Haber

Üniversitemizde Turizm Eğitim Programları ve Strateji Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme Tarihi : 06.11.2019 00:00

Üniversitemiz genelinde turizmle ilgili tüm bölüm ve programlarda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilebilmesi için gerekli olan güncellemelerin yapılarak "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Eğitim Stratejisi ve Politikalarının" belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya Üniversitemiz Rektörü ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ile Üniversitemizin Turizm ile ilgili bölümlerden 51 öğretim elemanı katıldı.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Turizm Eğitimleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 5 Meslek Yüksek Okulunda 13 program, Turizm Meslek Yüksek Okulunda 5 program, Turizm Fakültesinde 4 bölüm ve Fethiye İşletme Fakültesinde 1 bölüm ve Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında 1 program olmak üzere toplamda 25 bölüm/program ile yürütülmekte. Bu çerçevede gerçekleşen çalıştayda hem Muğla bölgesinin turizm potansiyeli hem de Üniversitemiz akademik birimlerinin Ülke turizmine yapabilceği potansiyel  bilimsel katkıları bağlamında atılabilecek adımlar tartışıldı.

İlk olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in uhdesinde “Turizm Eğitim Programları ve Strateji Geliştirme” Koordinatörlüğü kurulmasıyla başlayan geliştirme süreci Koordinatörlük sorumluluğunda turizm eğitim programları öğretim elemanlarının katılımı ile üç toplantı gerçekleştirildi. Ardından süreç, Merkez Kampüs Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezinde çalıştay yöntemiyle Turizm Eğitimi Planlama ve Strateji Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz başkanlığında dördüncü bir günlük toplantı yapılması ile devam etti.

 

Çalıştayın ilk bölümünde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman tarafından “Uygulamalı Ders” başlıklı eğitim gerçekleştirildi. Prof. Dr. Duman, uygulamalı eğitimin öğrencilerin öğrenmelerinde %90 etkili olduğunu belirterek, dersi veren öğretim elemanının farklı teknikleri kullanılarak ders içeriklerinin zenginleşebileceğini vurguladı. Öğr. Gör. Nurhayat Kocatürk Kapucu ve Öğr. Gör. Dr. Ali Yakar tarafından ise “Lisans Program Geliştirme ve Müfredat Hazırlama” üzerine eğitim verildi.

 

Çalıştayın ikinci bölümünde, Turizm eğitim programları sorun tespiti çalışması yapıldı. Akabinde yapılan Turizm Programlarının yuvarlak masa toplantıları sonucunda çalışma grupları liderleri seçildi. Çalıştayın sonunda yapılan değerlendirme toplantısı yapılarak bir takım kararlar alındı.

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarih : 06.11.2019 00:00
Okunma Sayısı : 1150