı kadar ders alırlar. Yaz okulu öğrenim sürecinde Üniversitemiz yönetmeliklerine tabi olurlar.
 
Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 
Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu kaldırmaz.

 
Üniversitemiz içinde başka bölüm/programdan adı ve kodu aynı olan dersleri almak için yönetim kurulu kararı gerekmez.
 
Üniversitemiz içinden veya Üniversitemiz dışından adı ve kodu farklı eş değer derslere kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.

 
2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda uzaktan öğretim yöntemiyle (senkron) ders alan Üniversitemiz öğrencilerinin aynı anda diğer Üniversitelerde uzaktan öğretim yöntemiyle (senkron) verilen eşdeğer dersleri 2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okuluyla sınırlı olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla alabilirler.

Öğrenciler üniversitemiz içinde açılmış bir dersi veya eşdeğerini başka bir üniversiteden alamaz

 
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)

Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için üniversitemiz öğrencilerinden 01-11 Haziran 2021 tarihleri arasında talep toplama (ön kayıt) yapılacaktır.
 
Diğer üniversite öğrencilerinden talep (ön kayıt) alınmayacaktır.
 

Yaz Okulunda açılacak dersler, üniversitemiz öğrencilerinihttps://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre belirlenecektir.
 
Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.
 
Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak isteyen her öğrenci ayrıca derslere kesin kayıt yaptırmak zorundadır.


Ön Talep Kılavuzu için tıklayınız. (01 Haziran 2021 Tarihinden sonra aktif olacaktır)
 
Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kesin Kayıt Esnasında Yapacakları İşlemler

Diğer üniversite öğrencileri https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girmelidir.
Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirerek kullanıcı adı almaları gerekmektedir.
Kullanıcı adı alındıktan sonra
 https://sifre.mu.edu.tr adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.
Kullanıcı adı ve giriş şifresi alındıktan sonra 
https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

Dışardan Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız 
 
AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Derslere Kesin Kayıt İşlemi

Kesin kayıt işlemi 30 Haziran-05 Temmuz 2021 (saat 12.00'a kadar) tarihleri arasında,
Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler için ders değiştirme işlemi 05-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri 30 Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 itibariyle başlayacak, Yaz Okulu Ücret Tahsilatı 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya aynı bankanın İnternet Bankacılığından öğrenci numaraları ile yapılacaktır.
 
Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir.


Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri 

Üniversitemiz öğrencilerinden, açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını danışmanına ulaşarak açılan derslere yaptırabilirler. (30.06 - 05.07.2021 (saat 12.00'a kadar) tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de danışmanına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler)

Diğer üniversite öğrencilerinden, Üniversitemizde açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak açılan derslere kayıt yaptırabilirler.  ( 30.06 - 05.07.2021 (saat 12.00'a kadar) tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. )

Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar
 
Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 
Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 
Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
  
Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 
Diğer üniversitelerden Üniversitemizin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge verilir. Ayrıca bu bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesine gönderilir.


Yaz Okulu Akademik Takvimi
Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ders İçerikleri 
İletisim Rehberi

NOT 1: Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.
2-Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.
3-Yaz okulu ücretleri ve Banka bilgileri kesin kayıtta ilan edilecektir.
4- Yaz okulunda açılmayan derslere ait ücret iadesi talepleri, 01 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar yapılmalıdır.

 
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 28.05.2021 00:00
Okunma Sayısı : 153964