Personel

Araştırma Görevlisi Yılmaz İlker Yorulmaz
Araştırma Görevlisi
Yılmaz İlker Yorulmaz
@ E-posta
yilkeryorulmaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI 2016

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yorulmaz Yılmaz İlker, Altınkurt Yahya, 2018. The examination of teacher burnout in Turkey: A meta-analysis. Turkish Journal of Education
2-) Yorulmaz Y İ, Çolak İ, Ekinci C E, 2017. An evaluation of PISA 2015 achievements of OECD countries within income distribution and education expenditures. Turkish Journal of Education
3-) Yorulmaz Y I, Colak I, Altınkurt Y, 2017. A meta-analysis of the relationship between teachers' job satisfaction and burnout. Eurasian Journal of Educational Research
4-) Hoşgörür.,T., Yorulmaz.,İ., 2016. The Effect of Power Sources Used by Lecturers in Class Management on The Pre-Service Teachers’ Perceptions of Fairness Regarding Their Learning Environment. Cukurova University Faculty of Education Journal
5-) Hoşgörür.,T., Yorulmaz.,İ., 2015. The relationship between teachers’ leadership behaviours and emotional labour [Öğretmenlerin liderlik davranışları ile duygusal emekleri arasındaki ilişki]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research
6-) Yorulmaz.,İ., Altınkurt.,Y., Yılmaz.,K., 2015. The Relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. . Educational Process: International Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çolak İ, Yorulmaz Y İ, Altınkurt Y., 2017. Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yorulmaz Y İ., Çolak İ., Altınkurt Y., 2017. The Relationship between Job Satisfaction and Burnout of Teachers in Turkey: A Meta-Analysis Study. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science
2-) Çolak İ., Yorulmaz Y İ., Altınkurt Y., Ekinci C E., 2017. Bazı Ülkelerdeki Öğretmenlerin ve Okulların Özerklik Düzeyleri . 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science
3-) Yorulmaz Y İ., Çolak İ., Yaşa, R., 2017. The examination of Teachers' Loss of Face. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science
4-) Çolak İbrahim, Yorulmaz Yılmaz İlker, Türkkaş Anasız Burcu, Dumlu Nahide Nur, Çiçek Sağlam Aycan, 2017. Örgütsel sessizlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. International Contemporary Educational Research Congress
5-) Çiçek Sağlam Aycan, Yorulmaz Yılmaz İlker, Türkkaş Anasız Burcu, Çolak İbrahim, Dumlu Nahide Nur, 2017. The effect of academic staffs’ power distance perceptions on organizational silence. II. International Contemporary Educational Research Congress
6-) Hoşgörür.,T., Yorulmaz.,İ., 2016. Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç kaynakları ile adil öğrenme ortamları arasındaki ilişki. 3rd International Eurasian Educational Research Conference
7-) Yorulmaz.,İ., Bilgin.,H., 2015. The Views of Pre-Service Teachers Participating In Pedagogical Formation Certificate Program Concerning To Critical Pedagogy [Bildiri], VIENNA. International Conference on Changing World and Social Research I, Vienna

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çolak İbrahim, Yorulmaz Yılmaz İlker, Altınkurt, Yahya, 2018. The role of critical thinking dispositions and power distance on teachers’ autonomy. Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Conference 2018

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Balkaya.,Ş., Yorulmaz.,İ., Çolak.,İ., Altınkurt.,Y., 2016. Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeyleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). . 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
2-) Balkaya.,Ş., Bilgin.,H., Yorulmaz.,İ., 2015. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM, BİLİM VE FELSEFE KAVRAMLARINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ [Bildiri], MUĞLA. FELSEFE, EĞİTİM VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, MUĞLA

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) BALKAYA.,Ş., YORULMAZ.,İ., ÇOLAK.,İ., ALTINKURT.,Y., . 2016. Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeyleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). Yayın Evi: Pegem Akademi

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Talks on Education, Art, and Philosophy.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:7
2-) The Effect of Power Sources Used by Lecturers in Class Management on The Pre-Service Teachers’ Perceptions of Fairness Regarding Their Learning Environment - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) The examination of Teachers' Loss of Face - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) The relationship between teachers’ leadership behaviours and emotional labour [Öğretmenlerin liderlik davranışları ile duygusal emekleri arasındaki ilişki] - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
5-) The Relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:9
6-) The Relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:4

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. DRAMA TEMELLİ AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 2015-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretim Elemanlarının Güç Mesafesi Algılarının Örgütsel Sessizliklerine Etkisi. 2017-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlerde Tükenmişliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması. 2015-2016

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Türkiye. . 2018
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla, Türkiye. . 2017
3-) 3rd International Eurasian Educational Research Congress. Turkey. . 2016
4-) 7. International Congress of Educational Research, Educational Policy in 21st. Century: Evidence, Research, Innovation and Values. TURKEY. Turkey. 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) FELSEFE, EĞİTİM VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU. Türkiye. TÜRKİYE. 2015

Verdiği Dersler

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI