Duyuru

ERASMUS+Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Hareketliliği Başvuruları (2021 Sözleşme Dönemi)

Son Güncelleme Tarihi : 14.04.2022 16:44:22
                                                                   

ERASMUS+ PROGRAMI (2021-2027)

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ (KA131)
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ
VETERİNER STAJ KONSORSİYUM
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 
Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında “2021 Veteriner Staj Konsorsiyumu Projesi” dâhilinde STAJ HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen veterinerlik ve ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
ERASMUS+ PROGRAMI ve STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Bir yükseköğretim kurumunda ders takibi ya da akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti staj olarak kabul edilmez. Bunun yanında, öğrencilerin kendi tez çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler de staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Geçerli bir staj faaliyetinin, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler/uygulamalı çalışma deneyimleri olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler için mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.
 
Uygun staj yeri; staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:
- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
- araştırma enstitüleri
- vakıflar
- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- yükseköğretim kurumları (program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalıdır)
 
ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin üniversitemizde aşağıda yer alan iki derece programından birinde kayıtlı öğrenci olması şarttır.  
  •     Milas Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekimliği Lisans Programı
  •     Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı  
2.  a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az  2.20/4.00 olması gerekir.
     b) Yüksek Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.
     (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Daha önce (2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde) öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) gerçekleştirebileceği hareketlilik süresi, hibe verilmese dahi, toplamda 12 ayı geçemez. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.
4. Staj faaliyetinin mezun olduktan sonra da gerçekleştirilmesi mümkün olmakla birlikte, hali hazırda mezun olmuş kişiler başvuru yapamazlar.
5. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
6. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
7.Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilirler.
8. Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan lisansüstü öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.
 
BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER
Veteriner Konsorsiyum Staj Hareketliliği imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler başvurularını bu ilanın en altında yer alan link üzerinden ulaşabilecekleri portal aracılığıyla ve e-devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Başvurular 5 Mayıs 2022 Perşembe günü Saat 09:00’da başlayacak ve 20 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 17:30’da sona erecektir. Belirtilen başvuru tarihleri dışında çevrimiçi başvuru yapmak mümkün değildir.  
 
Staj Hareketliliği başvurusunun değerlendirilebilmesi için, öğrencinin kendi girişim ve bağlantıları yoluyla bulduğu bir işletmeden/kurumdan/kuruluştan/yükseköğretim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair edindiği bir davet mektubu/kabul mektubu/niyet mektubu sunması zorunludur. Uygun bir staj yeri mevcut olmaksızın öğrenciler Staj Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Davet/kabul/niyet mektuplarının, başvuru yapacağınız faaliyete uygun olarak gönderilmesi için size ve daveti gönderecek kuruma rehber olması amacıyla oluşturulmuş format aşağıdaki link üzerinden indirilebilir.  
 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Örnek Davet Mektubu Formatı
 
Başvuru ile birlikte sunulması gereken güncel Transkript (Not Dökümü) Belgesi e-devlet üzerinden barkotlu olarak alınmalıdır.   
 
Başvuru ile birlikte YDS/YÖKDİL sınav puanı ibraz edilecek ise, kanıtlayıcı sınav sonuç belgesi mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
Şehit/gazi çocuğu iseniz, engelli iseniz veya hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise durumunuza ilişkin destekleyici resmi belgeler mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Staj Hareketliliği faaliyeti için seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.

1. 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmiş ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde asgari yabancı dil şartını sağlamış olan öğrenciler, bu sınavdan alınmış yabancı dil puanını kullanabilirler. Söz konusu sınava girmiş olan öğrencilerin sınav sonuçları aşağıda linki verilen tabloda yer almaktadır.  

Veterinerlik Fakültesi Öğrencileri Erasmus+ Seviye Tespit Sınavı (CEFR B1) Sonuçları
 
2. Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS, E-YDS, YÖKDİL gibi merkezi yabancı dil sınavlarından son üç yıl (2019, 2020 ve 2021 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Bu sınavlardan 100 üzerinden alınmış puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencinin merkezi yabancı dil sınavı puanı ile birlikte Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit sınav puanı da mevcut ise, daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.
 
Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yabancı dil puanının asgari (en az) 55 olması gerekmektedir. 
 
Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır. Erasmus Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, bütçe ölçütlerine göre belirlenmiş azami toplam kontenjan dâhilinde hibeli katılımcı adayı olarak seçilecektir.
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) * -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama** -10 puan
* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 
KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı 2021-1-TR01-KA131-HED-000006584 nolu Veteriner Staj Konsorsiyum Projesi kapsamında, Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti için kurumumuza tahsis edilmiş bütçe dâhilinde, işbu ilana yapılan başvurular arasından 3 ASIL KATILIMCI ADAYI hibeli olarak programdan yararlanmak üzere seçilecektir.
 
Staj Hareketliliği için asgari süre 2 ay (kurallara dâhilinde geçerli bir faaliyet olması için), azami süre 2 ay (mevcut toplam bütçe miktarına göre) olmak durumundadır.
Staj hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilecek hibeli katılımcı adaylarının faaliyetlerini önümüzdeki yaz dönemi içinde gerçekleştirmeleri ve tamamlamaları beklenecektir.  
 
HİBELER
Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği staj süresinin tamamı için verilecektir.
 
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Ülke Grupları Misafir Olunacak Program Ülkesi Aylık Öğrenci Staj Hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 750 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 600 €
 
Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci staj faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 
Öğrenciler yalnızca staj faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.
 
SEÇİM SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayımlanacaktır.
 
Seçilen öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi, gerekirse Erasmus Bölüm Koordinatörleri rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.
 
Seçilen öğrenciler, öncelikle ADAY KATILIMCI olduklarını unutmamalıdır. Adayların faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, gidecekleri kurumdan kesin kabul almaları, beklenen resmi süreçleri/belgeleri tamamlamaları ve özellikle vize başvurularının olumlu sonuçlanması önemlidir.  Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama ve ayarlama işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.

Katılımcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde sağlık, kaza ve mesuliyet dâhil olmak üzere, yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır.
Üniversitemiz, katılımcıyla imzalanacak sözleşmede detaylarıyla hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.
 
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.  
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon görüşmeleri tercih edilmemektedir.  
 

BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
MSKÜ Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr 
Yayınlayan : erasmus.mu.edu.tr Tarih : 14.04.2022 00:00
Okunma Sayısı : 4115