Personel

Doç.Dr. OKAN ÖZGÜL
Doç.Dr.
Okan Özgül
@ E-posta
okanozgul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5411

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Arıcılık Programı

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Arıcılık Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İvgin Tunca Rahşan, Özgül Okan, Yabanlı Murat, Şener Idris, 2018. Evaluation of Heavy Metal Concentrations In the Xylem Sap of Turkish Pine (Pinus Brutia Ten.)and Honeydew of Marchalina Hellenica, GENNADIUS (HEMIPTERA: MARCHALINIDAE),Collected in Western Anatolia, Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
2-) Koç, H., Özgül, O., Hasbenli, A., 2016. Limoniidae (Diptera) fauna of the Marmara region with 23 new records for Turkey. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
3-) Özgül, O., Koç, H., 2016. Contributions to the Pediciidae (Diptera) fauna of Turkey with six new records. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
4-) Koç, H., Özgül, O., Hasbenli, A., 2015. The Tipulidae (Diptera) fauna of the Marmara region, with nine new records and one new genus record (Tanyptera Latreille, 1804) for Turkey. Turkish Journal of Entomology
5-) Özgül, O., 2015. First records of species of the Hesperinidae and Cylindrotomidae (Diptera: Nematocera) from Turkey. Zoology in the Middle East
6-) Özgül, O., Koç, H., 2014. Four New Species of Limoniidae (Diptera, Nematocera) from The Inner-West Anatolian Subregion of Turkey. Florida Entomologist
7-) Wagner, R., Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., 2013. New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey. Zoology in the Middle East
8-) Özgül, O., Koç, H., 2012. Contributions to the Limoniidae (Insecta, Diptera) fauna from the inner west Anatolia. Turkish Journal of Zoology
9-) Çiftçi, M.C., Hasbenli, A., Özgül, O., 2012. Two new species of the Hilara maura-group (Diptera: Empididae) from Turkey. Florida Entomologist
10-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., 2012. The Tipulidae fauna of southwestern Turkey (Insecta: Diptera: Nematocera). Zoology in the Middle East
11-) Özgül, O., Koç, H., 2010. New Records from Inner West Anatolia to the Turkish Limoniidae (Insecta, Diptera) Fauna. Jourhal of Entomological Resarch Society
12-) Tonguç, A., Grıchanov, I.Y., Koç, H., Özgül, O., Barlas, M., 2010. Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey. Journal of the Entomological Research Society
13-) Koç, H., Oosterbroek, P., Özgül, O., 2005. A new Turkish Tipula (Lunatipula) species of the acuminata group (Diptera: Tipulidae). Entomologica fennica

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koç, H., Tonguç, A., Özgül, O., Molla, Y., Canbulat, S., 2013. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi. MANAS Journal of Agricultureand Life Sciences
2-) Civelek, H.S., Tonguç, A., Özgül, O., Dursun, O., 2007. Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records. Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins
3-) Grıchanov, I.Y., Tonguç, A., Civelek, H.S., Vıkhrev, N.E., Özgül, O., Dursun, O., 2007. Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records. Caucasian Entomological Bulletin
4-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., Kaya, B., 2007. The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyza trifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey. Türk.entomol.derg.
5-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., 2006. Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) I. Int. J. Dipterol. Res.
6-) Koç, H., Wagner, R., Özgül, O., 2006. Contributions to Dixidae (Diptera, Insecta) Fauna of Turkey. International Journal of Dipterological Research
7-) Özgül, O., Koç, H., Jaroslav, S., 2006. Additions to the Limoniidae species in Turkey (Insecta, Diptera) II. International Journal of Dipterological Research
8-) Koç, H., Özgül, O., Aktaş, M., 2005. Contributions to Pediciidae and Limoniidae of Turkey (Diptera). Studia dipterologica

