Duyuru

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Sınavlarına İlişkin Senato Kararı

Son Güncelleme Tarihi : 15.05.2020 18:13:56

T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi:14/05/2020                                                                 Toplantı Sayısı: 572

KARAR 1.Üniversitemizde COVİD-19 salgını nedeniyle 23.03.2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerine ilişkin yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavlarının;

-Bahar Yarıyılı sonunda yüz yüze yapılması planlanan ancak yapılamayan uygulama derslerine ilişkin ders, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavlarının;

-Zorunlu meslek stajlarının yapılış şeklinin;

- Yabancı dil yeterlik sınavlarının ;

-Tek ders sınavlarının;

-Tüm bu çalışmalara ilişkin DYS ve OBS’ye giriş takviminin belirlenmesinin görüşülmesi ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

11/05/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı doğrultusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Mayıs 2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısında yer alan “dönem sonu sınavları ile bu eğitim öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların Üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev veya proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.” hükmü dikkate alınarak;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerine ilişkin yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, yabancı dil yeterlik sınavları, yarıyıl içinde yapılması gereken tek ders sınavları ile diğer tüm sınavların aşağıda belirtilen esaslar ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/03/2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısında belirtilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz ününde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden öğretim elamanı tarafından belirlenen biriyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

 

 1- Öğrencilerin, sınav yerine uzaktan yapacağı çalışmalar ile uzaktan öğretim yöntemiyle yapacağı uygulamaların COVID-19 kapsamında Ülke genelinde alınan önlemleri ve öğrenciyi olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenmesi,

2- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  yarıyıl sonu sınavları yerine yapılacak ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden öğretim elamanı tarafından belirlenen çalışmaların 23 Mayıs 2020 tarihi 24:00'a kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurulması,

3-2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yüz yüze yapılabileceği değerlendirilen ancak uzaktan öğretim yöntemi ile yapılamayan uygulama ve laboratuvar derslerine ilişkin ders, ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavlarının yerine de ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden uygun olan birinin öğretim elemanı tarafından belirlenerek DYS üzerinden 23 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar sisteme yüklenmesi,

4- Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları ile daha önce yapılamayan uygulamalı dersler için ara sınavları yerine yapılan çalışmaların 7 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar tamamlanarak öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

5- Yarıyıl sonu sınavı ve uygulamalı dersler için ara sınav yerine yapılan çalışmaların 14 Haziran 2020 günü saat 24.00’a kadar değerlendirilerek öğretim elemanları tarafından sonuçların OBS üzerinden ilan edilmesi,

6- Bütünleme sınavı yerine yapılacak çalışmaların ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden uygun olan birinin öğretim elemanı tarafından belirlenerek 17 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurularak sisteme yüklenmesi,

7- Bütünleme sınavı yerine yapılacak çalışmaların 24 Haziran 2020 günü saat 24.00’a kadar öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

8- Bütünleme sınavı yerine yapılan çalışmaların öğretim elemanları tarafından 28 Haziran 2020 günü saat 24.00’a  kadar değerlendirilerek sonuçların OBS  üzerinden ilan edilmesi,

9- Mimarlık Fakültesinde alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen ve bütünleme sınavı yapılmayan derslere ilişkin çalışmaların, öğrenciler tarafından 24 Haziran 2020 günü saat 24.00’a  kadar DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

10- Mimarlık Fakültesinde alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen ve bütünleme sınavı yapılamayan derslere ilişkin çalışmaların öğretim elemanları tarafından değerlendirilerek 28 Haziran 2020 günü 24:00'a kadar sonuçların OBS üzerinden ilan edilmesi,

11- Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yerine yapılacak çalışmaların ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenerek 2 Haziran 2020 günü 24:00'a kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurulması,

12- Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yerine öğrencilerin yaptıkları çalışmaların 9 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar tamamlanarak öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,

13- Yabancı Dil yeterlik sınavı yerine yapılan çalışmaların 19 Haziran 2020 günü saat 24.00’a  kadar öğretim elemanları tarafından değerlendirilerek sonuçların Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce  ilan edilmesi,

14- Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunda  “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi” uyarınca  yapılması gereken açık deniz eğitimi uygulamaları ile denizde güvenlik dersi uygulamalarına ait sınavların tarihinin, Pandeminin seyrine göre yükseköğretimde yüz yüze eğitim yapılmasına izin verildikten sonra yeniden belirlenmesi,

15- Tek Ders Sınavlarının, öğrencinin dilekçe ile müracaatı üzerine bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan tarihlerde sınav yerine ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı , video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinliklerden uygun olan birinin öğretim elemanı tarafından belirlenerek uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması,

16- Üniversitemizin tüm bölüm ve programlarının eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu meslek stajı sürelerinin %50 (yarıya) indirilmesi,

17- Zorunlu Meslek Stajı devam ederken pandemi nedeni ile meslek stajı yarıda kesilen, meslek stajı süresinin %50 sini tamamlayan öğrencilerin staj sürelerinin yeterli kabul edilmesi, meslek stajının %50’sini tamamlamamış olanlara; stajın kalan kısmının staj yapılan işyerlerinde veya öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm, programlarda uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak çalışmalarla  tamamlatılması,

18- “Kendi isteğimle zorunlu meslek stajımı yüzyüze yapmak istiyorum.” dilekçesi vererek zorunlu meslek stajını yapmak isteyen öğrencilerin, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar birimleri tarafından uygun görülen işyerlerinde meslek stajlarının yüzyüze yaptırılması,

19 -Zorunlu Meslek Stajını  kayıtlı olduğu okulun  bölüm-programlarında yapmak isteyen öğrencilerin   1 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde Bölüm-Program Başkanlıkları  tarafından meslek stajı yerine uzaktan öğretim yöntemiyle  yapılacak çalışmalarla meslek stajlarının yaptırılması,

20- Zorunlu Meslek Stajını  kayıtlı olduğu okulun  bölüm-programlarında yapmak isteyen öğrenciler için meslek stajı yerine uzaktan öğretim yöntemiyle  yapılacak çalışmaların 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Bölüm-Program Başkanlıkları  tarafından 10 Temmuz 2020 tarihine kadar DYS üzerinden ilan edilmesi,

21- Zorunlu Meslek Stajı yerine öğrenci tarafından yapılan çalışmanın 21 Ağustos 2020 günü saat 24.00’a  kadar öğrenci tarafından  DYS’ye yüklenmesi,

22- Staj komisyonunun ve kurulunun değerlendirmesini yaparak en geç 10 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’a  kadar staj başarı durumunun ilan edilmesi,

23- Tıp Fakültesi öğrencileri için sınav yerine uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve/veya Fakülte Kurulu  tarafından belirlenen derslerden uzaktan öğretim yöntemiyle  (senkron-asenkron) sınav yapılması, diğer  sınav şekilleri ve  sınav  takvimlerinin Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenmesi.

 

Yayınlayan : basin.mu.edu.tr Tarih : 15.05.2020 00:00
Okunma Sayısı : 40234