Rektörümüzden

Rektörümüzün Mesajı

Sevgili Gençler,

1992 yılında gerçekleşen kuruluşundan itibaren her alanda gelişerek büyüyen üniversitemiz günümüzde ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştiren ve dünya üniversitesi olma iddiasını çekinmeden ortaya koyan bir bilim yuvası haline gelmiştir. Üniversitemiz, 36.000’i aşan öğrenci sayısı ve her yıl 6.000’in üzerinde verdiği mezun ile toplam 300’ü aşkın programın gerektirdiği kapasiteye eş modern öğretim altyapısı ve sosyal olanaklar sunarken kaliteden taviz vermeyen genç-dinamik akademik kadroya sahip bir kurumdur.

Sizler hayatınızın bu dönüm noktasında üniversite ve meslek seçimlerinizi yaparken bizler de hem bilgi ve beceri donanımı açısından hem de sosyal yaşam açısından zengin bir üniversite olarak istihdam olanaklarını artıracak şekilde sürekli daha iyiyi sunmak adına tüm faaliyetlerimizde ve kararlarımızda öğrencilerimizi önceleyen bir anlayışı benimsiyoruz.

Parametreleri çok hızlı değişen dünyada, sizleri kestirilmesi güç geleceğe hazırlarken global çapta istihdam edilebilen mezunlar verme iddiamızı destekleyecek prensipler çerçevesinde öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bu hedefimize paralel olarak Üniversitemizde öğreniminiz boyunca çeşitli öğrenci hareketlilik programları kapsamında birçok ülkede belirli sürelerle öğrenim görme ve çeşitli kültürlerle karşılaşıp deneyim kazanma fırsatını sunuyoruz. 50 ye yakın ülkeden 500’ü aşkın uluslararası öğrencimiz ile çok kültürlü ve renkli bir kampüs ortamı sizleri beklemektedir. Uluslararası rekabet gücümüzü ve programlarımızın tanınırlığını artırmak adına yaptığımız çalışmalarda Üniversitemiz dünya üniversite sıralama çalışmalarından U-Multirank kapsamında değerlendirilen 11 Türk Üniversitesinden biri olarak yerini almıştır.

Tüm bunlara ek olarak Üniversitemiz eşsiz bir coğrafyada yer alan kampüsü ve diğer eğitim alanları, çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren aktif öğrenci toplulukları, öğrenci temsilciliği, yarı-zamanlı çalışma olanakları, öğrencilerin yeteneklerini geliştirici sosyal ve kültürel mekânları ile çağdaşları arasında ön plana çıkmaktadır. Bu yönleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olmak, meslek unvanlarının yanı sıra birçok donanımla da mezun olmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Muğla ili, tarihi-kültürel kent dokusu, çağdaş insan ilişkileri, kıyıları, turizm merkezi ilçeleriyle öğrenciler için cazip bir yaşam alanı sunmaktadır.

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, üniversite çağına gelmiş, YGS ve LYS den yeterli puanı almış tüm öğrencilerimizi, bu güzel kentin genç, dinamik ve üretken üniversitesini tercih etmeye davet ediyorum.

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR

Rektör