Personel

Doktor Öğretim Üyesi BENGÜL METİN
Doktor Öğretim Üyesi
Bengül Metin
@ E-posta
bzencir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3136

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / Alternatif Enerji Kaynakları

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / Alternatif Enerji Kaynakları

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, S., Metin, B., 2016. A New Simulation Model for Inhomogeneous Au/n-GaN Structure. Semiconductors
2-) Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., Metin, B., 2015. "A Different Approach to Solar Cell Simulation" . Materials Research Bulletin
3-) Birel, Ö., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., Dincalp, H., Metin, B., 2013. Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure. Physica B
4-) Kavasoğlu, S., Tozlu, C., Pakma, O., Kavasoğlu, N., Özden, Ş., Metin, B., Birgi, Ö., Oktik, Ş., 2009. Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device. J. Phys. D: Appl. Phys
5-) Kavasoğlu, N., Tozlu, C., Pakma, O., Kavasoğlu, S., Özden, Ş., Metin, B., Birgi, Ö., Oktik, Ş., 2009. Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure. Synthetic Metals

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Zencir, B., Bayhan, M., Kavasoğlu, A.S., 2006. Optical Absorption in Polyerystalline CdTe Thin Films. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tüzün, Ö., Metin, B., Oktik, Ş., 2010. ELECTRICAL ANALYSIS AND NUMERICAL SIMULATION OF POROUS SILICON SOLAR CELLS. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition /5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., 2014. Random Multi Diode Model for Au/n-GaN Solar Cell Simulation (Oral). 1st International Semiconductor Science and Technology Conference(ISSTC-2014)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metin Bengül, Kavasoğlu Neşe, Kavasoğlu Abdulkadir Sertap, 2018. The Effect of Microcell Surface Area on the Current-Voltage Characteristics of Au/n-GaN Device. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS,
2-) Kavasoğlu, N., Metin, B., Kavasoğlu, A.S., 2014. Simulation programme for investigating barrier height inhomogeneity effect on electrical characteristics at Au/n-GaN Device. 1st International Semiconductor Science and Technology Conference(ISSTC-2014)
3-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., 2013. Simulation model for Au/n-GaN device. The 25th International Conference on Amorphous and Nano-crystalline Semiconductors
4-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., 2012. Simulation model for spatial inhomogeneity of Au/n-GaN device structure. 17th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS
5-) Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., Metin, B., 2012. Tunneling Energy Fluctuating Effect on the Efficiency of Au/n-GaN Device. 17th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS
6-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., 2012. Simulation model for lateral inhomogeneity of Au/n-GaN solar cell. Solar TR-2: Solar Electricity Conference and Exhibition
7-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., Oylumluoğlu, G., 2011. TWO DIMENSIONAL (2D) MODELING OF THIN FILM SOLAR CELLS. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Metin Bengül, Kavasoğlu Neşe, Kavasoğlu Abdulkadir Sertap, 2015. Au/ n -GaN Güneş Gözesinin Simülasyonu. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
2-) Metin, B., Kavasoğlu, N., Kavasoğlu, A.S., 2013. Au/n-GaN Aygıt Yapılarındaki Yanal Homejensizlikler için Simülasyon Modeli. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
3-) Metin, B., Oktik, Ş., 2010. İnce Film Güneş Gözelerinin İki Boyutlu (2-D) Modellenmesi. ADIM Fizik Günleri – 1, Afyon

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) "A Different Approach to Solar Cell Simulation" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) "A Different Approach to Solar Cell Simulation" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) "A Different Approach to Solar Cell Simulation" - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
12-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
15-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
16-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
17-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
18-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
19-) Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
20-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
21-) Investigation of temperature dependent dc current transport mechanism on Au/poly(4-vinyl phenol)/p-Si device - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) GaN Schottky güneş gözelerinin iki boyutlu modellenmesi, BAP projesi, 2011-2014. - 2014

Verdiği Dersler

AET1008 2019-2020 Bahar

ÖLÇME TEKNİĞİ

AET2004 2019-2020 Bahar

PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

AET2514 2019-2020 Bahar

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ***

ELK1804 2019-2020 Bahar

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

ELK2006 2019-2020 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

AET1003 2019-2020 Güz

TEKNİK RESİM

AET1005 2019-2020 Güz

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON

AET2515 2019-2020 Güz

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ***

ELK1001 2019-2020 Güz

D.A. DEVRE ANALİZİ

ELK2509 2019-2020 Güz

PROJE TEKNİKLERİ

FİZ1007 2019-2020 Güz

FİZİK

AET1002 2018-2019 Bahar

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

AET1008 2018-2019 Bahar

ÖLÇME TEKNİĞİ

AET2004 2018-2019 Bahar

PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

ELK1804 2018-2019 Bahar

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AET1005 2018-2019 Güz

AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON

AET2007 2018-2019 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

FİZ5504 2018-2019 Güz

YARI İLETKEN AYGIT FİZİĞİ