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bilgin, S., Özgül, O., Koç, H., 2015. Türkiye için beş yeni kayıt ile Sündiken Dağları (Eskişehir) Limoniidae (Diptera) faunasına katkılar. Türkiye Entomoloji Bülteni
2-) Özgül, O., Civelek, H.S., 2014. Contributions to the Empididae (Diptera) fauna of Turkey, with two new records. Türk. entomol. bült.
3-) Özgül, O., Koç, H., Barlas, M., Tonguç, A., 2009. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası. S. Ü. Fen Fak. Derg.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kartal Serengül, İvgin Tunca Rahşan, Özgül Okan, Koç Hasan, 2018. Muğla Yöresinde Bulunan Balarılarında (Apis mellifera L.) NosemaHastalığının Moleküler ve Mikroskobik Teşhisi. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
2-) Özgül Okan, İvgin Tunca Rahşan, Koç Hasan, 2018. A New Record of Phantom Flies (Diptera: Ptychopteridae) from Turkey. International Symposium Ecology 2018
3-) Ceylan, Ö., İvgin Tunca, R., Özgül, O., 2016. Marchalina hellenica’nın Mikroflorasının Ön Karakterizasyonu. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
4-) Özgül Okan, Koç Hasan, Dikkaya Mehmet Ali, 2013. İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Pediciidae (Diptera) Faunası. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
5-) Özgül Okan, Koç Hasan, Hasbenli Abdullah, Tonguç Alper, 2012. Marmara Bölgesi Pediciidae Diptera Faunası. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan
6-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., 2007. Biodiversity of Economic Importance of Agromyzidae (Diptera) Species in Turkey by Using Molecular Tecniques. Alien Arthropods in South East Europe crossroad of three continents" Sofya, 19-21 Eylül 2007 (Sözlü sunum).. Alien Arthropods in South East Europe crossroad of three continents

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kartal Serengül, Özgül Okan, İvgin Tunca Rahşan, Koç Hasan, 2018. Should We Use Commercial or Local Bombus Species for Pollination?. International Symposium Ecology 2018
2-) 2018. Limoniidae (Diptera) Species Determined in Ihlara Valley with a New Record from West Palaearctic. International Ecology Symposium
3-) Özgül, O., İvgin Tunca, R., Doğaç, E., Koç, H., Nacar, G., 2016. Landmark based on Geometric Morphometric Analyses of Dicranoptychafuscescens (Schummel, 1829) Populations in Turkey. Symposium on EuroAsian Biodiversty
4-) Nacar, G., Özgül, O., Doğaç, E., İvgin Tunca, R., Koç, H., 2016. Genetic Analyses of Limonia nubeculosa Meigen, 1804 Museum Samples using Mitochondrial DNA COI Sequence Analyses. Symposium on EuroAsian Biodiversty
5-) Koç Hasan, Özgül Okan, Tonguç Alper, Molla Yağız, 2012. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae Diptera Türlerinin Fenolojisi. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yavaş, Y., Koç, H., Özgül, O., 2016. Ihlara Vadisi (Aksaray) Tipulidae (Diptera) Faunası. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi
2-) Gürkan, N., Yıldırım, A., Özgül, O., Koç, H., İvgin Tunca, R., Doğaç, E., 2015. Limonia nubeculosa Meigen, 1804 (Diptera, Nematocera) Türünün Bireylerine Ait Kanat Damarlanmasının Geometrik Morfometri Yöntemleriyle İncelenmesi İçin Bir Ön Çalışma. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,
3-) Yıldırım, A., Nacar, G., Özgül, O., Koç, H., 2015. Ihlara Vadisi (Aksaray) Mantar Sinekleri (Diptera, Keroplatidae ve Mycetophilidae) Faunası İçin Bir Ön Çalışma.. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
4-) Akpınar, Z., Özgül, O., 2015. Ihlara Vadisi Limoniidae (Diptera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
5-) İvgin Tunca, R., Ceylan, Ö., Özgül, O., 2015. Marchalina hellenica (Gennadius, 1883)’nın Bal Arısı ile İlişkisi ve Çam Balı Üretimindeki Rolü. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
6-) Koç Hasan, Özgül Okan, Molla Yağız, Bilgin Seda, 2013. Muğla İli Limoniidae ve Tipulidae (Diptera, Nematocera) Faunası. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
7-) Koç Hasan, Hasbenli Abdullah, Özgül Okan, Tonguç Alper, 2010. Marmara Bölgesi Limoniidae Diptera Nematocera Faunası. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
8-) Tonguç Alper, Koç Hasan, Barlas Murat, Özgül Okan, 2010. Marmara Bölgesi Dolichopodidae Diptera Faunası. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özgül Okan, Koç Hasan, Dikkaya Mehmet Ali, 2014. Sündiken Dağları Eskişehir Tipulidae Diptera Türlerinin Faunistik Yönden İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014
2-) Koç Hasan, Özgül Okan, Molla Yağız, 2012. İç Batı Anadolu Bölgesi nin Afyonkarahisar Kütahya Uşak Tipulidae Insecta Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi
3-) Koç Hasan, Özgül Okan, Tonguç Alper, Barlas Murat, 2010. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipuloidea Faunası Diptera Nematocera. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu
4-) Özgül Okan, Koç Hasan, Tonguç Alper, 2010. Türkiye nin Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Limonidlerin Fenolojileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
5-) Koç Hasan, Hasbenli Abdullah, Özgül Okan, Yıldırım Ahmet Levent, 2010. Marmara Bölgesi Tipulidae Diptera Nematocera Faunası. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
6-) Çöl Bekir, Tonguç Alper, Özgül Okan, Civelek Hasan Sungur, Dursun Oktay, 2008. Chromatomyia horticola Goureau ve Liriomyza trifolii Burgess (Diptera, Agromyzidae) Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
7-) Tonguç Alper, Civelek Hasan Sungur, Koç Hasan, Barlas Murat, Özgül Okan, Dursun Oktay, 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Faunasına Katkılar. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
8-) Özgül Okan, Koç Hasan, Barlas Murat, 2008. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae Diptera Nematocera Faunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tonguç Alper, Özgül Okan, 2012. The Insects An Outline of Entomology Wiley Blackwell Publication P J Gullan and P S Cranston Böcekler Entomolojinin Ana Hatları Bölüm 17 Entomolojide Metotlar Toplama Koruma Kuratörlük ve Tanımlama/17. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: ALİ GÖK

