Personel

Yrd.Doç.Dr. Halim Sarıcaoğlu
Yrd.Doç.Dr.
Halim Sarıcaoğlu
@ E-posta
hsaricaoglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1812

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 15.06.2007

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı 31.05.2011

Doktora

Konya N.E. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı 02.12.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) SARICAOĞLU.,H., ARSLAN.,C., 2013. An Investigation into Psychological Well-being Levels of Higher Education Students with Respect to Personality Traits and Self-compassion. Educational Sciences: Theory & Practice

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) UZUN ÖZER.,B., SARICAOĞLU.,H., 2014. An Experimental Study on Academic Procrastination: Effects of Weekly Homework. International Journal of Psycho-Educational Sciences
2-) SARICAOĞLU.,H., ARSLAN.,C., KÖKSAL.,O., 2014. Psychological Counseling and Guidance Department Students' Metaphoric Perceptions Related to Their Profession. Applied Psychology
3-) YILMAZ.,H., ARSLAN.,C., SARICAOĞLU.,H., YILMAZ.,S., 2013. An Investigation of Subjective Well-Being in Terms of Coping with Stress and Decision-Making in University Students. Middle-East Journal of Scientific Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıcaoğlu.,H., Baltacı.,Ö., 2016. Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Vl.Uluslararası Canik Sempozyumu - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2-) Yakar.,A., Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Ve Eğilimlerinin İncelenmesi. The 4th International Congress on Curriculum and Instruction

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıcaoğlu.,H., Saygın.,Y., 2016. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ve Ruminasyonun Mental İyi Oluşu Yordama Gücü. 1st Eurasian Positive Psychology Congress
2-) Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., 2016. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Mental İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 1st Eurasian Positive Psychology Congress
3-) Sarıcaoğlu.,H., Baltacı.,Ö., 2016. Üniversite Öğrencilerinde Mental İyi Oluş ve Öz-Anlayış Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress
4-) Sarıcaoğlu.,H., Adıgüzel.,A., 2016. Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Öz-Anlayış ve Ruminasyon. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress
5-) Kahya.,O., Yakar.,A., Sarıcaoğlu.,H., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye ve Devamsızlığa İlişkin Görüşleri. I. International Academic Research Congress
6-) Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., Yakar.,A., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. I. International Academic Research Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıcaoğlu.,H., Arslan.,C., 2015. Kişilerarası Problem Çözmenin, Duyguları İfade Etme ve Akılcı Olmayan İnançlar Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal PDR Kongresi
2-) Sarıcaoğlu.,Ö., Sarıcaoğlu.,H., 2015. PDR Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Değer Eğilimleri ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği). XIII. Ulusal PDR Kongresi
3-) Sarıcaoğlu.,H., Arslan.,C., 2015. Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi. XIII. Ulusal PDR Kongresi
4-) Uzun Özer.,B., Verster.,V., Sarıcaoğlu.,H., 2013. An Experimental Study Of Academic Procrastination: Effect Of The Method Used During The Semester. XII. Ulusal PDR Kongresi
5-) Sarıcaoğlu.,H., Arslan.,C., 2011. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi. XI. Ulusal PDR Kongresi
6-) Turan.,N., Sarıcaoğlu.,H., 2011. Ergenlerde Stresin Yordayıcıları Olarak Sosyal Destek ve Yalnızlık. XI. Ulusal PDR Kongresi
7-) Baltacı.,Ö., Sarıcaoğlu.,H., Ülker Tümlü.,G., Alsancak.,D., 2011. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım Yetkinliklerinin İncelenmesi. XI. Ulusal PDR Kongresi
8-) Baltacı.,Ö., Sarıcaoğlu.,H., Ülker Tümlü.,G., 2011. Lise Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık ve Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. XI. Ulusal PDR Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cumhuriyet International Journal of Education.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cumhuriyet International Journal of Education.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cumhuriyet International Journal of Education.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cumhuriyet International Journal of Education.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cumhuriyet International Journal of Education.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) An Investigation into Psychological Well-being Levels of Higher Education Students with Respect to Personality Traits and Self-compassion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4004 Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Olabilmek: Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul Projesi'nde Eğitmenlik. 2012-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Pedagojik Formasyon Eğitimi, Devamsızlık, Kopya Çekme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Devamsızlık Eğilimleri: Karma Bir Araştırma. 2016-2016

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Etkili ve Verimli Çalışma Teknikleri – Sınav Stresi ile Başa Çıkma Yolları. Türkiye. . 2016
2-) Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: YGS – LYS Semineri. . Türkiye. 2009

Verdiği Dersler

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

RPD1002 2017-2018 Bahar

Gelişim Psik. I: Çocukluk

RPD2010 2017-2018 Bahar

Gelişim Psikolojisi III:Yetişkinlik ve Yaşlılık

RPD4002 2017-2018 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

RPD4506 2017-2018 Bahar

RPD'de Güncel Konular

RPD4002 2017-2018 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

RPD4004 2017-2018 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalış.

RPD4010 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi II

RPD4004 2017-2018 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalış.

RPD4010 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi II

RPD4506 2017-2018 Bahar

RPD'de Güncel Konular

RPD1003 2017-2018 Güz

Fizyolojik Psikoloji

RPD4001 2017-2018 Güz

Psikolojik Testler

RPD3003 2017-2018 Güz

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

RPD3003 2017-2018 Güz

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

RPD4001 2017-2018 Güz

Psikolojik Testler

EBB4805 2017-2018 Güz

Rehberlik

EBB4805 2017-2018 Güz

Rehberlik

RPD2007 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi I

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

PFD4535 2017-2018 Güz

REHBERLİK

RPD4001 2016-2017 Yaz

Psikolojik Testler

RPD4002 2016-2017 Yaz

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

RPD1002 2016-2017 Bahar

Gelişim Psik. I: Çocukluk

RPD3506 2016-2017 Bahar

İlköğretimde Rehberlik

RPD4002 2016-2017 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

RPD4506 2016-2017 Bahar

RPD'de Güncel Konular

RPD2010 2016-2017 Bahar

Gelişim Psikolojisi III:Yetişkinlik ve Yaşlılık

RPD2010 2016-2017 Bahar

Gelişim Psikolojisi III:Yetişkinlik ve Yaşlılık

RPD3506 2016-2017 Bahar

İlköğretimde Rehberlik

RPD4002 2016-2017 Bahar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

RPD4506 2016-2017 Bahar

RPD'de Güncel Konular