Duyuru

Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim kurumlarından Yatay Geçiş/Özel Öğrenci Olarak Gelmek İsteyenler İçin Bilgiler

Son Güncelleme Tarihi : 12.04.2022 14:36
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.03.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı doğrultusunda Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş yoluyla ve özel öğrenci olarak Üniversitemize kabulüne ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.


BAŞVURU
Yatay Geçiş Kontenjanı İlanı 8 Nisan 2022
Yatay Geçiş Başvuruları 11-15 Nisan 2022
Yatay Geçiş Şartlarını Sağlamayan Adayların
Özel Öğrencilik Başvuruları
11-15 Nisan 2022
Yabancı Dil Hazırlık Programı
(İngilizce-Almanca) Yeterlik Sınavı
18-19 Nisan 2022
Türkçe Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı 18-19 Nisan 2022
Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday İlanı 20 Nisan 2022
Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları 21-22 Nisan 2022
Yatay Geçiş Yedek Aday İlanı 23 Nisan 2022
Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları 25 Nisan 2022
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilmeyen
 Öğrencilerin Özel Öğrencilik Başvuruları
26-29 Nisan 2022

Başvuru Şekli ve Başvuru Yapılacak Yerler

*Yatay Geçiş Başvuruları: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  

*Özel Öğrencilik Başvuruları ilgili Akademik Birime şahsen veya posta yolu ile başvuru tarihleri arasında yapılacaktır. 


Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
                                                                                                                 . 
YATAY GEÇİŞ KABUL ŞARTLARI

1) Yatay geçişler ve özel öğrenci kabulü “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve 28/03/2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin kararlara uygun olarak yapılır.

2) Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir Yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programına kayıtlı olan ve bu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış olan, öğrenimine devam etmekte iken Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle öğrenimine devam edemeyen ülkemize gelen T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYS/YKS kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay geçiş ve özel öğrencilik başvurusu yapabilirler.

3) Başarı şartı aranan programlara  (Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik)  yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;

a- ÖSYS/YKS’ ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya
b- ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları,
c- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini, Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da (a) veya (b) bentlerindeki şartlardan birini sağlamaları gerekir.

4) Başarı şartı aranmayan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;

a- Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına sahip olmaları,
b- Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda ise Üniversitemizin ilgili yılda ilan ettiği ÖSYS/YKS puanına sahip olmaları veya,
c- ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen ilk 1000’de olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları,
ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da (a), (b) veya (c) bentlerindeki şartlardan birini sağlamaları gerekir.

5) Meslek Yüksekokullarına (ön lisans programlarına) yatay geçiş için;
Ukrayna’daki bir yükseköğretim programına başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler dahil olmak üzere ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile Meslek Yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

6) ÖSYS/YKS puanı olmayan veya sınava girmeyen öğrenciler;

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde başarı sırası aranan programlar için anılan kılavuzlarda aranan sıralama şartını, başarı sırası aranmayan programlar da ise ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de yer alan yükseköğretim kurumlarının diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin,  üniversitemizde yatay geçiş başvurusunda bulunan program için üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan bölüm/programlara başvuran T.C uyruklu ve yabancı uyruklu adayların; 

a) Öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için öğretim dili %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması,
b) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından veya ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından başvuru yapılan bölüm/programa göre aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puanı alması,
-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%30 İngilizce) Bölümlerine 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) Bölümü, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan almış olması,
 c) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması (b) bend’inde belirtilen belgelerden birisi ile yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekir.

8) Öğrenim dili Türkçe olan bölüm/programlara başvuran yabancı uyruklu adayların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak Türkçe hazırlık programı yeterlik sınavından veya ulusal sınavlardan, Türkçe dilinde yeterli olduğunu belgelendirmesi gerekir.

9) Yatay Geçiş Başvurusu yapan adaylar gerekli belgeleri online sisteme yükleyecekler. İstenen belgeleri tam olan adayların yatay geçiş başvurusu değerlendirilecektir. Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt anında belgelerin asıllarını eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekir. Eksik belgesi olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar,  özel öğrencilik haklarından yararlanmak üzere başvuru yapabilirler.

10) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öğrencilerin kayıtları sırasında esas alınan puan üstünlüğü dikkate alınarak sıralanır.  

11) Yatay geçiş başvuruları ve yapılan değerlendirme sonucu oluşan asıl-yedek aday listesi ile asıl aday kayıtlarından sonra kayıt hakkı kazanan yedek aday listesi yatay geçiş başvurusu yapılan https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresinde ilan edilir.

12) Meslek icrasına ilişkin diploma programlarına  (Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik) yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlikleri Dekanlık/Müdürlükler tarafından yapılacak bir sınavla tespit edilir. Sınav sonucuna göre öğrencilerin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl,  öğrenim süresi, azami öğrenim süresi ile transkripte başarılı olduğu derslere göre önceki öğrenimde tanınacak dersler, intibak komisyonlarının teklifi ve Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

13) 12.maddede belirtilen programlar dışındaki diğer programlara yatay geçiş yolu ile yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin,  intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlikleri öğrencilerin önceki öğrenimde tanınacak dersler ile intibak ettirileceği yarıyıl/yıl, öğrenim süresi, azami öğrenim süresi intibak komisyonlarının teklifi ve Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi. (İmzalı) 
2-Öğrenci Belgesi. (İngilizce veya Türkçe) 
3-ÖSYM ya da yurt dışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi.
4-Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).  (İngilizce veya Türkçe)    
5-Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede başarılı olduğu bütün derslerin içerikleri. (İngilizce veya Türkçe) .
6-Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara müracaat edecek öğrencilerin, eğitimin yapıldığı dilde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından veya ulusal / uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belge.
7-Türkçe eğitim yapılan bölüm/programlara müracaat edecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak Türkçe hazırlık programı yeterlik sınavından veya ulusal /uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belge.
8-Pasaport
9- Emniyet Müdürlüğünden alınmış, Ukrayna giriş-çıkış kayıtlarını gösterir belge.


ÖZEL ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ

1- Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda, örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programına kayıtlı olan ve Üniversitemize yatay geçiş başvurusu bulunmayan veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler bu ilanda belirtilen tarihlerde özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler.

2-Özel öğrencilik başvurusunda bulunan öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda öğretim diline göre aranan dil yeterliklerini sağlamaları gerekir.    

3-Özel öğrenci statüsünde eğitim görecek öğrenciler üniversitemizin derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir.


ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (İmzalı)
2-Öğrenci Belgesi veya öğrenci kimlik kartı.
3-ÖSYM ya da yurt dışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi.
4-Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara müracaat edecek öğrencilerin, eğitimin yapıldığı dilde ulusal / uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belge.
5-Türkçe eğitim yapılan bölüm/programlara müracaat eden yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilde ulusal /uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belge.
6-Pasaport.
7- Emniyet Müdürlüğünden alınmış, Ukrayna giriş-çıkış kayıtlarını gösterir belge.  


Notlar
1-İstenen belgeler, Islak imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. 
3- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 *Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*ÖSYS-YKS Puanı Olmayan Öğrencilerden Aranacak Uluslararası Sınav ve  Asgari Puan Tablosu

*2017-2021 yılları arası ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları ve başarı sıralaması için tıklayınız. (Daha önceki yıllar için ÖSYS/YKS kılavuzuna bakılması gerekmektedir.)

*Tıp Fakültesi-Mimarlık Fakültesi-Mühendislik Fakültesi-Eğitim Fakültesi Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası için tıklayınız.

*Ukrayna'daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının listesi için tıklayınız.

*28/03/2022 Yükseköğretim Genel Kurulu Karar Metni için Tıklayınız.

*Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması -Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

*Türkiye Geneli taban puanlar için (YÖKATLAS) tıklayınız.

*İletisim Rehberi
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 08.04.2022 14:10
Okunma Sayısı : 8111