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tonguç, A., Özgül, O., 2012. The Insects: An Outline of Entomology, Wiley-Blackwell Publication (P. J. Gullanand P. S. Cranston); Böcekler: Entomolojinin Ana HatlarıBölüm 17, Entomolojide Metotlar: Toplama, Koruma, Kuratörlük ve Tanımlama, ss 443 – 459.. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Ali GÖK

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
3-) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY. 2015. Hakemlik Sayısı: 4
4-) TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED). 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) New Records from Inner West Anatolia to the Turkish Limoniidae (Insecta, Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) The Tipulidae (Diptera) fauna of the Marmara region, with nine new records and one new genus record (Tanyptera Latreille, 1804) for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Evaluation of Heavy Metal Concentrations In the Xylem Sap of Turkish Pine (Pinus Brutia Ten.)and Honeydew of Marchalina Hellenica, GENNADIUS (HEMIPTERA: MARCHALINIDAE),Collected in Western Anatolia, Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Four New Species of Limoniidae (Diptera, Nematocera) from The Inner-West Anatolian Subregion of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Contributions to the Empididae (Diptera) fauna of Turkey, with two new records - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Contributions to Dixidae (Diptera, Insecta) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Contributions to Pediciidae and Limoniidae of Turkey (Diptera) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
14-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
15-) Two new species of the Hilara maura-group (Diptera: Empididae) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
16-) Two new species of the Hilara maura-group (Diptera: Empididae) from Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
17-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
18-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
19-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
20-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
21-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
22-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
23-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
24-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
25-) A new Turkish Tipula (Lunatipula) species of the acuminata group (Diptera: Tipulidae) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Contributions to Dixidae (Diptera, Insecta) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) The Tipulidae (Diptera) fauna of the Marmara region, with nine new records and one new genus record (Tanyptera Latreille, 1804) for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) First records of species of the Hesperinidae and Cylindrotomidae (Diptera: Nematocera) from Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Four New Species of Limoniidae (Diptera, Nematocera) from The Inner-West Anatolian Subregion of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Limoniidae (Diptera) fauna of the Marmara region with 23 new records for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Contributions to the Pediciidae (Diptera) fauna of Turkey with six new records - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) The Tipulidae (Diptera) fauna of the Marmara region, with nine new records and one new genus record (Tanyptera Latreille, 1804) for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) A new Turkish Tipula (Lunatipula) species of the acuminata group (Diptera: Tipulidae) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) The Tipulidae fauna of southwestern Turkey (Insecta: Diptera: Nematocera) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
16-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Contributions to Dixidae (Diptera, Insecta) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Additions to the Limoniidae species in Turkey (Insecta, Diptera) II - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye için beş yeni kayıt ile Sündiken Dağları (Eskişehir) Limoniidae (Diptera) faunasına katkılar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Four New Species of Limoniidae (Diptera, Nematocera) from The Inner-West Anatolian Subregion of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
6-) Additions to the Limoniidae species in Turkey (Insecta, Diptera) II - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
7-) Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) I - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey, with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
5-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
6-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
7-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
8-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
9-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
10-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
11-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: IHLARA VADİSİ (AKSARAY) MANTAR SİNEKLERİ (DIPTERA: KEROPLATIDAE, MYCETOPHILIDAE) FAUNASI. Konu: Mantar sinekleri, Sciaroidea, Bolitophilidae, Keroplatidae, Mycetophilidae, İç Anadolu Bölgesi, Aksaray, Ihlara Vadisi. ALİ-YILDIRIM. 2016
2-) Tez Adı: Ihlara vadisi (Aksaray) Limoniidae (insecta, diptera) faunasının belirlenmesi. Konu: Ihlara vadisi (Aksaray) Limoniidae (insecta, diptera) faunasının belirlenmesi. ZEYNEP-AKPINAR. 2016

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışma, Eskişehir ilindeki Sündiken Dağları’nda Haziran 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında Tipuloidea (Diptera) örnekleri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, Limoniidae’ye ait 54, Pediciidae’ye ait 6 ve Tipulidae’ye ait 29 olmak üzere toplam 89 takson belirlenmiştir. Yeni tür olduğu düşünülen 5 takson, cins düzeyinde verilmiştir. 5’i Limoniidae ve 1’i Pediciidae’ye ait olmak üzere Türkiye Tipuloidea faunasına 6 takson ilave edilmiştir. Böylece Türkiye’den bilinen turna sineklerinin tür ve alttür sayısı 282’den 288’e ulaşmıştır. Yeni türler de eklenince bu sayı 293 olacaktır. Ayrıca Neolimonia Alexander, 1964 cinsi Türkiye Tipuloidea üstfamilyası için yeni cins kaydıdır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sündiken Dağları’nda (Eskişehir) Tipuloidea (Diptera, Nematocera) Üstfamilyasının Faunistik Yönden İncelenmesi.. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından önemli köprü ve merkez konumunda olup zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu çeşitlilik bazı hayvan grupları dışında hala gizli durumdadır. Türkiye'deki ekosistemlerin canlı populasyonları Avrupa'ya kıyasla daha az zarar görmüş durumdadır. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin bir an önce ortaya çıkarılması gerekmektedir. Tipuloidea, Diptera (Sinek ve Sivrisinekler) takımının Nematocera (Sivrisinekler) alttakımına dahil olup dünyada 15450 tür ve alttürü içermektedir. Palearktik bölgeden 3258, ülkemizden ise 320 türü bilinmektedir. Hasan Dağı volkanından püskürtülen lavların Melendiz Çayı tarafından aşındırılması sonucu oluşan Ihlara Vadisi, Aksaray ili sınırları içerisinde ve Hasan Dağı’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Derinliği 100 ile 150 metre arasında değişiklik gösteren kanyon görünümlü vadi, Ihlara Beldesi’nden başlayarak kuzeybatı yönünde 14 km boyunca devam etmektedir. Turna sineklerinin bulunabileceği; akarsu ve göllerin otlak ve gölgeli kenarları, ormanlar ve orman altı vejetasyonları, akarsuların ağaçlı ve otlak olan kısımları, yıl boyu kesintisiz akan çeşme ve pınar önlerindeki habitatlar gibi yaklaşık 67 farklı örnekleme noktası belirlenmiştir. Belirlenen bu noktalarda Nisan 2015 ile Ekim 2016 tarihleri arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu 5618’i erkek olmak üzere toplam 7502 ergin tipuloid örneği toplanmıştır. Toplanan örnekleri böcek zarfları içinde veya %70’lik alkol içeren farklı büyüklükteki cam ve plastik kavanozlarda laboratuara getirilerek muhafaza altına alınmıştır. Preparasyon işlemlerinin ardından teşhisleri yapılmıştır. Limoniidae’ye ait 47, Pediciidae’ye ait 3 ve Tipulidae’ye ait 25 olmak üzere toplam 75 takson belirlenmiştir. Yeni olabilecek 3 takson yanında 5 takson da Türkiye faunasına ilave edilmiştir. Bu sonuçlara göre Türkiye Tipuloidea türlerinin sayısı 335’yeyükselecektir. Araştırma bölgesinden 4 tür bilinmekteydi (Tipulidae: 3, Limoniidae: 1). Tipulidae familyasına ait türlerden 2 tanesi bu çalışmada tespit edilememiştir. Bütün işlemlerin ardından örnekler böcek zarfları veya içinde alkol bulunan cam ve plastik kavanozlarda Biyoloji Bölümündeki Zooloji Araştırma Laboratuarındaki böcek koleksiyon kutu ve dolaplarında muhafaza altına alınmıştır. . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ihlara Vadisi’nde (Aksaray) Tipuloidea (Diptera, Nematocera) Üstfamilyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2014-2017

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Galerisinekleri olarak bilinen Agromyzidae (Diptera) familyasına bağlı türlerin çoğunluğu polifag olup larvaları bitkilerin özellikle yapraklarında mesofil tabakasında galeriler açmak suretiyle beslenmektedir. Bu zararları sonucu bitkilerde fotosentez sekteye uğramakta özellikle genç dönemde ölümlere ileri dönemlerde ise verim kaybına neden olmaktadırlar. Agromyzidae familyası Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) ve Chromatomyia horticola (Goureau, 1851) türleri sebzelerde önemli derecede ekonomik zararlara neden olmaktadır. Bu türler ile mücadelede üreticiler yaygın olarak insektisit kullanmaktır. Bu da beraberinde insan ve çevre sağlığı için kalıntı ve pestisit kirliliği gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda özellikle ekonomik öneme sahip galerisineği parazitoiti olan türler üzerinde moleküler çalışmalar artış göstermiştir. Ayrıca, moleküler çalışmalar son yıllarda zararlıların pestisitlere karşı dayanıklılık kazanmasıyla ilgili konuların aydınlatılmasında da kullanılmaya başlanmıştır. 2006- 2007 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, ülkemizdeki ekonomik öneme sahip galerisineği türleri arasında bulunan bu iki türün moleküler karakterizasyonunun RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA= Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) tekniği kullanılarak yapılması ve böylece, Anadolu'nun gen zenginliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Muğla ilini temsilen tüm ilçe ve köylere araziler düzenlenerek galerisineği türleri toplanmış ve teşhis edilmiştir. Farklı lokasyonlardan toplanan bu türlerin bireylerinin genomik DNA'sı Lifton methodu ile izole edilmiş ve RAPD-PCR yöntemiyle moleküler analizleri yapılmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunası ve Ekonomik Öneme Sahip Türlerin mtDNA ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Biyoçeşitliliğinin saptanması. 2006-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş bölgesi özelliği göstermektedir. Ülkemiz Mediterranean, Euro-Siberian ve Irano-Turanian biyocoğrafik bölge etkilerinin gözlendiği özel bir konumda olması itibariyle her üç bölgenin de türlerini içermektedir. Bu yüzden Türkiye tür sayısı bakımından zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Dünyanın 25 biyolojik çeşitlilik merkezinden ikisi Türkiye’de yer almaktadır. Bunların biri Kuzey Anadolu-Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları, diğeri ise araştırma alanını da kapsayan Akdeniz Havzası Ormanları ve Makiliklerdir (Myers, 2000). Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri şeklinde adlandırılan koruma alanlarının önemli bir kısmı Güneybatı Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu koruma alanlarının biyolojik envanterleri henüz tam çıkarılamamıştır. Türkiye’de sulak alanların bolluğu, fitocoğrafik bölgelerin çeşitliliği, farklı iklim tiplerinin görülmesi, üç tarafının farklı ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluşu, deniz seviyesinden başlayarak 5000 m.ye yaklaşan yükselti farklılığı ve bütün bu faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan özelleşmiş lokalite zenginliği, tür çeşitliliği yanında aynı zamanda tür içi çeşitliliğinin de artmasını olumlu yönde etkilemektedir. Bununla beraber sanayileşmenin beraberinde getirdiği çevre kirliliğinin ülkemizde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tehlike boyutunda olmaması sebebiyle Türkiye'deki ekosistemlerin canlı populasyonları Avrupa'ya kıyasla daha az zarar görmüştür. Türkiye sulak alanlar bakımından Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine kıyasla oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde “Ramsar Sözleşmesi Su kuşu ve Balık Özel Kriterleri”ne göre 9’u RAMSAR listesinde de yer alan 76 uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmaktadır (Harita 1. 1). Bunların 72’si su kuşları, 4’ü balıklar, 16’sı ise hem su kuşları hem de balıklar bakımından uluslar arası öneme sahiptir. Bu sulak alanların toplam yüzölçümü 1.295.546 hektardır. Ayrıca ülkemizde diğer kriterlere göre sınıflandırılmış 174 sulak alan daha vardır. Diptera (Sinekler ve Sivrisinekler), bütün dünyada 177 familyaya ait yaklaşık 120.000 türü ile Coleoptera (Kınkanatlılar) ve Lepidoptera (Kelebek ve Güveler) dan sonra tür sayısı bakımından en zengin üçüncü böcek takımıdır. Palaearktik bölgede ise 120 familyaya ait yaklaşık 30.000 türü bilinmektedir. Diptera tatlı sularda en çok çeşitlilik gösteren böcek takımlarından biridir. Öyle ki, bu çeşitlilik diğer tatlı su organizmalarının büyük gruplarında bile bulunmaz. Bütün sucul böceklerle ele alındığında Diptera takımının bacaksız sucul larvaları hem bireysel, hem de tür sayısı olarak kesinlikle daha üstündür. Bu projede 01.01.2003 – 01.01.2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla il sınırları dâhilinde yer alan sulak ve yarı sulak alanlarda arazi çalışmaları yapılmış olup sucul ve yarı sucul dipter örnekleri toplanmıştır. Arazi çalışmaları sonucunda toplanan sucul ve yarı sucul dipter örnekleri laboratuara getirilerek bir kısmı iğnelenmiş, bir kısmı da %70’lik alkol içeren farklı büyüklükteki cam ve plastik kavanozlarda muhafaza altına alınmıştır. Böcek zarflarında getirilen örneklerin bir kısmı yardımcı araştırıcılar tarafından diğer bir kısmı da yurt içindeki veya yurt dışındaki ilgili uzmanlara gönderilerek teşhislerinin yapılmasına çalışılmıştır. Teşhis edilebilen bazı familyalara ait örnekler ise teşhis işlemlerinin ardından böcek zarflarında muhafaza altına alınmıştır. Teşhis işlemleri tamamlanan örnekler sistematik ve faunistik incelemelerin ardından, Muğla Üniversitesi Biyoloji bölümü Zooloji laboratuarında daha önce yaptırılmış olan böcek koleksiyon kutu ve dolaplarında muhafaza altına alınmıştır. Teşhisleri yapılan Nematocera familyalarından Tipulidae’den 2, Pedicidae’den 2, Blephariceridae’den 1, Psychodidae’den 2 olmak üzere 7 taxon bilim âlemi için yeni tür olarak ilk kez tespit edilmiş bunların bir kısmı yayınlanmış, bir kısmı tanımlanarak yayına gönderilmiş, diğer bir kısmı da tanımlanma aşamasındadır. Ayrıca teşhisleri kesinleştirilememiş ve bilim âlemi için yeni olabilecek 7 tür belirlenmiştir. Tipulidae (1) Limoniidae (5), Blephariceridae (1). Bunların dışında projenin yine Nematocera kısmına dâhil Tipulidae’den 4, Limoniidae’den 23, Pedicidae’den 1, Psychodidae’den 14, Dixidae’den 3, Bibionidae’den 2 ve Scatopsidae’den 1 olmak üzere toplan 48 tür ülkemiz faunası için ilk kez kaydedilmiştir. Brachycera kısmına dâhil olanlardan ise: Dolichopodidae’den 6, Empididae’den 4, Heleomyzidae’den 2, Chloropidae’den 2, Conopidae’de 1, Ulidiidae’den 1 olmak üzere toplam 17 tür ülkemiz faunası için ilk kez kaydedilmiştir. . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güney Batı Anadolu Sulak Alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliği ve Zenginliğinin Araştırılması . 2003-2007

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Bu çalışma, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin arasında önemli bir geçiş alanı özelliğine sahip İç Batı Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanından Nisan 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında Tipuloid (Diptera, Nematocera) örnekleri toplanmış ve incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, Limoniidae’ye ait 81, Pediciidae’ye ait 5 ve Tipulidae’ye ait 38 olmak üzere toplam 124 takson belirlenmiştir. Araştırma alanından toplam 6 yeni takson tespit edilmiştir. Arıca 25 takson Türkiye Tipuloidea faunası, 64 takson da araştırma alanı için ilk kez kaydedilmektedir. Bu çalışma sonucunda bölgeden bilinen takson sayısı 30’ten 124’e yükselmiştir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İç Batı Anadolu Bölgesi’nin (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Tipuloidea (Diptera, Nematocera) Üstfamilyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2010-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu familyaya ait türlerden biri olan, değişik iklim ve coğrafik şartlara sahip Türkiye’nin farklı illerinden 2002-2011 yılları arasında toplanan Limonia nussbaumi Stary and Freidberg, 2007 türüne ait bireylerde genetik varyasyonun belirlenmesi için Polimeraz Zincir Reaksiyonuna dayalı mitokondriyal DNA yöntemi ve morfolojik farklılıkların belirlenmesi için kanat damarlanmasında geometrik morfometri yöntemi kullanılarak popülasyonlara ait varyasyonun ortaya konulması amaçlanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. M. S. K. Ü. Zooloji Laboratuvarı’nda Saklanan Limonia nussbaumi Stary And Freidberg, 2007 (Diptera, Limoniidae) Türünün Morfometrik Ve Genetik Yöntemlerle Kıyaslanması. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Tipulidae ve Limoniidae Familyalarının Faunistik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi . 2002-2004

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: • Muğla İli Marchalina hellenica (Gennadius) Popülasyonunun Mtdna, Morfometrik Yöntemlerle Varyasyonunun Belirlenmesi ve Mikrobiyal Florasının Tespiti. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Marchalina hellenica (Gennadius) Popülasyonunun Mtdna, Morfometrik Yöntemlerle Varyasyonunun Belirlenmesi ve Mikrobiyal Florasının Tespiti. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Spil Dağının (Manisa)’nın Tipuloidea (Diptera, Nematocera) Üstfamilyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2013-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İç Batı Anadolu Bölgesi’nin (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Limoniidae(Diptera, Nematocera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2009-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Araştırma ödülü. 2013

Verdiği Dersler

ARI1003 2021-2022 Güz

ARICILIĞA GİRİŞ

ARI1007 2021-2022 Güz

ENTOMOLOJİ

ARI2003 2021-2022 Güz

ARICILIK MALZEMELERİ ÜRETİM TEKNİĞİ

ARI2505 2021-2022 Güz

MESLEK ETİĞİ

BAH1811 2021-2022 Güz

GENEL BOTANİK

İŞY2805 2021-2022 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ZZ5519 2021-2022 Güz

Arıcılık Teknikleri

ZZ5520 2021-2022 Güz

Hayvan Davranışları

AKD2000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

ARI1004 2020-2021 Bahar

ARI HASTALIK VE ZARARLILARI

ARI1008 2020-2021 Bahar

ARI EKOLOJİSİ

ARI1010 2020-2021 Bahar

ARICILIKTA MEVZUAT

ARI1498 2020-2021 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

BAH1810 2020-2021 Bahar

BALLI BİTKİLER VE POLİNASYON

SGP2804 2020-2021 Bahar

ÇEVRE KORUMA

ZZ5519 2020-2021 Bahar

Arıcılık Teknikleri

ZZ5520 2020-2021 Bahar

Hayvan Davranışları

AKD2000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

ARI1003 2020-2021 Güz

ARICILIĞA GİRİŞ

ARI2003 2020-2021 Güz

ARICILIK MALZEMELERİ ÜRETİM TEKNİĞİ

ARI2501 2020-2021 Güz

ZİRAİ MÜCADELE VE ARICILIK

ARI2505 2020-2021 Güz

MESLEK ETİĞİ

ARI2507 2020-2021 Güz

ENTOMOLOJİ

BAH1811 2020-2021 Güz

GENEL BOTANİK

MNT227 2020-2021 Güz

MANTAR YETİŞTİRME II

ZZ5519 2020-2021 Güz

Arıcılık Teknikleri

ARI1008 2019-2020 Bahar

ARI EKOLOJİSİ

ARI1010 2019-2020 Bahar

ARICILIKTA MEVZUAT

ARI1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

BAH1810 2019-2020 Bahar

BALLI BİTKİLER VE POLİNASYON

İŞY2802 2019-2020 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2814 2019-2020 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

SGP2804 2019-2020 Bahar

ÇEVRE KORUMA

ARI2505 2019-2020 Güz

MESLEK ETİĞİ

BAH1811 2019-2020 Güz

GENEL BOTANİK

İŞY2805 2019-2020 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