Personel

Öğretim Görevlisi Mahmut Beler
Öğretim Görevlisi
Mahmut Beler
@ E-posta
mahmutbeler@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5667

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / İlk Ve Acil Yardım Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 05.06.2009

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

Yayin Bilgileri

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çevik Kıvan, Bolsoy Nursen, Beler Mahmut, 2016. HEMŞİRELERİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİYE İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alaca Çiğdem, Şahin Melek, Beler Mahmut, 2019. Fethiye’de Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Yaşlılık Algısı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon İlişkisi. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, 2009. Öğrenci Gözüyle Klinik Ortamda Öğrenci Eğitimi. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

(G-1)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Lise öğrencilerinin meslek seçimlerine rehberlik edebilmek adına hemşirelik mesleğinin tanıtılmasına yönelik bir dizi çalışmalar yapmak.. Proje Türü: AB. DÜNDEN YARINA. 2009-2009

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Projenin genel amacı, çocuk suçluluğu ve erken okul terkinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve bu çocuklarla iletişim halinde olan yetişkinlerin çocuk suçluluğu ve erken okul terki vakalarında kullanmak üzere faydalı, sürdürülebilir uygulanabilir bir metot geliştirmektir.. Proje Türü: AB. Umutlar Çiçek Açsın-Let The Hopes Blossom. 2015-2018

(G-3)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Akıncı Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim görmekte olan engelli öğrencilerin dileklerinin gerçekleştirmesi hedeflenen projede gönüllü destekçilerimizle çocuklarımızı mutlu etmek ve sosyal imkan ve haklardan faydalanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). DİLEK AĞACI . 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Deneyimsel öğrenme tasarımlarından olan oyun tabanlı eğitim ile yyun pedagojisini çözmek,öğrenme ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri ve öğrenen motivasyonu hakkında deneyim kazanmak, farklı öğrenme stillerini anlamak ve tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim tasarlamak vb konular.. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. YARATICI VE DAHİL EDEN EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kurum Kültürü Oluşturma Teknikleri. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. ÇALIŞAN KURUMUN AYNASIDIR. 2017-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Kurum kültürünü oluşturmak ve çaışanlar arasındaki bağı güçlendirmek . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. KURUMUM BENİM KURUMUM. 2015-2015

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Özellikle kırsal kesimdeki hastaların hastalıklarının belirtilerine göre hangi bölüme basvuracakları hakkındabilgi sınırlıdır. Birçok hastanın çevresinde kisilerin yanlıs yönlendirmesi sonucu zaman Kalbimizin nedeniyletedavi süreci uzamaktadır. Bu durum hastaların bütçesini olumsuz etkilemektedir. Hizmet veren personelin isyükü artacak motivasyon ve is saglıgı güvenligi olumsuz etkilenmektedir, saglık çalısanlarına siddetartmaktadır, saglık çalısanı ve hastaların memnuniyeti azalmaktadır.Projenin gerçeklesmesi halinde acil servislerin is yükü hafifleyecek, tedavi noktasında zaman tasarrufusaglanacak, personelin ve hastanın memnuniyeti artacak, saglık çalısanlarına siddet azalacak, is kazalarıazalacaktır. Tüm bunlar sonucunda devlet ekonomisinde önemli ölçüde katkı saglanacaktır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. HASTALIGIMI BILIYORUM , DOGRU HEKIME GIDIYORUM (2242 - Üniversite Ögrencileri Arastırma Proje Yarısması). 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Fethiye’de turizm alanında çalışanlara olusabilecek herhangi bir kazada görevli 112 Acil Saglık Hizmetleri ekibinin olay yerine ulasacagı süre zarfında kisinin yasamsal aktivitelerini koruma veya kötüye gitmesini engellemek adına gerekli ilk yardım uygulanmasının en kısa sürede saglanması için turizm sporlarını /turlarını gerçeklestiren rehberlere veya seçilmis görevli kisilere ilk yardım egitimi verilmesi planlanmıstır. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TURIZME CAN KAT(2242 - Üniversite Ögrencileri Arastırma Proje Yarısması). 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Huzurevinde sakinlerinin yaşam kaliteleri artırmak amacıyla planlanmış yaşam koçluğu eğitimi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. İÇİNDEKİ HUZURU KEŞFET. 2017-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: PCM, SUNUM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ. Proje Türü: Diğer (Ulusal). EĞİTMEN EĞİTİMİ. 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: Manisadaki tüm kamu kuruluşları ve STK'ların katılımıyla Manisa ilinin proje alt yapısının ve ihtiyaç analizinin oluşturulması. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı. 2016-2016

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Liyakat Dernegi, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bornova Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), KİPA, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) . SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJE 1. ÖDÜLÜ. 2016
2-) Kurum Adı: GATA Hemşirelik Yüksekokulu . 8. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri 1.'si. 2009

(I-10)Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Ev Kazalarında İlk Yardım . Fethiye. . 2020
2-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak. Fethiye BİLSEM. . 2020
3-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kadınlar Günü Etkinliği. Fethiye. . 2020
4-) Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurdu İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
5-) Kitap Okuma Etkinliği. Fethiye. . 2019
6-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak- Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi. Fethiye. . 2019

(I-2)Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı" Mektup Yarışması. Fethiye. . 2019

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Mesleki Eğitimde Yararlanılabilecek Ulusal ve Uluslararası Fonlar ve Erasmus Plus Projeleri. İzmir/TÜRKİYE. . 2019
2-) Acil Durum Tatbikatı. Fethiye. . 2019
3-) Eğlenmeye Engel Yok - Fethiye Engelsiz Yaşam Merkezi Sakinleriyle Bir Gün . Fethiye. . 2019
4-) Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
5-) Huzurevi Personeline Temel İlk Yardım Semineri. Fethiye. . 2019
6-) Oyunlaştırılmış Eğitim. Fethiye. . 2019
7-) Dijital Çağda Anne Baba Olmak. MSKÜ Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi. . 2019
8-) Öğretmenlere Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE-MUĞLA -FETHİYE - Çalıca İlkokulu. . 2017
9-) MBŞB Fethiye Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
10-) MBŞB Muğla Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
11-) MBŞB Bodrum Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
12-) MBŞB Milas Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
13-) MBŞB Marmaris Bölgesi Özel Toplu Taşıma Şoförlerine Kişisel Hijyen ve İmaj Yönetimi Eğitimi. . . 2017
14-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İlk Yardım Semineri. . . 2017
15-) Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Proje Yazma Eğitimi. . . 2017
16-) Aile Eğitim Programı Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE MUĞLA - FETHİYE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (OKULU). . 2016
17-) Öğretmenler Temel İlk Yardım Eğitimi. TÜRKİYE-MUĞLA -FETHİYE - Akıncı Özel Eğitim Uygulama Merkezi. . 2016

(I-9)Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Oyuncaklar Yabana Değil Kırıkhan'a (Oyuncak Toplama Projesi). Fethiye-Hatay/Kırıkhan. . 2019

Verdiği Dersler

ACY2009 2019-2020 Güz

Travma

ACY2527 2019-2020 Güz

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

ACY2529 2019-2020 Güz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

İŞP1901 2019-2020 Güz

Girişimcilik

ACY1018 2019-2020 Bahar

Acil Hasta Bakımı I

ACY1512 2019-2020 Bahar

Ambulans Donanımları

ACY2010 2019-2020 Bahar

Adli Tıp

ACY2518 2019-2020 Bahar

Paramedikler İçin İnovasyon

ACY2540 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

ACY1005 2018-2019 Güz

Resusitasyon

ACY2001 2018-2019 Güz

Mesleki Uygulama I

ACY2003 2018-2019 Güz

İleri Yaşam Desteği

ACY2505 2018-2019 Güz

Kalite Güvence ve Standartları

ACY2507 2018-2019 Güz

İletişim

ACY1004 2018-2019 Bahar

Travma

ACY1008 2018-2019 Bahar

Yaz Stajı

ACY1508 2018-2019 Bahar

Adli Tıp

ACY2004 2018-2019 Bahar

İleri Yaşam Desteği II

ACY2508 2018-2019 Bahar

Sağlık Hukuku

ACY2512 2018-2019 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları