Personel

Prof.Dr. KENAN GÜLLÜ
Prof.Dr.
Kenan Güllü
@ E-posta
kenangullu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3163

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 21.06.1989

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 15.06.1992

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 07.10.1996

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güllü, K., Acar, Ü., Kesbiç, O.S., Yılmaz, S., Ağdamar, S., Ergün, S., Türker, A., 2016. Beneficial Effects of Oral Allspice, Pimenta dioica Powder Supplementation on The Hemato-Immunological and Serum Biochemical Responses of Oreochromis mossambicus. Aquaculture Research
2-) Güllü, K., Güzel, Ş., Tezel, R., 2015. Producing Silage from Fisheries Industrial Waste. Ekoloji
3-) Güllü, K., İnanan, B.E., Öğretmen, F., Gölbaşı, S., Yilmaz, F., 2015. Effects of Seminal Plasma Properties on Percentage and Duration of Shabut (Barbus grypus Heckel,1843) Sperm Motility. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh
4-) Güllü, K., Acar, Ü., Tezel, R., Yozukmaz, A., 2014. Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Pakistan J. Zool.
5-) Güzel, Ş., Yazlak, H., Güllü, K., Öztürk, E., 2011. The effect of feed made from fish processing waste silage on the growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). African Journal of Biotechnology
6-) Güllü, K., Güzel, Ş., Ekici, K., 2008. The effects of estradiol valerate on body composition, carcass, viscera, gonado- and hepatosomatic indexes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
7-) Güllü, K., Güner, Y., Koru, E., Tenekecioğlu, E., Saygı, H., 2008. Artificial spawning and feeding of European catfish, Siluris glanis L., in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances
8-) Güzel, Ş., Yörük, M., Güllü, K., Karaca, T., 2008. Effects of Oral Administration of Estradiol Valerate on Gonadal Sex Differentiation in the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
9-) Güllü, K., Güroy, D., Çelik, İ., Tekinay, A.A., 2008. Optimal dietary protein levels in juvenile Electric Blue Cichlid (Sciaenochromis fryeri). The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh
10-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., 2007. Oestradiol valerate on the growth and sex reversal in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Indian Vet. Journal
11-) Güllü, K., Güzel, Ş., Ekici, K., Duyar, H., 2007. Residue analysis and effects of 17 ?-Methyltestosterone on body composition of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Ital.J.Food Sci.
12-) Güner, Y., Kayım, M., Kızak, V., Güllü, K., 2005. Production and Performance of Triploid Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Indian Vet. Journal
13-) Güner, Y., Tekinay, A.A., Güllü, K., Güzel, Ş., 2005. Production of Female Population of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) by the Fertilization of Normal Ova with Sperm from Sex Reversed Females. Indian Vet. Journal

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Güzel, Ş., Özden, O., Güllü, K., 2006. Güzel Ş., O. Özden, K. Güllü, “The effect of estradiol valerate administration on growth of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Research Journal of Animal and Veterinary Science

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tezel Rifat, Güllü Kenan, 2017. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research
2-) Tezel, R., Güllü, K., Alişarlı, M., Ekici, K., Güzel, Ş., 2016. A Study on Chemical and Microbiological Composition of Silage made of Industrial Fisheries Processing Waste. Mugla Journal of Science and Technology
3-) Güllü, K., Güzel, Ş., 2006. Study on farming practicability and growth performance of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in Aygır Lake (Bitlis, Türkiye). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology
4-) Güner, Y., Özden, O., Güllü, K., 2006. Adaptation to Sea Water and Growth Performance of Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Biological Sciences
5-) Güzel, Ş., Güllü, K., Özden, O., 2006. The effect of estradiol valerate on sex reversal of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Biotechnology
6-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., 2005. Effect of estradiol valerate applied by immersion and oral administration on growth and sex reversal of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Biotechnology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Güzel, Ş., Güllü, K., 2006. 17?-Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Kimyasal kompozisyonu, Fileto Verimi, Viseral yağ ve Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkisi. EÜ Su Ürünleri Dergisi (E.U. Jurnal of Fisheries and Aquatic Sciences), Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Aquaculture
2-) Çetinkaya, O., Güllü, K., Özden, O., 1996. 17-Alfa- Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Büyüme, Kondisyon, Yem Değerlendirme ve Protein Etkinliği Üzerine Etkileri. EÜ Su Ürünleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Güzel, Ş., Güllü, K., 2007. Van İli’nde Kırsal Kalkınma Amacıyla Kurulan Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss, İşletmelerinin Genel Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi
2-) Güllü, K., Güzel, Ş., 2006. Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (BİTLİS) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştirilebilirliği ve Büyüme performansı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)
3-) Güzel, Ş., Güllü, K., Arıman, H., 2005. Daldırma Metoduyla Uygulanan Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W,1792) Büyüme ve Cinsiyet Değişimi Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üni., Fen Bil. Enst. Dergisi
4-) Güllü, K., Güzel, Ş., 2005. Aygır Gölü Köyünü (Adilcevaz, Bitlis) Kalkındırmak Amacıyla Uygulanan Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştiriciliği Projesi. Yüzüncü Yıl Üni., Fen Bil. Enst. Dergisi
5-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Kayım, M., 2003. Farklı Metotlarla Uygulanan 17-Alfa-Metiltestosteron’un, Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W,1792) Büyüme Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üni., Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dergisi
6-) Güllü, K., Güzel, Ş., 2003. İnci Kefalı (Chalcalburnus tarichi) Silajının Pelet Yem Yapımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ekoloji Dergisi
7-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tekinay, A.A., 2003. Balık Silajı Kullanılarak Yapılmış Pelet Yemin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Beslenmesinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üni., Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dergisi
8-) Yıldırım, Ö., Mazlum, M., Güllü, K., 2002. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Bio-Ekonomisi Üzerine Etkisi. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)
9-) Yörük, M., Kanter, M., Güllü, K., Güzel, Ş., 2000. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Estradiol valerat Uygulaması Sonucu Meydana Gelen Gonadal Değişikliklerin Histolojik olarak İncelenmesi. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi
10-) Özden, O., Güllü, K., 1996. Kültür balıklarında hormon kullanılarak cinsiyet değiştirme çalışmalar. EÜ Su Ürünleri Dergisi
11-) Çetinkaya, O., Güllü, K., 1995. Balık Silajı Üretimi, Depolanması ve Kullanımı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Güllü, K., 2012. Muğla İli Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu. , Kasım-Aralık 2012, sayı 2, syf. 76-77. Muğla Ekonomi Dergisi
2-) Güllü, K., 2008. DAKP’ın Kültür Balıkçılığı Projesi Meyvelerini Veriyor. Su Dünyası Dergisi
3-) Güllü, K., 2008. İnci kefali balığı işleme projesi (Pearl mullet processing project). Su Dünyası Dergisi
4-) Güllü, K., 2007. Avrupa Birliği, Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP), Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde Kültür Balıkçılığını geliştirmek için kapasite oluşturma projesi (Capacity building Project for developing the aquaculture in Van, Bitlis, Hakkari, Muş provinces). Aquaculture and Fisheries (The Federation of Aquaculture and Fisheries Turkey)

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Milas, Avşar, Yaşyer, Ekinambarı Havzasındaki Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretim Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti ve Sektörel Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
2-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Eşen Çayı Havzasında Tarımın, Hayvancılığın, Balıkçılığın ve Konutların Eşen Çayına Olan Etkisi ile İlgili Mevcut Durum Tespitinin Yapılması ve Sürdürülebilirlik için Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
3-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Yapıcı Sercan, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. The determination of future strategies for aquaculture activities in Avşar and Eşen basins in Muğla province where aquaculture production is intense. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
4-) Güllü, K., Tezel, R., Yozukmaz, A., Yapıcı, S., Acar, Ü., Özdal, İ., Öğretmen, F., Tekin, M., 2016. Creating a Feasibility Report for Sustainable Management of Isıklı and Gökgöl Wetlands. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science
5-) Uyan, U., Tezel, R., Çelik, M., Güllü, K., 2016. Determination of Some Morphometric Characteristics of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Lives in Aegean Sea. International Grouper Workshop

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ateş Celal, Güllü Kenan, Tezel Rifat, 2017. Current Situation Of Aquaculture Production In Muğla Province, Turkey. World Aquaculture 2017
2-) Tezel, R., Güllü, K., Acar, Ü., Yozukmaz, A., 2016. Effects of Partial Use of Fisheries Processing Waste Silage in feeds of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) on Amino Acids Profile. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science
3-) Güllü, K., Tezel, R., Acar, Ü., 2014. Strategic Position of Muğla in Turkey’s Aquaculture Production. AQUACYPRUS-2014: 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tezel, R., Güllü, K., Özdal, İ., Yozukmaz, A., 2016. Esen Çayı Havzasında Sürdürülebilir Alabalık Üretimi için İyi Yönetişim Zemini Oluşturulması. 4. ULUSAL ALABALIK KONGRESI
2-) Güllü, K., Yabanlı, M., Türker, A., Yıldırım, Ö., Özkoç, H.H., Gökçe, N., Tezel, R., Yozukmaz, A., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., Özdal, İ., Urçuk, H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Güllü, K., Özdal, İ., Tezel, R., 2015. Muğla İli, Seydikemer İlçesindeki Alabalık İşletmelerine Kadın İş Gücü İstihdamı Sağlamak İçin Mesleki Kapasite Oluşturma Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
4-) Güllü, K., Tezel, R., Kahraman, N., Önem, M., Özcan, M., Özdal, İ., Tekin, M., 2015. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
5-) Güllü, K., Tezel, R., Acar, Ü., Yozukmaz, A., Türker, A., 2014. Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Kullanılabilirliği. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
6-) Güllü, K., Tezel, R., 2014. Muğla’nın Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Güllü, K., Özdal, İ., 2014. Eşen Çayı (Kemer-Fethiye) Havzasındaki Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliği için Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Güllü, K., Güzel, Ş., Alişarlı, M., Ekici, K., Tezel, R., 2013. Su Ürünleri İşleme Sanayi Atıklarından Yapılan Silajın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kompozisyonunun Araştırılması. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
9-) Güllü, K., 2008. AB-TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) Bölgesinde Alabalık Üreticilerinin Mesleki Kapasitelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu
10-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Kızak, V., 2003. Yeme Katılarak Verilen 17-Alfa-Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Güner, Y., Özden, O., Güllü, K., 1998. Ağ kafeslerde mercan balığı (Pagrus pagrus L. 1758) Yetiştiriciliği Üzerine bir çalışma. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güllü, K., Tezel, R., 2013. Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yönetim ve Mesleki Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Örnek Bir Proje. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tezel Rifat, Güllü Kenan, 2019. Başarılı Proje Hazırlamaya Giden Yol: Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü X. Fen Bilimleri Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güllü, K., Tezel, R., Yozukmaz, A., Acar, Ü., Özdal, İ., Gökçe, N., Yabanlı, M., Özkoç, H.H., Türker, A., Yıldırım, Ö., Çantaş, İ.B., Urçuk, H., 2016. Esen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma. Yayın Evi: Can Gözde Matbaacılık Editör Adı: Kenan GÜLLÜ
2-) Güllü, K., Güven, G., Bağçeli, A., Öğretmen, F., Tezel, R., Yozukmaz, A., Yapıcı, S., Acar, Ü., Ağdamar, S., Özdal, İ., Bozçiçek, M., Kapar, H.İ., Ceylan, İ., 2015. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Art Ajans Editör Adı: Kenan Güllü
3-) Güllü, K., Kahraman, N., Önem, M., Özcan, M., Tezel, R., 2014. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Matbaası Editör Adı: Kenan Güllü
4-) Güllü, K., Ocak, E., Eke, S., Boran, G., 2011. Van Gölü İncisi: İnci Kefali - Endüstriyel olarak İşlenme olanakları. Yayın Evi: Sas Ajans-Ermat Matbaacılık Editör Adı: Kenan Güllü
5-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Balık Üreticisi El Kitabı . Yayın Evi: SAS Ajans, İzmir Editör Adı: Kenan Güllü
6-) Güllü, K., Zorba, Ö., Alişarlı, M., Güzel, Ş., 2007. Uysal Beldesi İnci Kefali Balığı İşleme Ünitesi Projesi Eğitim Kursu Kitabı. Yayın Evi: Baranoğlu Ofset Matbaacılık, Van Editör Adı: Kenan Güllü
7-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.1 Editör Adı: Kenan Güllü
8-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Karadeniz Alabalığı – Kaynak Alabalığı ve Dağ Alası Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.2 Editör Adı: Kenan Güllü
9-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Sazan Balığı Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.3 Editör Adı: Kenan Güllü
10-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Yayın Balıkları Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.4 Editör Adı: Kenan Güllü
11-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Çizgili Levrek Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.5 Editör Adı: Kenan Güllü
12-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Balık Sağlığı ve Çevre (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.6 Editör Adı: Kenan Güllü
13-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Balık Hasadı ve Paketleme, Pazarlama Metotları ve İşletme Ekonomisi (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.7 Editör Adı: Kenan Güllü
14-) Güllü, K., Güzel, Ş., Güner, Y., Tokşen, E., Kayım, M., Serezli, R., Bircan, R., Atamanalp, M., Öksüz, A., Kocabaş, M., 2007. Balık İşleme ve Muhafaza Metotları, İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.8 Editör Adı: Kenan Güllü

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güllü, K., Tezel, R., Yozukmaz, A., Özdal, İ., 2016. 2023 - 2071 VİZYONUYLA TARIM, Cilt 2, Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Ruhsatlar, Destekler, Denetlemeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Sektör İlişkileri. Yayın Evi: Semih Ofset Editör Adı: Sevilay DEMİREL

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Cinsiyet Değişimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. Konu: Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Cinsiyet Değişimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. Şenol-GÜZEL. 2002

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: GlobalGap Standartları Uygulamasının Ağ Kafeslerde Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği Sektörüne Etkileri. Konu: GlobalGap Standartları Uygulamasının Ağ Kafeslerde Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği Sektörüne Etkilerini ortaya koymak amacıyla anket çalışmaları ve saha verileri toplanarak analiz edilmiştir.. Engin-BACAKSIZ. 2019
2-) Tez Adı: Tilapia Balığının Kapalı Devre (Tam Kontrollü) Sistemde Yetiştiriciliği. Konu: Tilapia Balığının Kapalı Devre (Tam Kontrollü) Sistemde Yetiştiriciliği üzerine çalışmaları konu almıştır.. Tümer -TÜRKER. 2017
3-) Tez Adı: Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri için Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Konu: Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri için Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Rifat-TEZEL. 2015
4-) Tez Adı: Eşen Çayı Havzasındaki Alabalık İşletmelerinin Sürdürülebilirliliği İçin Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. Konu: Eşen Çayı Havzasındaki Alabalık İşletmelerinin Sürdürülebilirliliği İçin Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. İbrahim-ÖZDAL. 2013
5-) Tez Adı: Ülkemizde Balık Yemi Üreten Fabrikaların Mevcut Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Konu: Ülkemizde Balık Yemi Üreten Fabrikaların Mevcut Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Ali -UÇAR. 2008
6-) Tez Adı: Ülkemizde Su Ürünleri İşleme Sanayinin Ürün Çeşidine Göre Üretim Miktarları ve İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Konu: Ülkemizde Su Ürünleri İşleme Sanayinin Ürün Çeşidine Göre Üretim Miktarları ve İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Erdoğan-ATILGAN. 2008
7-) Tez Adı: Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Konu: Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Bülent-YAŞAR. 2001
8-) Tez Adı: Elazığ İli ve Erzincan İli, Kemaliye İlçesi’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Üretim İşletmelerinin Teknik Özelliklerinin Araştırılması. Konu: Elazığ İli ve Erzincan İli, Kemaliye İlçesi’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Üretim İşletmelerinin Teknik Özelliklerinin Araştırılması. M.Erkan-ÖZGÜR. 2001

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. Ladies in Van participate to business via making fish meatball (=Van Kadınları Balık Köfte Yaparak İstihdama Katılıyor). 2010-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: AB. Capacity Building Project for improving Aquaculture of the Van, Bitlis, Hakkari, Muş cities in Türkiye (=Van, Bitlis, Hakkari, Muş İllerinde Kültür Balıkçılığını Geliştirmek için Kapasite Oluşturma Projesi). 2006-2007
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Yetiştiriciliği. 1997-1999

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: AB. Uysal Beldesi İnci Kefali Balığı İşleme Ünitesi-Kurulumu ve işletilmesi- Projesi. 2006-2007

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi . 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Adilcevaz HES Yükleme Havuzunda Ağ kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştiriciliği Modeli Geliştirilmesi. 2000-2002
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Ağ Kafeslerde Çipura (Sparus auratus L., 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Balıkları Yetiştiriciliği. 1991-1992

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Mugla Büyüksehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması. 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı sulandırıcı ortamların üreme sezonu boyunca erkekleştirilmiş dişi alabalıkların spermatolojik parametreleri ve döllenme üzerine etkileri. 2013-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Akyaka Kirlilik Envanterinin Çıkarılması. 2013-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Üniversitesi Doğa bilimleri (Fen, Matematik, Sağlık ve Mühendislik) alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi Projesi. 2012-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Balıkçılık Bilgi Sistemi Kurulması, Van Gölü Örnek Alan Çalışması. 1999-2001

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Havuz Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Balık işleme atıklarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışma. 2014-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Su Ürünleri İşleme Sanayi Atıklarının Balık Silajı Yapılarak Depolanması ve Elde Edilen Ürünün Yem Sanayinde Balık Unu Yerine Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. 2006-2009
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Cinsiyet Değişimi Üzerine Etkisi. 1999-2000
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 17Alfa-Metil testosteron’un Çipura (Sparus auratus L. 1758) Balığının Gelişmesi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. 1994-1996

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İlinde Su Ürünleri Üretiminin Son Durumu. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Van İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Tesislerinin Genel Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 2006-2007

(S-7) Yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir.)

1-) KISA FİLM VE BELGESELLER/Yönetmen . 2011. Van ili, Van Gölü Tanıtımı ve İnci kefalinin endüstriyel olarak işlenmesi AB projesi Aşamaları

Verdiği Dersler

SÜM4009 2020-2021 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4013 2020-2021 Güz

Girişimcilik ve Yönetim Organizasyonu

SÜM5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

SÜM5090 2020-2021 Güz

Seminer

SÜM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SÜM5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SÜY6002 2020-2021 Güz

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesislerinin Fizibilitesinin Hazırlanması

YEG 5509 2020-2021 Güz

Yenilik Süreçleri ve Yönetimi

SÜM2004 2019-2020 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3010 2019-2020 Bahar

Staj (Yaz Dönemi) 45 İşgünü

SÜM4508 2019-2020 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

SÜM5568 2019-2020 Bahar

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5570 2019-2020 Bahar

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SÜM5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SÜM6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5514 2019-2020 Bahar

Proje Yönetimi ve Finansman

SÜM4013 2019-2020 Güz

Girişimcilik ve Yönetim Organizasyonu

SÜM5568 2019-2020 Güz

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5570 2019-2020 Güz

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

YEG 5509 2019-2020 Güz

Yenilik Süreçleri ve Yönetimi

SÜM2004 2018-2019 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM5570 2018-2019 Bahar

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

YEG 5514 2018-2019 Bahar

Proje Yönetimi ve Finansman

SÜM4011 2018-2019 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu