Personel

Prof.Dr. ALİ KASAL
Prof.Dr.
Ali Kasal
@ E-posta
alikasal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1711

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi 03.07.1995

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi 29.12.1998

Doktora

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi 09.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kuşkun Tolga, Smardzewski Jerzy, Kasal Ali, 2021. Experimental and Numerical Analysis of Mounting Force of Auxetic Dowels for Furniture Joints. ENGINEERING STRUCTURES
2-) Ceylan Erkan, Güray Ersan, Kasal Ali, 2021. Structural analyses of wooden chairs by finite element method (FEM) and assessment of the cyclic loading performance in comparison with allowable design loads. Maderas. Ciencia y tecnología
3-) Demirci Selçuk, Diler Harun, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, 2020. BENDING MOMENT RESISTANCES OF L-SHAPED FURNITURE FRAME JOINTS UNDER TENSION AND COMPRESSION LOADINGS. WOOD RESEARCH
4-) Kasal Ali, Kuşkun Tolga, Smardzewski Jerzy, 2020. Experimental and Numerical Study on Withdrawal Strength of Different Types of Auxetic Dowels for Furniture Joints. Materials
5-) Demirci Selçuk, Diler Harun, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, 2020. Effects of Wood Species, Number of Teeth, and Adhesive Type on Moment Capacities of Box-Joints. BioResources
6-) Güray Ersan, Kasal Ali, Demirci Selçuk, Ceylan Erkan, Kuşkun Tolga, 2019. Effects of Cross-sectional Geometry and Force Direction on Bending Strength and Modulus of Elasticity of Some Softwood Beams. BioResources
7-) Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Haviarova Eva, Kılıç Halil, Uysal Mesut, Erdil Yusuf Ziya, 2018. Relationship Between Static and Cyclic Front to Back Load Capacity of Wooden Chairs, and Evaluation of the Strength Values According to Acceptable Design Values. WOOD AND FIBER SCIENCE
8-) Kılıç Halil, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, Acar Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, 2018. Effect of Tenon Size on Static Front to Back Loading Performance of Wooden Chairs in Comparison with Acceptable Design Loads. BioResources
9-) Eckelman, C.A., Haviarova, E., Kasal, A., Erdil, Y.Z., 2017. LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR T-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS. Wood and Fiber Science
10-) 2017. LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR L-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS. Wood and Fiber science
11-) Küçüktüvek Mustafa, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, Erdil Yusuf Ziya, 2017. Utilizing Poppy Husk based Particleboards as an Alternative Material in Case Furniture Construction. BioResources
12-) Kasal, A., Smardzewskı, J., Kuşkun, T., Erdil, Y.Z., 2016. Numerical Analyses of Various Sizes of Mortise and Tenon Furniture Joints. bioresources
13-) Kasal, A., Kuşkun, T., Havıarova, E., Erdil, Y.Z., 2016. Static Front to Back Loading Capacity of Wood Chairs and Relationship between Chair Strength and Inidvidual Joint Strength. bioresources
14-) Kasal, A., Eckelman, C., Havıarova, E., Erdil, Y.Z., Yalçın, İ., 2015. Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings. BioResources
15-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Kasal Ali, Efe Hacı Hasan, Demirci Selçuk, 2014. Bending Moment Capacity of L Type Furniture Corner Joints Constructed of Particleboard Produced from Vine Pruning Residues. Wood Research
16-) Yüksel M, Yıldırım N, Kasal A, Erdil Y Z, Demirci S, 2014. Effect of the Panel Type and Panel Thickness on Moment Resistance of Screw Jointed Corner Joints and Stiffness of Four Member Cabinets. BioResources
17-) Kasal A., Yıldırım N., Zhang J, Erdil Y.z., Demirci S., 2014. Effect of Material Properties and Anchorage Location on Load Bearing Capacity of Screw Connected And Hung Cabinets. WOOD AND FIBER SCIENCE
18-) Kasal Ali, Havıarova Eva, Efe Hacı Hasan, Eckelman Carl Albert, Erdil Yusuf Ziya, 2013. Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine. WOOD AND FIBER SCIENCE
19-) Kasal A., Yüksel M., Fathollahzadeh A., Erdil Y.z., Yıldırım N., 2011. Ultimate Failure Load and Stiffness of Screw Jointed Furniture Cabinets Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard. FOREST PRODUCTS JOURNAL
20-) Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, Zhang Jıleı, Efe Hacı Hasan, Dizel Taner, 2009. Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar. FOREST PRODUCTS JOURNAL
21-) Kasal Ali, 2008. Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal. FOREST PRODUCTS JOURNAL
22-) Kasal A., Erdil Y.z., Zhang J., Efe H., Avcı E., 2008. Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture. FOREST PRODUCTS JOURNAL
23-) Kasal A., Zhang J., Yuksel M., Erdil Y.z., 2008. Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard. FOREST PRODUCTS JOURNAL
24-) Erdil Y.z., Kasal A., Eckelman C.a., 2008. Theoretical Analysis and Design of Joints in a Representative Sofa Frame Constructed of Plywood and Oriented Strand Board. FOREST PRODUCTS JOURNAL
25-) Kasal A., Erdil Y.z., Eckelman C. A., 2006. Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks. FOREST PRODUCTS JOURNAL
26-) Kasal A., Birgül R., Erdily.z., 2006. Determination of the Strength Performance of Sofa Frames Constructed of Wood and Wood Composites. FOREST PRODUCTS JOURNAL
27-) Eckelman Carl Albert, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, 2005. Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints. FOREST PRODUCTS JOURNAL
28-) Efe Hacı Hasan, Zhang Jıleı, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, 2005. Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints. FOREST PRODUCTS JOURNAL
29-) Zhang J.l., Efe H., Erdil Y.z., Kasal A., Han N., 2005. Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints. FOREST PRODUCTS JOURNAL
30-) Efe Hacı Hasan, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, İmirzi Hasan Özgür, 2004. Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints. FOREST PRODUCTS JOURNAL

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yüksel Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, Acar Mehmet, 2020. EVALUATION OF VARIOUS LIGHTWEIGHT ARMCHAIRS IN TERMS OFERGONOMICS. INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERINGDESIGN
2-) Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Güray Ersan, Birgül Recep, Erdil Yusuf Ziya, 2020. A METHODOLOGICAL APPROACH FOR NUMERICAL ANALYSIS OFUPHOLSTERED SOFA WITH FINITE ELEMENT METHOD (FEM). INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN
3-) Dizel Taner, Kılıç Halil, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2017. EĞLENCE MEKÂNLARININ ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (İZMİR-ANTALYA ÖRNEĞİ). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
4-) Dizel Taner, Kuşkun Tolga, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2017. EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN RESTORANLARIN ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (İZMİR-DENİZLİ ÖRNEĞİ). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
5-) Dizel Taner, Acar Mehmet, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Efe Hacı Hasan, 2015. İZMİR VE MANİSA DAKİ İNTERNET ERİŞİM SALONLARININ ERGONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
6-) Yüksel, M., Kasal, A., Erdil, Y.Z., Acar, M., Kuşkun, T., 2015. EFFECTS OF THE PANEL AND FASTENER TYPE ON BENDING MOMENT CAPACITY OF L-TYPE JOINTS FOR FURNITURE CASES. PRO LIGNO
7-) Efe H., Özen E., Danacı E., Kasal A., Demirci S., 2014. L Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerde Malzeme Çeşidi ve Birleştirme Tekniğinin Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
8-) Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, Demirci Selçuk, Eckelman Carl, 2013. Shear Force Capacity of Various Doweled Frame Type Furniture Joints. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
9-) Kasal A., Diler H., Bayındır F., Demirci S., Kuşkun T., 2013. Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür PVC Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
10-) Kasal A., Bayındır F., Diler H., Kuşkun T., 2013. Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür PVC Levhalardan Üretilmiş Kutu Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasiteleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
11-) Diler H., Kasal A., Demirci S., Kuşkun T., 2013. T Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Ağaç Türü Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin Çekme Kuvvetine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
12-) Acar M., Erdil Y.z., Kasal A., Demirci S., 2013. Testing the Learning Outcomes of Wood Technology Course. Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design
13-) Yuksel M., Kasal A., Erdil Y.z., Acar M., 2013. Determination of the Load Carrying Capacity and Stiffness of Four Sided Cases. Wood Science and Engineering In the Third Millenium
14-) Efe H., Kasal A., Çağatay K., Kuşkun T., 2012. T Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Çeşitli Birleştirme Yöntemlerinin Çekme Mukavemetine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
15-) Efe H., Kasal A., Çağatay K., Kuşkun T., 2012. T Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Çeşitli Birleştirme Yöntemlerinin Çekme Mukavemetine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
16-) Efe H., Kasal A., Çağatay K., Kuşkun T., 2012. Ahşap Boy Birleştirmelerde Farklı Bağlantı Tekniklerinin Çekme Mukavemetlerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
17-) Kasal A., Efe H., Deniz E., Kuşkun T., 2012. Masif Ağaç ve Plastik Kavela ile Birleştirilmiş H Tipi Kutu Mobilya Birleştirmelerinin Kesme Kuvveti Kapasitelerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
18-) Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, Demirci Selçuk, İmirzi Hasan Özgür, Özen Ertan, Dizel Taner, 2011. Bazı Lamine Ağaç Malzemelerden Hazırlanmış T Tipi Birleştirme Elemanlarının Çekme Kuvveti Performanslarının Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
19-) Efe H., Kasal A., Demirci S., İmirzi H.ö., Özen E., Dizel T., 2011. Bazı Lamine Ağaç Malzemelerden Hazırlanmış T Tipi Birleştirme Elemanlarının Çekme Kuvveti Performanslarının Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
20-) Demirci S., Efe H., Kasal A., İmirzi H.ö., Özen E., 2011. Çeşitli Bağlantı Elemanlarıyla Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerin Moment taşıma Kapasitesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
21-) Efe H., Kasal A., Dizel T., Arslan A.r., Erdem H.e., 2009. Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin LAM Alyan Vida Tutma Mukavemeti. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
22-) Efe H., Gürleyen L., Kasal A., Çakıcıer N., 2007. Kama Dişli T Tipi Birleştirmelerde Ağaç Türü ve Diş Geometrisinin Doğrusal Çekme Direncine Etkileri. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi
23-) Kasal Ali, 2006. Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
24-) Kasal A., Şener S., Belgin M. Ç., Efe H., 2006. Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, 2021. COMPABILITY OF HIGH SCHOOL DESK DIMENSIONS WITH ANTRHROPOMETRIC MEASUREMENTS. INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yüksel Mehmet, Fathollahzadeh Ali, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, Erdil Yusuf Ziya, 2017. PANEL ÇEŞİDİ, ARKALIK PANELİ VE FARKLI DUVAR MONTAJIUYGULAMALARINA GÖRE MUTFAK DOLAPLARININMAKSİMUM YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ. Journal of Advanced Technology Sciences
2-) Kasal, A., Efe, H., Kuşkun, T., Erdil, Y.Z., 2015. ÇEŞİTLİ ÖLÇÜLERDE ZIVANA KULLANILMIŞ T-TİPİ MOBİLYA BİRLEŞTİRMELERİNİN MEKANİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi
3-) Efe, H., Diler, H., Kuşkun, T., Kasal, A., 2015. TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ AHŞAP EV SANDALYELERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi
4-) Çağatay K., Efe H., Kasal A., Kuşkun T., 2014. T Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Ağaç Türü ve Birleştirme Yönteminin Moment Taşıma Kapasitesi ve Elastikiyet Üzerindeki Etkileri. Politeknik Dergisi
5-) Efe H., Deniz E., Kasal A., Kuşkun T., 2012. Ahşap ve Plastik Kavelalı Kutu Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitelerinin Karşılaştırılması. Politeknik Dergisi
6-) Kasal A., Efe H., Dizel T., 2010. Masif ve Lamine Edilmiş Ağaç Malzemelerde Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülünün Belirlenmesi. Politeknik Dergisi
7-) Kasal Ali, 2008. Farklı Ölçülerde Köşe destek Elemanı Kullanılmış T Tipi Kavelalı Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment ve Kesme kuvveti Taşıma Kapasiteleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8-) Kasal Ali, 2007. Bazı Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Kavela Tutma Performanslarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
9-) Kasal A., Efe H., Erdil Y.z., 2007. Demonte Montaja Hazır Koltuk İskeletlerinin Mukavemetinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Belirlenmesi. Politeknik Dergisi
10-) Efe H., Kasal A., 2007. Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Politeknik Dergisi
11-) Örs Y., Efe H., Kasal A., 2003. Kutu Konstriksiyonlu Mobilyada Dişli Köşe Birleştirmelerin Eğilme Direnci. Politeknik Dergisi
12-) Efe H., Kasal A., 2003. Çerçeve Konstrüksiyonlu Mobilya T Tipi Kavelalı Birleştirmelerde Köşe Destek Elemanı Boyutunun Çekme Direncine Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
13-) Efe H., Gürleyen L., Kasal A., 2002. Dört Kesicili Jilet Bıçak Topu ile işlenmiş Masif Ağaç Malzemede Devir Sayısının Yapışma Performansına Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
14-) Örs Y., Efe H., Kasal A., 2001. Kutu Konstrüksiyonlu Vidalı Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Çekme Direnci. Politeknik Dergisi
15-) Efe H., Kasal A., Gürleyen L., 2001. Çerçeve Konstrüksiyonlu Mobilya Kavelalı T Birleştirmelerde Odun Rutubetinin Çekme Direncine Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kasal, A., Yüksel, M., Kılıç, H., Ergün, E., Özcan, C., 2015. OTURMA MOBİLYASI TASARIMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ERGONOMİK ANALİZ. Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi
2-) Kasal, A., Diler, H., Kuşkun, T., Acar, M., Uçmak, A., 2015. FARKLI AĞAÇ TÜRÜNDE VE FARKLI BOYUTLARDAKİ KÖŞE DESTEK ELEMANLARININ SANDALYE MUKAVEMETİNE ETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi
3-) Gunsel U., Kasal A., Gürleyen L., Çakıcıer N., 2007. Endüstride Üretilen Yonga Levhaların Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülünün Standartlara Uyumu. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi
4-) Efe H., Kasal A., Dizel T., 2007. Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerin Kavela Tutma Performansı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
5-) Kasal A., Diler H., Kocatürk İ., Kasal Ö., 2007. Kutu Konstrüksiyonlu L Tipi Kavelalı Köşe Birleştirmelerin Eğilme Moment Dirençleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
6-) Efe H., Kasal A., Diler H., 2006. Kutu Konstrüksiyonlu Mobilyada Lambalı Kinişli Köşe Birleştirmelerin Eğilme Moment Direnci. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
7-) Efe H., Diler H., Kasal A., 2006. Kutu Konstrüksiyonlu Vidalı Mobilya Köşe Birleştirmelerde Eğilme Moment Dirençleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
8-) Efe H., Kasal A., 2002. Çeşitli Tutkallarla Yapıştırılmış Kutu Konstrüksiyonlu Kavelalı Köşe Birleştirmelerin Basınç Direnci. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
9-) Efe H., Kasal A., 2000. Tabla Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Eğilme Direnci Özellikleri. Teknoloji Dergisi
10-) Efe H., Kasal A., 2000. Çerçeve Konstrüksiyonlu Mobilya Masa Ayak Kayıt Tutkallı Birleştirmelerde Köşe Takozu Tasarımı. Teknoloji Dergisi
11-) Efe H., Kasal A., 2000. Tabla Tipi Kavelalı Köşe Birleştirmelerde Tutkal Çeşidinin Çekme Direncine Etkileri. Politeknik Dergisi
12-) Efe H., Kasal A., 2000. Kutu Konstrüksiyonlu Sabit ve Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerde Çekme Direnci. Edüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Acar Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, 2020. Compatibility of high school desk dimensions with antrhropometric measurements. Tenth International Scientific and Technical Conference " Innovations In Forest Industry and Engineerinf Design
2-) Yüksel Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, Efe Hacı Hasan, 2020. RESEARCH OF COMFORT OF THE SEATING IN UPHOLSTERED ARMCHAIRS IN TERMS OF HUMAN BODY. Tenth International Scientific and Technical Conference " Innovations In Forest Industry and Engineerinf Design
3-) Güray Ersan, Ceylan Erkan, Demirci Selçuk, Kasal Ali, 2020. INVESTIGATION OF BENDING STRENGTH (MOR) OF SELECTED HARDWOODS ACCORDING TO THE CROSS SECTIONAL GEOMETRY AND FORCE DIRECTION. VI. International Furniture Congress
4-) Kasal Ali, Smardzewski Jerzy, Kuşkun Tolga, 2020. MODELLING AND TESTING OF AUXETIC DOWELS WITH RECTANGULAR INCLUSIONS FOR FURNITURE JOINTS. VI. International Furniture Congress
5-) Krzyzanıak Lukasz, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Smardzewski Jerzy, 2020. DESIGN AND EVALUATION OF THE STRENGTH OF A NEW EXTERNALLY INVISIBLE FASTENER BY NUMERICAL ANALYSIS FOR CABINET FURNITURE JOINTS. VI. Uluslararası Mobilya Kongresi
6-) Kasal Ali, Aktürk Şeyma, Kaymak Umut, Ceylan Erkan, Kuşkun Tolga, 2019. Theoretical Determination of the Acceptable Design Loads for Wooden Chair Side Frame Joints by Utilizing Finite Element Method. 29. International Conference Research for Furniture Industry
7-) Öztaş Savaş, Demirci Selçuk, Kasal Ali, Kılıç Halil, 2019. Determination of the Effect of Demographic Properties on Furniture Preference of Consumers. 29. International Conference Research fır Furniture Industry
8-) Ceylan Erkan, Güray Ersan, Kasal Ali, 2019. Wieght-Strength Optimization of Wood Chairs Based on Member Section Dimensions. 29. International Conference Reseach for Furniture Industry
9-) Acar Mehmet, Kasal Ali, Özcan Güliz, Efe Hacı Hasan, Erdil Yusuf Ziya, 2018. Evaluation Compatibility Of Secondary School Desk Dimensions with Students’ Antrhropometric Dimensions. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
10-) Kılıç Halil, Özcan Can, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2018. Computer Aided Ergonomics In Furnıture Design: Case Study For Kitchen Bottom Cupboards. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
11-) Ceylan Erkan, Güray Ersan, Kuşkun Tolga, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2018. DOĞU KAYINI (Fagus orientalis L.) VE SARIÇAMDAN (Pinus sylvestris L.) HAZIRLANAN SANDALYELERİN MEKANİKPERFORMANSLARININ KABUL EDİLEBİLİR TASARIM YÜKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
12-) Sert Ali, Erdil Yusuf Ziya, Demirci Selçuk, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, 2018. ÇEŞİTLİ ÖLÇÜLERDEKİ MOBİLYA KAPAKLARININ YORMA YÜKLERİ ALTINDAKİ YER DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİ. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
13-) Altıparmak Murat, Çolak Mehmet, Demirci Selçuk, Kasal Ali, 2018. AHŞAP YAT İMALATINDA KULLANILAN BAZI AĞAÇLARA UYGULANAN VERNİK ÇEŞİTLERİNİN RENK VE PARLAKLIKDEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
14-) Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Güray Ersan, Birgül Recep, Erdil Yusuf Ziya, 2018. A METHODOLOGICAL APPROACH FOR NUMERICAL ANALYSIS OF UPHOLSTERED SOFA WITH FINITE ELEMENT METHOD (FEM). INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN
15-) Acar Mehmet, Kasal Ali, Özcan Güliz, Erdil Yusuf Ziya, 2018. COMPARISON OF SCHOOL DESK DIMENSIONS AND ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN
16-) Yüksel Mehmet, Erdil Yusuf Ziya, Kasal Ali, Acar Mehmet, 2018. EVALUATION OF VARIOUS LIGHTWEIGHT ARMCHAIRS IN TERMS OF ERGONOMICS. INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN
17-) Yüksel Mehmet, Fathollahzadeh Ali, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, Erdil Yusuf Ziya, 2017. Kitchen Cabinet Maximum Load Carrying Capacity Based on Panel Types, Use of Back Panel Wall Mounting Point Conditions. IV.th International Furniture Congress (UMDK 2017)
18-) Yüksel Mehmet, Kasal Ali, Acar Mehmet, Özcan Can, Efe Hacı Hasan, Erdil Yusuf Ziya, 2017. Determination of Load Distribution on a Seating Surface by Using Pressure Mat for Different Upholster Thickness. IV.th International Furniture Congress (UMDK 2017)
19-) Acar Mehmet, Kuşkun Tolga, Balıkçı Engin, Kasal Ali, Diler Harun, Erdil Yusuf Ziya, 2017. Comparison of Bending Moment Capacity of T-Type Furniture Joints Constructed of Various Heat-Treated Wood Species. IV. International Furniture and Decoration Congress (UMDK 2017)
20-) Kılıç Halil, Özcan Can, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2017. COMPUTER AIDED ERGONOMICS IN FURNITURE DESIGN: BABY CRIB CASE STUDY. The XXVIIITH International conference Research for Furniture Industry
21-) Erdil Yusuf Ziya, Acar Mehmet, Kasal Ali, Dizel Taner, Demirci Selçuk, Diler Harun, 2017. Comparison of the Screw Holding Capacity of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber (LVL) produced from Turkish Beech (Fagus Orientalis L.), Scotch Pine (Pinus Sylvestris L.) and Yellow Poplar (Populus Nigra). XXVIII. International Conference Research for Furniture Industry
22-) Diler Harun, Efe Hacı Hasan, Erdil Yusuf Ziya, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, 2017. Determination of Allowable Design Loads for Wood Chairs. XXVIII. International Conference Research for Furniture Industry
23-) Acar Mehmet, Kasal Ali, Balıkçı Engin, Kuşkun Tolga, Erdil Yusuf Ziya, 2017. Comparison of the Shear Force Capacity of H-Type Furniture Joints Constructed of Some Heat-Treated Wood Species. XXVIII. International Conference Research for Furniture Industry
24-) Yüksel Mehmet, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, Kılıç Halil, Özcan Can, 2017. Study on Single Seat Armchairs in terms of Ergonomics and Comfort. IV.th International Furniture Congress (UMDK 2017)
25-) Efe H., Alp Ş., Kasal A., Demirci S., 2017. Mobilya ve Dekorasyon Endüstrisinde Eğitim Gören Çırakların Mesleki Eğitim Alt Yapısına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası 6. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
26-) Güray, E., Kasal, A., Kuşkun, T., 2016. Finite Element Analysis of Wood Based Panels Under Constant Loading. II. International Furniture Congress
27-) Dizel, T., Efe, H., Kuşkun, T., Kasal, A., 2016. Tensile Strength of T-type Joints Constructed With Laminated Veneer Lumber. II. International Furniture Congress
28-) Kasal, A., Kuşkun, T., Efe, H., Kılıç, H., Erdil, Y.Z., 2016. Relationship Between the Static and Cyclic Front to Back Loading Capacity of Wood Chairs. II. International Furniture Congress
29-) Yüksel, M., Fathollahzadeh, A., Kuşkun, T., Kılıç, H., Kasal, A., 2016. Effect of the Diameter and Penetration of Dowels on Withdrawal Force Capacity of Medium Density Fiberboard and Particleboard. II. International Furniture Congress
30-) Demirci, S., Kasal, A., Acar, M., Kuşkun, T., 2015. Tensile Shear Strengths of Some Tropical Woods Bonded With Different Adhesives. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry
31-) Güray, E., Kasal, A., Erdil, Y.Z., Kuşkun, T., Acar, M., 2015. Determination of the Minimum Weight of Furniture Frames with Subjected to Required Strength Constraints. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry
32-) Efe, H., Kasal, A., Kılıç, H., Özcan, C., 2015. Effect of the Critical Ergonomics Parameters on Domestic Chairs for Comfort Using the Human Based Product Development Software. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry
33-) Kasal, A., Kuşkun, T., Efe, H., Erdil, Y.Z., 2015. Relationship Between Static Front to Back Loading Capacity of Whole Chair and the Strength of Individual Joints. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry
34-) Diler, H., Efe, H., Kasal, A., Erdil, Y.Z., Kuşkun, T., 2015. Comparison of the Performance of Some Household Chairs Manufactured in Turkey with Allowable Design Loads. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry
35-) Efe H., Andaç T., Kasal A., 2014. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü nde Yer Alan Bazı Mobilyaların Tarihi ve Sanatsal Değerlendirmesi. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi
36-) Efe H., Erdil Y. Z., Kasal A., 2005. Mobilya Mühendislik Tasarımında Mobilya Sistemlerinin Sonlu Elemanlar Metoduyla Optimizasyonu. 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
37-) Örs Y., Efe H., Kasal A., 1999. Mobilya Masa Ayak Kayıt Demonte Birleştirmelerde Köşe Takozu Geometrisinin Birleştirme Direncine Etkileri. 1. Uluslararası Mobilya Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erdil Y.z., Diler H., Kasal A., Efe H., 2013. The Strength Performance of Different Types of Household Chairs According to Engineering Design Concepts. 67th International Convention of the Forest Products Society
2-) Erdil Y.z., Kasal A., Kuşkun T., 2013. Effect of the Tenon Size and Loading Type on Chair Strength and Comparison of Actual Test with Finite Element Analyses Results. 67th International Convention of the Forest Products Society

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yuksel M., Kasal A., Erdil Y.z., Acar M., 2013. An Old Decoraion Construction Technique in Selcjuks Real Kundekari. The 9th International Conference “Wood Science and Engineering In the Third Millenium

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dizel, T., Kuşkun, T., Efe, H., Kasal, A., 2016. Ege Bölgesinde Bulunan Restoranların Ergonomik Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi (İzmir-Denizli Örneği). 22. Ulusal Ergonomi Kongresi
2-) Dizel, T., Kılıç, H., Efe, H., Kasal, A., 2016. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Bulunan Eğlence Mekanlarının Ergonomik Tasarı Kriterleri Açısından İncelenmesi (İzmir-Antalya Örneği). 22. Ulusal Ergonomi Kongresi
3-) Dizel Taner, Acar Mehmet, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Efe Hacı Hasan, 2015. İzmir ve Manisa daki İnternet Erişim Salonlarının Ergonomik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi
4-) Kasal Ali, Efe Hacı Hasan, Kuşkun Tolga, Erdil Yusuf Ziya, 2015. Çeşitli Ölçülerde Zıvana Kullanılmış T Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Davranış Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi İle Belirlenmesi. 3. Ulusal Mobilya Kongresi
5-) Efe Hacı Hasan, Diler Harun, Kuşkun Tolga, Kasal Ali, 2015. Türkiye de Üretilen Çeşitli Tiplerdeki Ahşap Ev Sandalyelerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Mobilya Kongresi
6-) Kasal Ali, Diler Harun, Kuşkun Tolga, Acar Mehmet, Uçmak Adem, 2015. Farklı Ağaç Türünde ve Farklı Boyutlardaki Köşe Destek Elemanlarının Sandalye Mukavemetine Etkileri. 3. Ulusal Mobilya Kongresi
7-) Kasal Ali, Yüksel Mehmet, Kılıç Halil, Ergün Mehmet Emin, Özcan Can, 2015. Oturma Mobilyası Tasarımında Bilgisayar Destekli Ergonomik Analiz. 3. Ulusal Mobilya Kongresi
8-) Imırzı, H.Ö., Efe, H., Özen, E., Kasal, A., 2015. Kılavuz Delik Çapının Bazı Ahşap Esaslı Levhaların Vida Tutma Mukavemetine Etkileri. 3. Ulusal Mobilya Kongresi
9-) Dizel T., Efe H., Kasal A., Kılıç H., 2014. Muğla ve Denizli deki İnternet Erişim Salonlarının Ergonomik Kriterler Açısından Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi
10-) Efe H., Kasal A., Özal A. C., Aliyazıcıoğlu S., Kılıç H., 2014. Değişik Renk Sıcak Soğuk ve Işık Beyaz Sarı Kullanılarak Dekore Edilmiş Yaşama Mekanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi
11-) Efe H., Diler H., Kasal A., Erdil Y. Z., Kuşkun T., 2014. Çeşitli Sandalye Modellerinde Günlük Oturma Aktivitelerine Göre Oluşan Yüklerin Analizi ve Meydana Gelen Deformasyonların İncelenmesi. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi
12-) Efe H., Andaç T., Kasal A., 2014. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü ne Ait Bazı Oturma Mobilyalarının Ergonomik Değerlendirmesi. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi
13-) Efe H, Kasal A., Erdil Y. Z., Diler H., Kuşkun T., 2013. Ergonomik Açıdan Mobilyada Mühendislik Tasarımı Kavramı ve Sandalye Üzerinde Örnek Bir Uygulama. 19. Ergonomi Kongresi
14-) Yüksel M., Kasal A., Demirci S., Acar M., 2013. Muğla Merkezdeki Kreşlerin Ergonomik Kriterler Bakımından Değerlendirilmesi. 19. Ergonomi Kongresi
15-) Kasal A., Yüksel M., Kuşkun T., Efe H., 2013. Muğla Merkez İlköğretim Okullarında Mobilya Ölçüleri ile Öğrenci Antropometrik Verilerinin Karşılaştırılması. 19. Ergonomi Kongresi
16-) Efe H., Kasal A., Dizel T., Arslan A.r., Demirci S., 2013. Bazı Masif ve Lamine Ağaç Malzemelerde Çap Faktörünün Vida Tutma Mukavemetine Etkileri. 2. Ulusal Mobilya Kongresi
17-) Göktaş O., Çolak M., Kasal A., Özen E., 2013. Mühendis Yetiştirmede İşyeri Eğitimi Uygulamasının Önemi. 2. Ulusal Mobilya Kongresi
18-) Kasal A., Efe H., Diler H., Dizel T., Kuşkun T., 2013. Masif Ağaç ve Ahşap Esaslı Levhalardan Üretilmiş Koltuk İskeletlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Mobilya Kongresi
19-) Efe H., Kasal A., İmirzi H.ö., Aliyazıcıoğlu S., 2012. Farklı Renk ve Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Mekanlarının İnsanların Anksiyete Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 18. Ergonomi Kongresi
20-) Kasal A., Demirci S., Aliyazıcıoğlu S., Acar M., 2011. Farklı Renklerle Tasarlanan Bir Yaşama Mekânının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri. 17. Ulusal Ergonomi Kongresi
21-) Yüksel M., Kasal A., Yeniocak M., 2011. Bodrum Fethiye ve Marmaris te Bulunan Eğlence Mekânlarinin Tasarim Kriterleri Açisindan İncelenmesi. 17. Ulusal ergonomi kongresi
22-) Kasal A., Acar M., Efe H., Demirci S., 2011. Muğla daki İnternet Erişim Salonlarının Ergonomik Kriterler Açısından İncelenmesi. 17. Ulusal Ergonomi Kongresi
23-) Özen E., Efe H., Kasal A., Yıldırım N., 2011. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik Ölçülerinin Belirlenmesi. 17. Ulusal Ergonomi Kongresi
24-) Özen E., Efe H., Kasal A., Yıldırım N., 2010. Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarının Sinema Salonlarında Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi
25-) Yıldırım N., Acar M., Efe H., Kasal A., 2010. Dizüstü Bilgisayar Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Ergonomik Çözüm Önerileri. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi
26-) Efe H., Kasal A., Arslan A.r., Likos E., 2009. Servis Yükleri Etkisindeki Ahşap İskeletli Bir Koltukta Basınç Çekme Kesme ve Eğilme Dirençlerinin Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Analizi. 15. Ulusal Ergonomi Kongresi
27-) Efe H., Gürleyen L., Kasal A., 2007. Koltuk Kanepeye Baza İmalatında Bant Sistemleri Üzerine Bir Araştırma. 13. Ulusal Ergonomi Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Bio Resources. 2013. Hakemlik Sayısı:
2-) Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2013. Hakemlik Sayısı:
3-) Materials & Design - 2013
4-) Turkish Journal of Agriculture and Forestry - 2012
5-) Turkish Journal of Agriculture and Forestry - 2012
6-) Turkish Journal of Agriculture and Forestry - 2012
7-) BioResources - 2010
8-) Journal of Applied Polymer Science - 2008

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
2-) Numerical Analyses of Various Sizes of Mortise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
3-) Bending Moment Capacity of L Type Furniture Corner Joints Constructed of Particleboard Produced from Vine Pruning Residues - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Effect of Tenon Size on Static Front to Back Loading Performance of Wooden Chairs in Comparison with Acceptable Design Loads - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) L Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerde Malzeme Çeşidi ve Birleştirme Tekniğinin Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) Masif Ağaç ve Plastik Kavela ile Birleştirilmiş H Tipi Kutu Mobilya Birleştirmelerinin Kesme Kuvveti Kapasitelerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
10-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
11-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Theoretical Analysis and Design of Joints in a Representative Sofa Frame Constructed of Plywood and Oriented Strand Board - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
15-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
16-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Effects of Cross-sectional Geometry and Force Direction on Bending Strength and Modulus of Elasticity of Some Softwood Beams - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Utilizing Poppy Husk based Particleboards as an Alternative Material in Case Furniture Construction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
20-) Utilizing Poppy Husk based Particleboards as an Alternative Material in Case Furniture Construction - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
21-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Relationship Between Static and Cyclic Front to Back Load Capacity of Wooden Chairs, and Evaluation of the Strength Values According to Acceptable Design Values - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
23-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
25-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
27-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
28-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
29-) Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
30-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
31-) Ahşap Boy Birleştirmelerde Farklı Bağlantı Tekniklerinin Çekme Mukavemetlerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Çeşitli Bağlantı Elemanlarıyla Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerin Moment taşıma Kapasitesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Effect of the Panel Type and Panel Thickness on Moment Resistance of Screw Jointed Corner Joints and Stiffness of Four Member Cabinets - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) Effect of Material Properties and Anchorage Location on Load Bearing Capacity of Screw Connected And Hung Cabinets - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
36-) Effect of Tenon Size on Static Front to Back Loading Performance of Wooden Chairs in Comparison with Acceptable Design Loads - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
37-) Numerical Analyses of Various Sizes of Mortise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
38-) Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
39-) Static Front to Back Loading Capacity of Wood Chairs and Relationship between Chair Strength and Inidvidual Joint Strength - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
40-) LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR T-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR L-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
42-) Bending Moment Capacity of L Type Furniture Corner Joints Constructed of Particleboard Produced from Vine Pruning Residues - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
43-) LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR T-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR L-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
45-) Static Front to Back Loading Capacity of Wood Chairs and Relationship between Chair Strength and Inidvidual Joint Strength - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
46-) Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
47-) Numerical Analyses of Various Sizes of Mortise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
48-) Effect of Tenon Size on Static Front to Back Loading Performance of Wooden Chairs in Comparison with Acceptable Design Loads - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
49-) Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür PVC Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
50-) Çeşitli Bağlantı Elemanlarıyla Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerin Moment taşıma Kapasitesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
51-) Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
52-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
53-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
54-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
55-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
56-) Utilizing Poppy Husk based Particleboards as an Alternative Material in Case Furniture Construction - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
57-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
58-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
59-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
60-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
61-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
62-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
63-) Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
64-) Effect of the Panel Type and Panel Thickness on Moment Resistance of Screw Jointed Corner Joints and Stiffness of Four Member Cabinets - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
65-) Numerical Analyses of Various Sizes of Mortise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
66-) Static Front to Back Loading Capacity of Wood Chairs and Relationship between Chair Strength and Inidvidual Joint Strength - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
67-) Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
68-) LOWER TOLERANCE LIMIT APPROACH TO EQUATION-BASED RATIONAL DESIGN VALUES FOR T-SHAPED MORTISE AND TENON JOINTS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
69-) Bending Moment Capacity of L Type Furniture Corner Joints Constructed of Particleboard Produced from Vine Pruning Residues - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
70-) Bending Moment Capacities of L-Shaped Mortise and Tenon Joints under Compression and Tension Loadings - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
71-) Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
72-) Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
73-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
74-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
75-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
76-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
77-) Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
78-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
79-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
80-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
81-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
82-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
83-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
84-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
85-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
86-) Shear Force Capacity of Various Doweled Frame Type Furniture Joints - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
87-) Effect of Adhesive Type and Tenon Size on Bending moment Capacity and Rigidity of T Shaped Furniture Joints Constructed of Turkish Beech and Scots Pine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
88-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
89-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
90-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
91-) Determination of the Strength Performance of Sofa Frames Constructed of Wood and Wood Composites - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
92-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
93-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
94-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
95-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
96-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
97-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
98-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
99-) Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction KASAL A 2008 Forest Product Jounal - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
100-) Ultimate Failure Load and Stiffness of Screw Jointed Furniture Cabinets Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
101-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
102-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
103-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
104-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
105-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
106-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
107-) Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
108-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
109-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
110-) Moment Resistance of Multi Screw L Type Corner Joints - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
111-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
112-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
113-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
114-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
115-) Determination of the Strength Performance of Sofa Frames Constructed of Wood and Wood Composites - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
116-) Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
117-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
118-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
119-) Shear Force and Bending Moment Capacity of Joints Constructed with Glued Corner Blocks - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
120-) Determination of the Strength Performance of Sofa Frames Constructed of Wood and Wood Composites - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
121-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparison of Mechanical Properties of Solid Wood and Laminated Veneer Lumber Fabricated from Turkish Beech Scotch Pine and Lombardy Poplar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
8-) Moment Capacity of Traditional and Alternative T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
9-) Withdrawal Strength and Moment Capacity of Screwed T Type End to Side Grain Furniture Joints - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Masif ve Lamine Edilmiş Ağaç Malzemelerde Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülünün Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Masif ve Lamine Edilmiş Ağaç Malzemelerde Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülünün Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Effects of Screw Sizes on Load Bearing Capacity and Stiffness of Five Sided Furniture Cases Constructed of Particleboard and Medium Density Fiberboard - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Estimation Equations for Moment Resistances of L Type Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Masif ve Lamine Edilmiş Ağaç Malzemelerde Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülünün Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
8-) Determination of the Strength of Various Sofa Frames with Finite Element Analysis - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
9-) Bending Moment Capacity of Rectangular Motrise and Tenon Furniture Joints - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
10-) Determination of the Strength Performance of Sofa Frames Constructed of Wood and Wood Composites - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: İNSAN MERKEZLİ TASARIM YAKLAŞIMIYLA MOBİLYA ERGONOMİSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ UYGULAMALARI: SEÇİLMİŞ OTURMA MOBİLYALARI ÖRNEĞİ. Konu: Bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) makineleriyle panel malzemelerden üretilmiş demonte sandalyelerin mekanik performanslarının değerlendirilmesi. HALİL-KILIÇ. 2020
2-) Tez Adı: DÖŞEMELİ KOLTUKLARDA PERFORMANS TESTLERİ VE SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİNİ KAPSAYAN ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMIYLA AĞIRLIK-MUKAVEMET OPTİMİZASYONU. Konu: DÖŞEMELİ KOLTUKLARDA PERFORMANS TESTLERİ VE SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİNİ KAPSAYAN ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMIYLA AĞIRLIK-MUKAVEMET OPTİMİZASYONU. TOLGA-KUŞKUN. 2020

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) makineleriyle panel malzemelerden üretilmiş demonte sandalyelerin mekanik performanslarının değerlendirilmesi. Konu: Bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) makineleriyle panel malzemelerden üretilmiş demonte sandalyelerin mekanik performanslarının değerlendirilmesi. TAYCAN ÇAĞDAŞ-SAPMAZ. 2019
2-) Tez Adı: İlköğretim öğrencilerinin bazı statik antropometrik ölçülerinin belirlenmesi: Muğla ili örneği. Konu: İlköğretim öğrencilerinin bazı statik antropometrik ölçülerinin belirlenmesi: Muğla ili örneği. GÜLİZ-ÖZCAN. 2019
3-) Tez Adı: Demografik özelliklere göre tüketicilerin salon mobilyası tercih kriterlerinin belirlenmesi: kayseri ili örneği. Konu: Demografik özelliklere göre tüketicilerin salon mobilyası tercih kriterlerinin belirlenmesi: kayseri ili örneği. SAVAŞ-ÖZTAŞ. 2019
4-) Tez Adı: Ahşap Sandalyelerde Eleman Kesit Ölçülerine Göre Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. Konu: Ahşap Sandalyelerde Eleman Kesit Ölçülerine Göre Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. Erkan-CEYLAN. 2018
5-) Tez Adı: DEMONTE OLARAK ÜRETİLMİŞ ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ EV SANDALYELERİNİN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Konu: DEMONTE OLARAK ÜRETİLMİŞ ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ EV SANDALYELERİNİN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. ADEM-UÇMAK. 2016
6-) Tez Adı: ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ AHŞAP EV SANDALYELERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN UYGUNLUĞUNUN İNSAN ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME YAZILIMI İLE ANALİZ EDİLMESİ. Konu: ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ AHŞAP EV SANDALYELERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN UYGUNLUĞUNUN İNSAN ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME YAZILIMI İLE ANALİZ EDİLMESİ. HALİL-KILIÇ. 2015
7-) Tez Adı: Kutu Mobilyalarda Sabit ve Hareketli Rafların Sehim (Yer Değiştirme) Özelliklerinin Geliştirilmesi. Konu: Kutu Mobilyalarda Sabit ve Hareketli Rafların Sehim (Yer Değiştirme) Özelliklerinin Geliştirilmesi. BEYTULLAH-SAYGILI. 2015
8-) Tez Adı: Ağaç Türü, Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin L-Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Moment Kapasitesine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması . Konu: Ağaç Türü, Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin L-Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Moment Kapasitesine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması . İbrahim -YALÇIN. 2014
9-) Tez Adı: Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. Konu: Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. Tolga -Kuşkun. 2013
10-) Tez Adı: Kılavuz Delik Çap ve Derinliklerinin Çeşitli Masif Ağaç Malzeme ve Ahşap Esaslı Levhaların Vida Tutma Mukavemetine Etkileri. Konu: Kılavuz Delik Çap ve Derinliklerinin Çeşitli Masif Ağaç Malzeme ve Ahşap Esaslı Levhaların Vida Tutma Mukavemetine Etkileri. Serdar- DANACI. 2010
11-) Tez Adı: Farklı Renk-Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Alanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması. Konu: Farklı Renk-Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Alanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması. Sezil -ALİYAZICIOĞLU. 2010
12-) Tez Adı: Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil klorür (PVC) Levhaların Bazı Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması. Konu: Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil klorür (PVC) Levhaların Bazı Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması. Fatih -BAYINDIR. 2009

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Döşemeli Koltuklarda Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Döşemeli Koltuklarda Performans Testleri ve Sonlu Elemanlar Analizlerini Kapsayan Ürün Mühendisliği Yaklaşımıyla Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. 2015-2018

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması - 2013

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bitki Ekstraktları Ve Sıvıcam (Suda Çözünmüş Sio2) Karışımı Ile Ahşap Malzeme Üstyüzeyleri Için Dayanıklı Doğal Boyaların Geliştirilmesi Ve Hızlı Yaşlandırma, Yıkanma, Tuzlu Su Sisi, Sıcak-Soğuk Şoku, Yanma Ve Çürüklük Mantarlarına Karşı Dirençlerinin Araştırılması . Proje Türü: -Tübitak 1001. Bitki Ekstraktları Ve Sıvıcam (Suda Çözünmüş Sio2) Karışımı Ile Ahşap Malzeme Üstyüzeyleri Için Dayanıklı Doğal Boyaların Geliştirilmesi Ve Hızlı Yaşlandırma, Yıkanma, Tuzlu Su Sisi, Sıcak-Soğuk Şoku, Yanma Ve Çürüklük Mantarlarına Karşı Dirençlerinin Araştırılması . 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Demonte Sandalyelerin Mukavemetinin Geliştirilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Performans Testleri ve Ürün Mühendisliği Entegrasyonu ile Demonte Sandalyelerin Mukavemetinin Geliştirilmesi. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Çerçeve ve Kasa Konstrüksiyonlu Mobilya Lamine Elemanlarla Tasarlanan Köşe ve T Birleştirmelerin Mekanik Özellikleri. 2005-2007

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Köşe Destek Elemanı Boyutlarının Sandalye Performansı Üzerindeki Etkileri - 2009
2-) Çerçeve Konstrüksiyonlu Mobilyada T-Tipi Zıvanalı Birleştirmelerde Ağaç Türü, Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin Birleştirme Mukavemetine Etkileri - 2009
3-) İlköğretim Okullarında Mobilya Ölçüleri ile Öğrenci Antropometrik Verilerinin Karşılaştırılması - 2009
4-) Farklı Renk Düzenlemeleri ile Tasarlanmış Bir Yaşama Mekânının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin Belirlenmesi - 2009
5-) Kavelalı ve Farklı Ölçülerde Zıvanalı Birleştirme Uygulanmış Sandalyelerin Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması - 2009
6-) Çerçeve ve Kasa Konstrüksiyonlu Mobilya Lamine Elemanlarla Tasarlanan Köşe ve “T” Birleştirmelerin Mekanik Özellikleri - 2005

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ahşap Sandalyelerde Eleman Kesit Ölçülerine Göre Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sandalye ergonomisinde optimum ölçülerin belirlenmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Sandalye ergonomisinde optimum oturma derinliği, oturma yüksekliği ve arkalık eğim açısı ilişkilerinin insan odaklı ürün geliştirme yazılımı ile belirlenmesi. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. 2012-2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ahşap Sandalyelerde Eleman Kesit Ölçülerine Göre Ağırlık-Mukavemet Optimizasyonu. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Makineleriyle Panel Malzemelerden Üretilmiş Demonte Sandalyelerin Mekanik Performanslarının Değerlendirilmesi. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Döşemeli Koltuklarda Performans Testleri ve Sonlu Elemanlar Analizlerini Kapsayan Ürün Mühendisliği Yaklaşımıyla AğırlıkMukavemet Optimizasyonu. 2015-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ağaç Türü Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin L Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Moment Kapasitesine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. 2014-2016
5-) Ağaç Türü, Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin L-Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Moment Kapasitesine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması - 2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ev Sandalyelerinin Mukavemet Özelliklerinin Geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Demonte Olarak Üretilmiş Çeşitli Tiplerdeki Ev Sandalyelerinin Mukavemet Özelliklerinin Geliştirilmesi. 2014-2016
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ahşap Ev Sandalyelerinin Ergonomik Açıdan Uygunluğu. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çeşitli Tiplerdeki Ahşap Ev Sandalyelerinin Ergonomik Açıdan Uygunluğunun İnsan Odaklı Ürün Geliştirme Yazılımı ile Analiz Edilmesi. 2014-2016
8-) Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması - 2013
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kutu Mobilyalarda Rafların Yer Değiştirme (Sehim) Özelliklerinin Geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kutu Mobilyalarda Sabit ve Hareketli Rafların Yer Değiştirme (Sehim) Özelliklerinin Geliştirilmesi. 2013-2015
10-) Farklı Renk-Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Alanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması - 2012
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ağaç Türü Tutkal Çeşidi ve Zıvana Ölçülerinin L Tipi Mobilya Birleştirmelerinin Moment Kapasitesine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. 2012-2014
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Zıvana Ölçülerinin ve Yükleme Tipinin Sandalye Mukavemetine Etkileri ve Gerçek Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. 2012-2013
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mühendislik Tasarımı Yaklaşımıyla Farklı Tiplerdeki Ev Sandalyelerinin Mekanik Performanslarının Değerlendirilmesi. 2011-2013
14-) Kılavuz Delik Çap ve Derinliklerinin Çeşitli Masif Ağaç Malzeme ve Ahşap Esaslı Levhaların Vida Tutma Mukavemetine Etkileri - 2010
15-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Farklı Renk Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Alanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı Renk Işık Kombinasyonlarıyla Düzenlenmiş Yaşama Alanlarının İnsanlar Üzerindeki Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması. 2010-2012
16-) Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil klorür (PVC) Levhaların Bazı Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması - 2009
17-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kılavuz Delik Çap ve Derinliklerinin Çeşitli Masif Ağaç Malzeme ve Ahşap Esaslı Levhaların Vida Tutma Mukavemetine Etkileri. 2008-2010
18-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil klorür PVC Levhaların Bazı Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması. 2007-2009

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Mühendislik Tasarımı Yaklaşımıyla, Farklı Tiplerdeki Ev Sandalyelerinin Mekanik Performanslarının Değerlendirilmesi - 2013
2-) Masif ve Odun Kompozitlerinden Hazırlanmış Çerçeve ve Kutu Konstrüksiyonlu Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Özellikleri - 2006
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Masif ve Odun Kompozitlerinden Hazırlanmış Çerçeve ve Kutu Konstrüksiyonlu Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Özellikleri. 2004-2006
4-) Masif ve Odun Kompoziti Malzemelerden Üretilmiş Çerçeve Konstrüksiyonlu Koltuk Mukavemeti Üzerine Bir Araştırma - 2004
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Masif ve Odun Kompoziti Malzemelerden Üretilmiş Çerçeve Konstrüksiyonlu Koltuk Mukavemeti Üzerine Bir Araştırma. 2002-2005
6-) Mobilya Masa Ayak-Kayıt Birleştirmelerinde Köşe Takozlarının Birleştirme Mukavemetine Etkileri - 1999
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mobilya Masa Ayak Kayıt Birleştirmelerinde Köşe Takozlarının Birleştirme Mukavemetine Etkileri. 1996-1999

(H-4) Yurtiçi faydalı model yada tasarım

1-) Patent Sahibi: OSMAN GÖKTAŞ, ALİ KASAL, MEHMET ÇOLAK, MEHMET YENİOCAK, ERTAN ÖZEN. ASPİR BİTKİSİ EKSTRAKTI VE SIVICAM KARIŞIMINDAN DAYANIKLI DOĞAL AHŞAP BOYASI ÜRETİMİ. 2017

Verdiği Dersler

AEM2513 2021-2022 Güz

Temel Tasarım

AEM2515 2021-2022 Güz

Mobilyada Ergonomi

AEM3011 2021-2022 Güz

Tasarı Proje I

AEM4007 2021-2022 Güz

Mühendislik Projesi

AEM5508 2021-2022 Güz

Mobilya Sistemlerinin Mekanik Analizi

AEM5546 2021-2022 Güz

Ergonomi

AEM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

AEM3012 2020-2021 Bahar

Tasarı Proje II

AEM5508 2020-2021 Bahar

Mobilya Sistemlerinin Mekanik Analizi

AEM5510 2020-2021 Bahar

Mobilya Performans Testleri

ENF1960 2020-2021 Bahar

Bilgisayar Destekli Tasarım

AEM2513 2020-2021 Güz

Temel Tasarım

AEM2515 2020-2021 Güz

Mobilyada Ergonomi

AEM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

AEM5090 2020-2021 Güz

Seminer

AEM5508 2020-2021 Güz

Mobilya Sistemlerinin Mekanik Analizi

AEM5546 2020-2021 Güz

Ergonomi

AEM5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

AEM5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

AEM6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

AEM6810 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavı

AEM2006 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

AEM3008 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı