Personel

Prof.Dr. ADNAN ÇEVİK
Prof.Dr.
Adnan Çevik
@ E-posta
cadnan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1548

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi 1995

Doktora

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi 2002

Verdiği Dersler

TAR 5508 2020-2021 Bahar

Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları

TAR 6512 2020-2021 Bahar

Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II

TAR2008 2020-2021 Bahar

Ortaçağ Anadolu Türk Tarihi

TAR3512 2020-2021 Bahar

Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı

TAR4006 2020-2021 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TAR 5090 2020-2021 Güz

Seminer

TAR 5531 2020-2021 Güz

Ortaçağ Tarihinin Kaynakları

TAR 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TAR 6511 2020-2021 Güz

Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I

TAR 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TAR2007 2020-2021 Güz

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Tarihi

TAR4005 2020-2021 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5506 2019-2020 Bahar

Selçuklu Teşkilat Tarihi

TAR 5508 2019-2020 Bahar

Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları

TAR 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TAR 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

TAR2008 2019-2020 Bahar

Ortaçağ Anadolu Türk Tarihi

TAR4006 2019-2020 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5531 2019-2020 Güz

Ortaçağ Tarihinin Kaynakları

TAR2007 2019-2020 Güz

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Tarihi

TAR4005 2019-2020 Güz

Tarih Semineri I