Öğrenci Hayatı

Yabancı Dil Öğretimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde dileyen öğrenciler kontenjan dâhilinde bir yıl süreli 30 haftalık Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt olabilirler. Programa katılmak isteyen öğrenciler dönem başında açılan Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girmelidirler.

Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Eğitim Fakültesi; Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi; İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat (İngilizce) normal ve İ.Ö., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler normal ve İ.Ö., Uluslararası Ticaret ve Finansman normal ve İ.Ö., Tıp Fakültesi; Tıp (İngilizce) Bölümlerinde Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunludur. Bu bölüm öğrencilerinden zorunlu yabancı dil hazırlık programından başarısızlık nedeniyle (azami 2 yıl sonunda) kaydı silinenler aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilebilirler.

Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar ya da Üniversitenin eş değerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak şartıyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sınavlarının birinden başarılı olduğunu veya KPDS sınavından en az 60 aldığını kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler. İsteğe bağlı Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) Hazırlık Programında başarısız olan öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrenciler mezun oluncaya kadar üniversitede açılacak yeterlilik sınavlarına girebilirler.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla bitiren ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavından 60 ya da üzerinde not alan öğrenciler ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarıyla birlikte Seçmeli Yabancı Dil Destek Programına devam edebilirler.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı