Personel

Prof.Dr. MEHMET MARANGOZ
Prof.Dr.
Mehmet Marangoz
@ E-posta
mehmetmarangoz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3144

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 1995

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1998

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Michael Polonsky, Hall John, Julian Vieceli, Atay Lütfi, Akdemir Ali, Marangoz Mehmet, 2012. Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula Turkey community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization. Journal of Sustainable Tourism
2-) Michael, P., John, H., Julian, V., Lütfi, A., Ali, A., Mehmet, M., 2012. Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization. Journal of Sustainable Tourism
3-) Paksoy Hacı Mustafa, Paksoy Sadettin, Marangoz Mehmet, Özçalıcı Mehmet, 2011. TQM perception in Turkey A comparison of industries. African Journal of Business Management

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Marangoz Mehmet, Tuncer Büşra, 2020. Yeni İpekyolu Projesi ve Türkiye – Kazakistan - Çin İlişkileri Kapsamında Ulaştırma Koridorları. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) Marangoz Mehmet, Hız Gülay, Aydın Ali Emre, 2016. Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Marangoz Mehmet, Kırlı Özen Ece, 2021. COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN FARKLI ALANLARDA DİJİTALLEŞMEYE ETKİLERİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. HİTİT EKONOMİ VE POLİTİKA DERGİSİ
2-) Marangoz Mehmet, İnak Özberk Tuğçe Merve, 2019. KOBİ’LERİN DIŞ PAZARLARA AÇILMASINDA İNTERNETİN ÖNEMİ VEKARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Consumer privacy in internet of things. Journal of Management, Marketing and Logistics
4-) Mehmet Marangoz, Hacı Mustafa Paksoy, Sadettin Paksoy, Mehmet Özçalıcı, Hale Çelikkan, 2014. Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents. Business Management Dynamics
5-) Funda Kaya, Mehmet Marangoz, 2014. Brand Attitudes of Entrpreneurs as a Stakeholder towards a City. Procedia-Social and Behavioral Sciences
6-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2008. Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması. Ege Akademik Bakış Dergisi
7-) Marangoz, M., Akyıldız, M., 2008. Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması. Ege Akademik Bakış Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, 2007. Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi
9-) Marangoz, M., 2007. Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Marangoz Mehmet, Yaman Duygu, 2020. MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ HOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2020. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, Özkoç Hatice Hicret, 2020. Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma Ve Tüketim Kararlarına Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, İnak Özberk Tuğçe Merve, 2020. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Avantajı Teorisi ve Pazar Yönlülük Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Yaman Duygu, Marangoz Mehmet, 2020. MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININHOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, Özkoç Hatice Hicret, 2020. GİYİM TERCİHLERİNİN İZLENİM OLUŞTURMA VE TÜKETİM KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Yönetim Bilimleri Dergisi
7-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2020. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, İnak Özberk Tuğçe Merve, 2020. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Avantajı Teorisi ve Pazar Yönlülük Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Denizci Güldesen, Marangoz Mehmet, 2019. Avrasya Ekonomik Birliği ve Avrasya Ekonomik İşbirliği Üyesi Ülkeler İle Türkiye’nin Dış Ticaretinin Karşılatırılmalı Analizi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
10-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2019. TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE GÜVEN DÜZEYLERİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI. Uludağ Arıcılık Dergisi
11-) Marangoz Mehmet, Özkoç Hatice Hicret, Aydın Ali Emre, 2019. Tüketicilerin İnternet Üzerinden AlışverişDavranışlarının Açıklanmasına Yönelik Bir Çalışma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
12-) Çoşkun Taha, Marangoz Mehmet, 2019. Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Business and Economics Research Journal
13-) Mehmet Marangoz, Elif Hasret Kumcu, 2018. Organik Üretim Sürecinde Organik 1.0’dan Organik 3.0’a Geçiş ve Organik 3.0’ın Temel Özellikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi
14-) Ali Emre Aydın, Mehmet Marangoz, 2018. Tüketici Mahremiyetinin Korunması: Sorumlular Ve Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
15-) Marangoz Mehmet, Karadağ Levent, 2017. Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği. Turizm Akademik Dergisi
16-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
17-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
18-) Aydın Ali Emre, Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, 2015. Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
19-) Marangoz Mehmet, Çelikkan Hale, Aydın Ali Emre, 2012. Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
20-) Marangoz Mehmet, Çelikkan Hale, Yavuz Çağla, 2011. Halkın Toplum Destekli Polislik Hizmetlerine Yönelik Algılamaları Çanakkale İli Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
21-) Marangoz Mehmet, Uluyol Osman, 2010. Küresel Ekonomik Krizin Tüketicilerin Harcama ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi
22-) Uslu Aypar, Marangoz Mehmet, 2008. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
23-) Marangoz Mehmet, 2007. Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
24-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2007. Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi
25-) Marangoz Mehmet, Biber Levent, 2007. İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi
26-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2007. Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
27-) Marangoz Mehmet, Önce Asım Günal, Şimşek Hüsniye Fırat, 2007. Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi
28-) Marangoz Mehmet, 2007. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
29-) Marangoz, M., Biber, L., 2007. İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi
30-) Marangoz, M., 2007. Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
31-) Marangoz, M., 2006. Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2019. Girişimci Pazarlama Eğiliminin Kendi İşini Kurma Eğilimi ÜzerineEtkileri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Tüketicilerin Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, İşli Ayşe Gülgün, 2018. Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi
5-) Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın, 2018. Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
6-) Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın, 2018. Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
7-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2017. Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi
9-) Marangoz Mehmet, Denizci Güldesen, 2017. Şangay İş Birliği Örgütü Üyesi Ülkeler İle Türkiye’xxnin Küresel Rekabet Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
10-) Marangoz Mehmet, Çoşkun Taha, Türkoğlu Türkay, 2015. Pazar Kurtları ve Tüketicilerin Satın Alma Kararlarındaki Rolü. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
11-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Bakan Hakan, 2014. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Ekonomi ve Yönetim Araştrmaları Dergisi
12-) Mehmet Marangoz, Nedret Erboy, 2013. Pazarlamada Paradigma Değişimi Girişimci Pazarlama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
13-) Marangoz Mehmet, Yeşildağ Burak, Arıkan Saltık Işıl, 2012. E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
14-) Marangoz Mehmet, 2011. Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
15-) Marangoz Mehmet, Biber Levent, 2007. Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi
16-) Marangoz Mehmet, 2006. Yaşlı Tüketiciler ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
17-) Marangoz Mehmet, 2006. Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
18-) Marangoz Mehmet, 2006. Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
19-) Marangoz Mehmet, 2005. Tüketiciler Pazarının Değişen Yüzü Yaşlı Tüketiciler Pazarı İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışları. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
20-) Marangoz Mehmet, 2004. İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
21-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, Topoyan Mert, 2003. İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
22-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2002. Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
23-) Marangoz Mehmet, 2002. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Eğitimi ve Yetiştirilmesi. Pazarlama Dünyası Dergisi
24-) Marangoz Mehmet, 2001. Uluslararası Pazarlamada Veri Tabanı Pazarlama Sisteminin Oluşturulması ve Önemi. Pazarlama Dünyası Dergisi
25-) Marangoz Mehmet, 2001. Pazarlama Maliyetlerinin Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Sistemi İle İzlenmesi. MPM Verimlilik Dergisi
26-) Marangoz Mehmet, 2001. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Devşirilmesi ve Seçimi. Pazarlama Dünyası Dergisi
27-) Marangoz Mehmet, İçerli Mustafa Yılmaz, 2000. Ege Serbest Bölgesinin İzmir in Sosyo Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri Konusunda Bu Bölgede Çalışanların Düşüncelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
28-) Marangoz Mehmet, 2000. Geleceğin Pazar Yapılarındaki Değişim ve Yaşlı Tüketiciler Pazarı. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
29-) Marangoz Mehmet, 2000. Pazar Bölümleme ve Tüketiciler Pazarının Demografik Değişkenlerden Yaş Değişkenine Göre Bölümlenmesi. Pazarlama Dünyası Dergisi
30-) Marangoz Mehmet, 1998. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Motivasyonunda Kullanılan Özendirici Araçlar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
31-) Marangoz Mehmet, 1997. Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Marangoz Mehmet, 2014. Sosyal Girişimcilik ve Muhammed Yunus Örneği. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Bülteni
2-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2012. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E Girişimcilik. İşveren Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, 2012. Üniversitelerdeki Değişim ve Dönüşüm Üçüncü Kuşak Üniversiteler. İşveren Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, 2012. Kalkınma Aracı Olarak Girişimci Üniversiteler ve Girişimci Üniversite Olmanın Gereklilikleri. MESS Mercek Dergisi
5-) Marangoz Mehmet, 2011. Öğrenme Yönlülük ve İnovasyonYönlülüğün Müşteri Yönlülük Açısından Önemi. ASOMEDYA Dergisi
6-) Marangoz Mehmet, 2010. Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Girişimcilik Açısından Önemi. MESS Mercek Dergisi
7-) Marangoz Mehmet, 2009. Toplumsal Barışın Sağlanmasınsa Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Dernekler Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, Açar Arzu, 2009. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Ortak Marka Kullanımı ve Girişimcilik Açısından Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
9-) Marangoz Mehmet, 2008. Yeni Ekonominin Girişimcilik Anlayış ve Uygulamaları ile Etkileşimi. MESS Mercek Dergisi
10-) Marangoz Mehmet, 2007. Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret. MESS Mercek Dergisi
11-) Marangoz Mehmet, 2006. Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. MESS Mercek Dergisi
12-) Marangoz Mehmet, 2005. Pazarlama Faaliyetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yeri ve Önemi. KalDer Forum Dergisi
13-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2004. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
14-) Marangoz Mehmet, 2004. Dünya da ve Türkiye de Organik Tarım Ürünleri Pazarı ve Gelişme Potansiyeli. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
15-) Marangoz Mehmet, 2003. Yenilik Kavramı ve Tüketiciler Pazarında Yeniliklerin Benimsenmesi. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
16-) Marangoz Mehmet, 2002. Değişim Mühendisliği Re Engineering ve İşletme Kültürü. MESS Mercek Dergisi
17-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2002. KOBİ lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama. Dış Ticaret Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, İnak Özberk Tuğçe Merve, 2021. Türkiye’de Deniz Turizmi Açısından Marina İşletmeciliğinin Yeri ve Önemi. III. INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT
2-) Marangoz Mehmet, Tuncer Büşra, Muratovna Rakhimbayeva Roza, 2020. The New Silk Road Project in the Global Trade: The Place and Importance of Turkey and Kazakhstan. SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
3-) Marangoz Mehmet, Erdoğan Onur, Ualikhanova Makenova Gulsim, 2020. Assessment of The Relationship Between Sustainable Consumption and Sustainable Tourism. SADAB 7th International Conference on Social Researches andBehavioral Sciences
4-) Marangoz Mehmet, Yaman Duygu, 2019. TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYALMEDYADAN SATIN ALMA VE SATIN ALMA SONRASIDAVRANIŞLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA. 3rd INTERNATIONAL EUREFE CONGRESS
5-) Marangoz Mehmet, Özkoç Hatice Hicret, 2019. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI GİRİŞİMCİLİKEĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNE ETKİSİ. IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
6-) Marangoz Mehmet, Taş Murat, Tepeli Yusuf, 2019. SANAL PARA KULLANIMI VE GİRİŞİMCİLER AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ. IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
7-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2019. DAĞITIM KANALLARINDAKİ DEĞİŞİM VE BÜTÜNLEŞİK KANALSTRATEJİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİRDEĞERLENDİRME. 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMPLEMENTATIONS OF DIGITAL INDUSTRY AND MANAGEMENT OF DIGITALTRANSFORMATION 2019
8-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, 2019. TÜKETİCİLERİN DİJİTAL OYUN OYNAMA DÜZEYİ VE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE FAYDACI VE HAZCI MOTİVASYONUN ETKİSİ. PPAD Pazarlama Kongresi
9-) Marangoz Mehmet, Ocak Saffet, 2019. BİR KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖRNEĞİ OLAN BACIYAN-I RUM (ANADOLU BACILARI) TEŞKİLATI VE FATMA BACI. 10th International Congress on Entrepreneurship
10-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2019. GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENGİRİŞİMCİLER. 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
11-) Marangoz Mehmet, İnak Tuğçe Merve, 2018. İhracatçı Firmaların ve Taşıma İşleri Organizatörlerinin Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Yapan Firma Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Innovation and Global Issues In Multidisciplinary Sciences IV
12-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
13-) Marangoz Mehmet, Kumcu Elif Hasret, 2018. Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli. 1st International Economics and Business Symposium
14-) Marangoz Mehmet, Ünlütürk Türkan, 2018. Sürdürülebilir Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme. 1st International Economics and Business Symposium
15-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2018. Tüketicilerin Arı Ürünlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Güven Düzeyleri İle Satın Alma Davranışlarının Araştırılması. 6. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
16-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2018. Yapay Zeka Çalışmalarının Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmes. Innovation and Global Issues In Social Sciences III
17-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Tüketici Mahremiyet Endişesi ve Mahremiyetin Korunması Üzerine Bir Tartışma. International Conference on Social Sciences and Education Research
18-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. A Discussion On Consumer Privacy Concern and Privacy Protection. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research,
19-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerinde Girişimciliğin Yeri Nedir? İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 1.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
20-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2016. Girişimcilikte Sosyal Sermaye ve Girişimcilerin Sosyal Sermayeye İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma. 7. uluslararası Girişimcilik Kongresi
21-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2016. Suriyeli Göçmenlerin Türkiyede İstihdama Etkileri ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Ortadoğu Konferansları
22-) Marangoz Mehmet, Hız Gülay, Karaosmanoğlu Kübra, 2015. Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü veÖnemi. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
23-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2015. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
24-) Marangoz Mehmet, Önce Asım Günal, Aydın Ali Emre, 2015. Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E Atık Yönetiminin Önemi. International Conference on Eurasian Economies
25-) Marangoz, M., Kaya, F., Bakan, H., 2013. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
26-) Marangoz, M., Aydın, A.E., Sarıyerli, İ., 2013. Girişimcilik Eğitimi Alan Kursiyerlerin Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörler: Muğla İli Örneği. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
27-) Önce, A.G., Marangoz, M., Kuas, G., 2013. Dışa Açılımın Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi: Türkiye 2002-2012 Değerlendirmesi. International Conference On Economics, Finance And Banking
28-) Marangoz, M., Arıkan Saltık, I., Yeşildağ, B., 2012. Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma. 3. Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
29-) Önce, A.G., Marangoz, M., 2012. Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü. International Conference on Eurasian Economies
30-) Marangoz, M., Fırat, A., 2012. Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davranışları: Muğla İli Örneği . II. Uluslararesı Ahilik Sempozyumu
31-) Marangoz, M., Kaya, F., Yeşildağ, B., 2012. E-Girişimcileri Bekleyen Tehditler ve Riskler: Siber Saldırı. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
32-) Marangoz, M., 2011. Organik Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Dağıtımı ve Kullanılan Dağıtım Kanalları. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu
33-) Önce, A.G., Marangoz, M., 2011. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E-Girişimcilik: Türkiye’de E-Girişimcilik Uygulamaları. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
34-) Marangoz, M., 2011. Pazarlama Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimine İlişkin Algilama ve Tutumları: ÇOMÜ Örneği. 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
35-) Akdemir, A., Atay, L., Marangoz, M., Hall, J., Polonsky, M., Vieceli, J., 2010. Strategic philanthropy in a Turkish tourism context, in ANZMAC 2010 : Doing more with less : . Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy Conference
36-) Marangoz, M., Uluyol, O., 2010. The effects of Global Economic Crisis on the Export Activities of Turkish Enterprises: An Analysis and Evaluation aimed at the Automotive-building- and Textile Sectors. 6th International Scientific Symposium on Business Administration
37-) Önce, A.G., Marangoz, M., 2010. Marketing Strategies During Recession and Economic Crisis. 6th International Strategic Management Conference
38-) Marangoz, M., Önce, A.G., Çelikkan, H., 2010. Girişimci Şehir Gaziantep ve Sınır Ticareti. 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
39-) Marangoz, M., Topaloğlu, C., Çelikkan, H., 2010. Market Orientation at Universities: A Research at Vocational Colleges of Çanakkale Onkesiz Mart University. 2010 World Universities Congress
40-) Hall, J., Polonsky, M., Vieceli, J., Akdemir, A., Atay, L., Marangoz, M., 2010. Defining a Nation- Using Strategic Philanthropy to Improve Historical Sites on the Gallipoli Peninsula and its Impact on Residents' Quality of Life. 2010 World Universities Congress
41-) Marangoz, M., Çelikkan, H., 2010. Amaca Yönelik Pazarlama ve Kurumsal Hayırseverlik: Benzerlik ve Farklılıkları Açısından Bir Değerlendirme . 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
42-) Marangoz, M., Önce, A.G., Çelikkan, H., 2010. Şehirlerin Markalaşması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği. Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu
43-) Marangoz, M., Uluyol, O., Akyıldız, M., 2008. Küresel Gıda Krizi ve Açlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. 5. Uluslararası STK’lar Kongresi
44-) Marangoz, M., Paksoy, M., Paksoy, S., 2008. GAP Bölgesinde Perakende İşletmelerin Tarımsal Ürün Ambalajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi
45-) Marangoz, M., Önce, A.G., Fırat Şimşek, H., 2007. Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyonun Örgütsel Performans ile İlişkisi. IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
46-) Akdemir, A., Marangoz, M., Temel, S., Sümer, B., 2006. Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası STK’lar Kongresi
47-) Marangoz, M., Topaloğlu, C., Biber, L., 2006. Kültürel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Kültür Turizmi ve Troia Örneği. 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu
48-) Marangoz, M., Paksoy, M., Paksoy, S., 2006. Collaboration Strategies of Nonprofit Organization: Turkish Sample. International Strategic Management Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Marangoz Mehmet, Denizci Güldesen, 2020. Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Markanın Önemi ve MarkaGmajı OluGturma. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
2-) Marangoz Mehmet, İnak Tuğçe Merve, 2018. KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmasında E- Ticaretin Rolü ve Önemi. 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis, (PEFA)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma ve Tüketim Kararlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketicilerin Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma. 22. Pazarlama Kongresi
3-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Fırat Aytekin, 2016. Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davrnışlarına ilişkin Netnografik Bir İnceleme. 21. Pazarlama Konresi
4-) Marangoz, M., Kaya, F., 2013. Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme. Muğla Değerleri Sempozyumu
5-) Marangoz, M., Aydın, A.E., 2012. KOBİ'lerde Pazar Yönlülük ve Performans İlişkisi. 8. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi
6-) Marangoz, M., Çelikkan, H., Aydın, A.E., 2012. Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler. 17.Ulusal Pazarlama Kongresi
7-) Marangoz, M., Işık, S., 2011. İnternet Kullanımı ve E-Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
8-) Marangoz, M., 2011. Organik Üretime Dayalı Tarım Turizmi: Organik Yaşamı Ada da Öğrenmek Projesi. Çanakkale Tarımı Sempozyumu
9-) Marangoz, M., Çelikkan, H., 2010. Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli. IV. Organik tarım Sempozyumu
10-) Marangoz, M., 2009. Tüketicilerin Zeytin Yağı Satın Alma Davranışlarının Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Tarım 2015 - Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu
11-) Marangoz, M., 2009. Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı ve Önemi. 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu
12-) Akyıldız, M., Marangoz, M., Uluyol, O., 2008. Bir Biga Değeri Olarak Kırkgeçit Kaplıcaları ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma . Biga Değerleri Sempozyumu
13-) Marangoz, M., 2008. Elma Üretimi ve Bayramiç Bölgesindeki Elma Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Bayramiç Değerleri Sempozyumu
14-) Marangoz, M., 2007. Bağcılık ve Üzüm üreticilerinin Pazarlama Sorunlarının İntepe (Erenköy) Bölgesindeki Üretciler Bağlamında Değerlendirilmesi. 2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu
15-) Marangoz, M., Önce, A.G., Yaşar, Ö., 2007. Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi. Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetim Sempozyumu
16-) Önce, A.G., Marangoz, M., 2007. Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Lapseki Değerleri Sempozyumu
17-) Marangoz Mehmet, 2006. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. 11.Ulusal Pazarlama Kongresi
18-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2006. Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Buldan Bezi Örneği. Buldan Sempozyumu
19-) Marangoz Mehmet, Erol Mikail, Biber Levent, 2006. KOBİ lerde Endüstriyel Mal Satınalma Kararını Etkileyen Dışsal Faktörler. 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
20-) Marangoz Mehmet, Paksoy Hacı Mustafa, Aydın Vehbi, 2005. Örgüt Kültürünün Ticaret İşletmelerinde Tüketici Tercihlerine Etkisi Şanlıurfa da Bir Araştırma. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
21-) Marangoz Mehmet, 2004. Pazarlama Bilgi Sisteminin Bankacılık Sektöründe Kullanılması. 3. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
22-) Marangoz Mehmet, 2004. KOBİ lerde Dış Kaynak Kullanımı Nedenleri ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
23-) Marangoz Mehmet, 2004. Çevre Koruma Faaliyetlerinin Sosyal Pazarlama Anlayışına Göre Yürütülmesi Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
24-) Marangoz Mehmet, 2003. Çevre İlişkisi ve Türk Otomotiv Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevresel Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. 8. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu
25-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2002. Organik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi
26-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2002. Ekolojik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi
27-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2001. Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki. 2. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
28-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2001. Türk Otomotiv Yan Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Kalite ve Kapasite Sorunlarına Yönelik Bir Analiz. 7. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2016. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Ekonomisi Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi ile İncelenmesi. 21. Pazarlama Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2003. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2019. Sosyal Pazarlama. Yayın Evi: Beta Editör Adı: -

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, 2018. İnternette Pazarlama. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
2-) Marangoz Mehmet, 2018. Girişimcilik . Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
3-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Pazarlama Yönetimi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
4-) Marangoz Mehmet, 2017. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
5-) Marangoz Mehmet, 2016. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
6-) Marangoz Mehmet, 2016. Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
7-) Marangoz Mehmet, 2014. İnternette Pazarlama. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
8-) Marangoz Mehmet, 2013. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
9-) Marangoz Mehmet, 2013. Stratejik Küresel Pazarlama. Yayın Evi: Efil Editör Adı: Kolektif
10-) Marangoz Mehmet, 2013. Stratejik Küresel Pazarlama . Yayın Evi: Efil Editör Adı: Necdet Timur, Alparslan Özmen
11-) Marangoz Mehmet, 2012. Girişimcilik . Yayın Evi: Beta Editör Adı: Editörsüz
12-) Marangoz Mehmet, 2008. Girişimcilik. Yayın Evi: Pozitif Matbaa Editör Adı: Editörsüz
13-) Marangoz Mehmet, 2008. Organik Ürünlerin Pazarlanması. Yayın Evi: Ekin yayınları Editör Adı: Editörsüz

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, 2021. Elektron Ticar?t v? Elektron İxracat/E-Pazarlama. Yayın Evi: Az?rbaycan Respublikası T?hsil Nazirliyi Editör Adı: Fariz ?hm?dov
2-) Marangoz Mehmet, Denizci Güldesen, 2021. Marka Yönetimi/Marka İmajı, Marka Kişiliği ve Marka Kimliği. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Marangoz, Mehmet; Bayrakdaroğlu, Funda
3-) Marangoz Mehmet, Tuncer Büşra, 2020. İşletme Yönetiminde Maliyetler Üzerine Multidisipliner Bir Yaklaşım/Pazarlama Yönetimi Açısından Maliyetler ve Analizi. Yayın Evi: Ekin Editör Adı: Recep Şener
4-) Marangoz Mehmet, Çoşkun Taha, 2020. Tüketim Yaklaşımları/Hedonik Tüketim. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Mehmet Marangoz, Aytekin Fırat
5-) Marangoz Mehmet, Çoşkun Taha, 2019. New Economic Trends and Business Opportunities/Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları ile Online Alışveriş Sıklığı Arasındaki İlişki. Yayın Evi: Ekin Editör Adı: Mehmet Yüca, Mustafa Mıynat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Marangoz Mehmet, 2016. Toplam Kalite Yönetimi/Müşteri Tatmini, Müşteriyi Elde Tutma ve Sadakat. Yayın Evi: Pearson-Nobel Editör Adı: Özlem İpekgil Doğan, Mert Topoyan

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Girişimcilik, İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. Marka Yönetimi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 5. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Bildiriler Kitabı.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Tüketim Yaklaşımları.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi Bildiriler Kitabı.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Pazarlama Yönetimi.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 2 Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) TQM perception in Turkey A comparison of industries - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
8-) Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Organik Ürünlerin Pazarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
2-) Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Organik Ürünlerin Pazarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Tüketicilerin İnternet Üzerinden AlışverişDavranışlarının Açıklanmasına Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
9-) Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Öğrenme Yönlülük ve İnovasyonYönlülüğün Müşteri Yönlülük Açısından Önemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
13-) Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Geleceğin Pazar Yapılarındaki Değişim ve Yaşlı Tüketiciler Pazarı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Pazarlamada Paradigma Değişimi Girişimci Pazarlama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
19-) Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
22-) Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
3-) E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
6-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
7-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
8-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Stratejik Küresel Pazarlama - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Organik Ürünlerin Pazarlanması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE GÜVEN DÜZEYLERİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) İnternette Pazarlama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
18-) E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
19-) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
23-) Girişimcilik - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Pazarlamada Paradigma Değişimi Girişimci Pazarlama - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
30-) Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Pazarlama Yönetimi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Müşteri satın alma yolculuğunda bütünleşik kanal deneyimi: Bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Konu: Pazarlama . NEDRET-ERBOY. 2021
2-) Tez Adı: Organik ürünlerin pazarlanması ve organik 3.0 stratejilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Konu: Pazarlama. ELİF HASRET-KUMCU-KUMCU. 2019
3-) Tez Adı: Hedonik ve faydacı tüketim davranışları ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Kuşaklara yönelik bir araştırma. Konu: Pazarlama. TAHA-COŞKUN-COŞKUN. 2019
4-) Tez Adı: Gözetim toplumunda tüketici: Tüketici mahremiyeti üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama. ALİ EMRE-AYDIN. 2018
5-) Tez Adı: Sürdürülebilir turizm stratejilerinin geliştirilmesinde turistik ürün çeşitlendirmesinin önemi: Muğla ili örneği. Konu: Pazarlama. LEVENT-KARADAĞ. 2016
6-) Tez Adı: Paydaşların şehir markasına yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesi: Muğla ili örneği. Konu: Pazarlama. FUNDA-KAYA. 2014

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN PAZARLAMA VE MARKALAŞMA SORUNLARI. Konu: Pazarlama . ÇAĞLA-SAYGAN. 2021
2-) Tez Adı: Müşteri şikâyet yönetiminin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: KOBİ'lere yönelik bir araştırma. Konu: Pazarlama . İSRA-ATEŞ. 2020
3-) Tez Adı: Tüketicilerin lüks tüketim algılarının marka tercihlerine etkisi. Konu: Pazarlama . TÜRKAN-ÜNLÜTÜRK. 2020
4-) Tez Adı: Marka değeri algılamalarının tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Türkiye ve Azerbaycan üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Konu: Pazarlama. SEYMUR-ALIZADA. 2019
5-) Tez Adı: Marka iletişimi açısından ürün yerleştirme uygulamaları: Holywood ve Türk sinema filmleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Konu: Pazarlama. DUYGU-YAMAN. 2019
6-) Tez Adı: Tüketicilerin outlet ve AVM tercih etme nedenlerinin araştırılması ve bir uygulama. Konu: Pazarlama. DOĞAN-GÜNEŞ. 2015
7-) Tez Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka Bağlılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Konu: Pazarlama. Emel -Akbaş. 2010
8-) Tez Adı: Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaretin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Konu: Pazarlama. Bilal -Yalçın. 2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Mehmet MARANGOZ. 2019

Verdiği Dersler

İŞL 6545 2022-2023 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL3505 2022-2023 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2022-2023 Güz

Girişimcilik

UYP 5099 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

UYP 5501 2022-2023 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 6546 2021-2022 Bahar

Küresel Pazarlama Stratejileri

İŞL2004 2021-2022 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL4510 2021-2022 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

SOBE 5500 2021-2022 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UYP 5504 2021-2022 Bahar

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

İKT4514 2021-2022 Güz

Yenilikçilik ve Girişimcilik

İŞL 6545 2021-2022 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL3505 2021-2022 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2021-2022 Güz

Girişimcilik

UYP 5501 2021-2022 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 6546 2020-2021 Bahar

Küresel Pazarlama Stratejileri

İŞL2004 2020-2021 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL4510 2020-2021 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

SOBE 5500 2020-2021 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UYP 5504 2020-2021 Bahar

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5541 2020-2021 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6545 2020-2021 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

İŞL 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3505 2020-2021 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2020-2021 Güz

Girişimcilik

İŞL4527 2020-2021 Güz

Sosyal Pazarlama

UYP 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UYP 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UYP 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi