Personel

Doç.Dr. Cemal Ergin Ekinci
Doç.Dr.
Cemal Ergin Ekinci
@ E-posta
eekinci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1766

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altınkurt Yahya, Türkkaş Burcu, Ekinci Cemal Ergin, 2016. The Relationships between Structural and Psychological Empowermentof Teachers and Their Organizational Citizenship Behaviors. Eğitim ve Bilim
2-) Ekinci.,E., 2011. Bazı Sosyoekonomik Etmenlerin Türkiye’de Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri. Eğitim ve Bilim
3-) Ekinci.,E., 2009. Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri. Eğitim ve Bilim
4-) Ekinci.,E., Burgaz.,B., 2007. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Yağcı.,E., Ekinci.,E., Burgaz.,B., Kelecioğlu.,H., Ergene.,T., 2007. Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Burgaz.,B., Ekinci.,E., 2007. Misbehaviors of High School Students and Perceptions on the Disturbance Levels of Those Misbehaviors . World Applied Sciences Journal

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ekinci Cemal Ergin, 2017. The Relationships between Organizational Ethical Climate and Political Behavior Perceptions of the Faculty Members. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Ekinci Cemal Ergin-ekinci Necla, 2017. A Study on the Relationships between Teachers’ Critical Thinking Dispositions and Their Perceptions of Occupational Professionalism. Educational Process International Journal
3-) Yorulmaz Yılmaz İlker, Çolak İbrahim, Ekinci Cemal Ergin, 2017. An evaluation of PISA 2015 achievements of OECD countries within income distribution and education expenditures. Turkish Journal of Education
4-) Altınkurt Yahya, Ekinci Cemal Ergin, 2016. Examining the Relationships between Occupational Professionalism and Organizational Cynicism of Teachers. Educational Process International Journal
5-) Ekinci.,E., Burgaz.,B., 2009. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Öğretmen ve Okuldan Kaynaklanan Nedenleri. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ekinci.,N., Ekinci.,E., 2011. Bazı Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Programları Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları. . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Burgaz.,B., Ekinci.,E., 2007. Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce Sunulan Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) EKİNCİ.,E., 2000. Yükseköğretimin Finansmanına Öğrenci Katılımını Öngören Yaklaşımların Gerekçelerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
4-) KAVAK.,Y., EKİNCİ.,E., GÖKÇE.,F., 1997. İlköğretimde Kaynak Arayışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
5-) KAVAK.,Y., EKİNCİ.,E., 1994. Eğitimin Finansmanı Sorunu ve Maliyetlerin Azaltılmasına İlişkin Alternatif Stratejiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BÜLBÜL.,S., KAVAK.,Y., EKİNCİ.,E., GELBAL.,S., GÖKÇE.,F., ÜSTÜNDAĞ.,T., 1999. Evaluation of the First Level Literacy Courses in Turkey, 1999. . Central Asia Regional Literacy Forum, Hotel Dedeman- İstanbul.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekinci Cemal Ergin, Sarıışık Duygu, 2017. Öğretmen Yetkinliği ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir çalışma. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Bağ Derya, Ekinci Cemal Ergin, Altınkurt Yahya, 2017. Akademik personelin psikolojik sözleşme ihlali algıları ve iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Çolak İbrahim, Yorulmaz Yılmaz İlker, Altınkurt Yahya, Ekinci Cemal Ergin, 2017. Bazı ülkelerdeki öğretmenlerin ve okulların özerklik düzeyleri.. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
4-) Ekinci Cemal Ergin, Yılmaz Kürşad, Altınkurt Yahya, 2016. Workaholic Tendencies of School Principals and Their Communication Style with Teachers. ISNITE 2016: 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education
5-) Ekinci Cemal Ergin, Giziroğlu Berna, 2016. Okul Müdürlerinin Psikolojik Sermaye Düzeyleri ve İş Performansı Arasındaki İlişki. III. International Eurasian Educational Research Congress
6-) Ekinci Cemal Ergin, Sarıışık Duygu, 2016. Okul Öncesi Eğitimde Özel Harcamalar Muğla Menteşe Örneği. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
7-) BAĞ.,D., EKİNCİ.,E., 2015. Öğretim Elemanlarında Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Nedenleri. VII. International Congress of Educational Research, 28-31 May 2015 Muğla
8-) EKİNCİ.,E., 2015. The Perceived Effects of Career Progression of Female Teachers. 3rd International Symposium ISNITE 2015: New issues on teacher education, Volos, Greece
9-) BAĞ.,D., ALTINKURT.,Y., EKİNCİ.,E., 2015. Bağ, D., Altınkurt, Y. & Ekinci, C. E., "Husserl ve Fenemolojik Yaklaşım", 2015, . Felsefe Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
10-) Ekinci Cemal Ergin, Çağlar Mesut, 2015. Velilerin Okullara Bağış Yapmasını Etkileyen Bazı Etmenler Aydın İli Söke İlçesi Örneği. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
11-) EKİNCİ.,N., EKİNCİ.,E., 2014. The Perceptions of Prospective Teachers about the Quality of Teaching and Learning Environment of Teacher Education Programs and their Relationships with Some Variables. 2nd International Symposium ISNİTE 2014: New issues on teacher education, Macerata, Italy
12-) EKİNCİ.,E., BURGAZ.,B., ŞENTÜRK.,İ., 2007. Eğitim Fakültelerindeki Öğretme-Öğrenme Ortamlarının Küresel Eğilimleri Yansıtma Düzeyi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü/Azerbaycan.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) EKİNCİ.,E., ALTINKURT.,Y., EKİNCİ.,N., 2015. Öğretmen Adaylarının Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Öğretmen Yetiştirme Temel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri . I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara
2-) EKİNCİ.,N., EKİNCİ.,E., 2007. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları. I. Ulusal İlköğretim Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 1997. İlköğretimde Kaynak Arayışları Bir araştırma. Yayın Evi: Şafak Matbacılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Eğitim Bilimine Giriş/Eğitimin Ekomomik Temelleri. Yayın Evi: Pegem

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2017. Beşeri ve Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2016. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 2
4-) . 2016. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Teacher Education and Educators.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Teacher Edution and Educators.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Teacher Education and Educators.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Teacher Education and Educators.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Teacher Education and Educators.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2017. Journal of Teacher Education and Educators. Hakemlik Sayısı: 2
3-) . 2017. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET). Hakemlik Sayısı: 1
4-) . 2016. Educational Process International Journal. Hakemlik Sayısı: 3
5-) . 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ: SESSİZLİK ALANLARI, NEDENLERI, SONUÇLARI. Konu: Öğretim elemanlarında örgütsel sessizlik davranışları. Derya. 2015
2-) Tez Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Kullandıkları Başetme Yolları - Ankara İli Altındağ İlçesi Örneği, 2002. . Konu: İstenmeyen öğrenci davranışları. Mehmet Ali -Keskin. 2002

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Bülbül, S., Ekinci, C. E., ve diğerleri. Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kurslarının Değerlendirilmesi Araştırması, 1999. Destekleyen Kurum: Unicef Turkiye Temsilciliği, Ankara (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL).. 1998-1999
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. BÜLBÜL, Sudi, EKİNCİ, C. Ergin ve Diğerleri. Türkiye’de Mesleki-Teknik ve Gelir Getirici Yetişkin Eğitimi Çalışmalarını İnceleme Projesi (Son Rapor), 1996 , Türkiye’de Mesleki-Teknik ve Gelir Getirici Yetişkin Eğitimi Çalışmalarını İnceleme Projesi, 1996. Destekleyen Kurum UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.. 1995-1996

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi: Destekleyen Kurum: TÜBİTAK, Proje no: KAMAG 1086050, Ocak 2009-Mayıs 2010 Dönemi (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Umur TOSUN). 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Burgaz, B. ve Ekinci, C. E. Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Davranışları ve Nedenleri, 2007. Destekleyen Kurum: TUBİTAK, Proje No. 104K116. 2006-2007

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ekinci, C. E.,Yükseköğretimde Kişisel Öğrenci Harcamaları ve Bireysel Öğrenci Maliyetlerinin Belirlenmesi, 2009. Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Proje No: 070174001.. 2007-2009

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Burgaz, B. ve Ekinci, C. E., Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Yönetsel ve Destek Hizmetlerine İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri, Destekleyen kurum: Hacettepe Üniversitesi, Proje no. 05D05-704001. 2006-2006

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Muğla. . 2012

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) ISNITE2017. Polonya. . 2017
2-) ISNITE 2016. Finlandiya. . 2016
3-) Isnite 2015. Yunanistan. . 2015
4-) ISNITE2014. Italya. . 2014

Verdiği Dersler

EBB4908 2014-2015 Yaz

Eğitim Ekonomisi

EBB3814 2014-2015 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB1801 2014-2015 Yaz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB4806 2014-2015 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4908 2014-2015 Yaz

Eğitim Ekonomisi

EBB4806 2014-2015 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB3814 2014-2015 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4908 2017-2018 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EBB4806 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4806 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4908 2017-2018 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EYT 6553 2017-2018 Bahar

Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Sorunları

EBB1801 2017-2018 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB1801 2017-2018 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EYT 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 6551 2017-2018 Güz

Yükseköğretimin Yönetimi ve Sorunları

EYT 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 5090 2017-2018 Güz

SEMİNER

EYT 7000 2017-2018 Güz

BİTİRME PROJESİ II

EYT 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 6700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

EYT 6100 2017-2018 Güz

Seminer

EYT 6700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EYT 6008 2016-2017 Bahar

Eğitim Ekonomisi ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar

EYT 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 6700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EBB4806 2016-2017 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4908 2016-2017 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EBB4806 2016-2017 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EYT 6537 2016-2017 Güz

Yükseköğretimin Yönetimi ve Sorunları

EYT 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 6700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

EYT 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 5090 2016-2017 Güz

SEMİNER

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 7000 2015-2016 Bahar

BİTİRME PROJESİ II

EYT 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EBB4908 2015-2016 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EBB1804 2015-2016 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 6008 2015-2016 Bahar

Eğitim Ekonomisi ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar

EBB4908 2015-2016 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EYT 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB1804 2015-2016 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB1801 2015-2016 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB1801 2015-2016 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EYT 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4009 2015-2016 Güz

SINIF YÖNETİMİ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 6537 2015-2016 Güz

Yükseköğretimin Yönetimi ve Sorunları

EYT 5513 2015-2016 Güz

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

EYT 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 7000 2015-2016 Güz

BİTİRME PROJESİ II

EYT 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 6008 2014-2015 Bahar

Eğitim Ekonomisi ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar

EBB4908 2014-2015 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EBB3814 2014-2015 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4806 2014-2015 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4806 2014-2015 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB3814 2014-2015 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 7000 2014-2015 Bahar

BİTİRME PROJESİ II

EBB4908 2014-2015 Bahar

Eğitim Ekonomisi

EYT 6533 2014-2015 Güz

Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme

EBB1801 2014-2015 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB3901 2014-2015 Güz

Sınıf Yönetimi

EYT 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

EYT 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EYT 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 7008 2014-2015 Güz

BİTİRME PROJESİ II

EYT 5513 2014-2015 Güz

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

PFD 4001 2014-2015 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD 4001 2014-2015 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD 4001 2014-2015 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB3901 2014-2015 Güz

Sınıf Yönetimi

PFD 4001 2014-2015 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD 4001 2014-2015 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