Duyuru

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan ve/veya Yüz Yüze Yapılacak Dersler İle Derslere Devam Şartları Hakkında Duyuru

Son Güncelleme Tarihi : 18.02.2021 12:11:35

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan ve/veya yüz yüze yapılacak dersler ile derslere devam şartlarının yerine getirilmesine ilişkin 03.02.2021 tarih ve 595/3 Sayılı Senato kararı ile Kabul edilen “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Esasları” gereğince:
  
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;
 
Eğitim-Öğretim Yöntemi

 1. Yüz Yüze Eğitim Yürütecek Birimler

Aşağıda adı geçen birimlerde hem teorik hem de uygulama içeren derslerin teorik kısımları zorunlu olmadıkça senkron uzaktan eğitimle yapılır.

 • Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6.sınıflar,
 • Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 4.sınıfı,
 • Diş Hekimliği Fakültesi 1 ve 2. sınıflar.
 1. Asenkron Olarak Yürütülecek Dersler

Aşağıda listelenen dersler, asenkron uzaktan eğitim yöntemiyle yapılır.

 • Ortak Zorunlu Türk Dili Dersleri,
 • Ortak Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri,
 • Zorunlu/Seçmeli BİP kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersleri,
 • Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri,
 • Güzel Sanatlar Bölümünde yürütülen GSM, GSR kodlu isteğe bağlı özel ilgi alanı dersleri,
 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yürütülen BSD kodlu isteğe bağlı özel ilgi alanı dersleri, ve
 • ORD Kodlu Dersler
 1. Yüzde Yüz Uzaktan Eğitim Yürütecek Birimler

Tıp, Diş Hekimliği ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakülteleri dışındaki diğer tüm Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının dersleri senkron uzaktan eğitim yöntemiyle yapılır.

 1. Yüz Yüze / Uzaktan Eğitimle Yürütülecek Dersler 

Teknoloji Fakültesi bölümleri eğitim öğretim programlarında yer alan İşyeri Eğitimi, Meslek Stajı I ve Meslek Stajı II dersleri yüz yüze veya içeriği ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde senkron uzaktan eğitim yolu ile yapılır. 
 

Devamsızlık 

 1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüzde yüz uzaktan öğretim yönteminin uygulandığı senkron ve asenkron derslerde devam şartı aranır.
 2. Senkron derslerde; öğrencinin DYS sisteminde canlı olarak derse katılması veya katılmadığı haftanın ders kaydını dönemin ilk 13 haftası için on gün içerisinde, dönemin son iki haftası için derslerin yapıldığı hafta içerisinde izleyerek Bahar Yarıyılı devam şartını yerine getirmesi gerekir.
 3. Asenkron derslerde; öğrencinin ders kayıtlarını dönem sonuna kadar izleyerek Bahar Yarıyılı devam şartını yerine getirmesi gerekir.
 4. Öğrencilerin DYS üzerinden yürütülen senkron dersler için devam ve yoklama listeleri, öğrenci dersi canlı olarak veya kayıttan izledikçe DYS’de güncellenir. Öğretim elemanları, güncellenen ders devam bilgilerini değerlendirerek OBS’ye işler.
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 15.02.2021 00:00
Okunma Sayısı : 28282