Personel

Araştırma Görevlisi Çağlar Kaya
Araştırma Görevlisi
Çağlar Kaya
@ E-posta
caglarkaya@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetim Teftiş Planlama Anabilimdalı / Eğitim Yönetim Teftiş Planlama Anabilimdalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - İngilizce Öğretmenliği ABD 2010
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kaya.,Ç., Kaya.,S., 2015. Relationship between Prospective Teachers’ Dysfunctional Attitudes and Their Attitudes towards the Teaching Profession. Journal of Educational Sciences Research - Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
2-) Kaya.,S., Kaya.,Ç., 2014. Pre-service Teachers’ Academic Motivation and Coping Strategies as the Predictors of their Academic Procrastination. Journal Of Teacher Education and Educators - Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kaya.,Ç., Yazıcı.,Ş., Deliveli.,K., Hoşgörür.,V., 2016. Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya.,Ç., 2015. Küreselleşmenin Eğitim Yönetimine Yansımaları. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) Kaya.,Ç., Altun.,B., 2015. Maarif Müfettişlerinin Farklılıklara Saygı Durumlarının İncelenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
3-) Kaya.,Ç., Kaya.,S., 2015. The Relationship between Prospective Teachers’ Educational Beliefs and their Views about Critical Pedagogy. 3rd International Symposium, New Issues on Teacher Education - ISNITE 2015
4-) Kaya.,Ç., Yılmaz.,T., 2015. Eğitimin Finansmanında Kamu Dışı Kaynakların Yeri. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
5-) Yılmaz.,T., Kaya.,Ç., 2015. Özelleştirmeye Kurban Edilen Eğitim. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
6-) Kaya.,S., Kaya.,Ç., 2014. The Analysis of the Relationship amongst the Pre-service Teachers’ Academic Procrastination, Academic Motivation and Coping Strategies. II International Symposium, New Issues on Teacher Education
7-) Kaya.,Ç., Acar.,S., 2013. Öğretmen Adaylarının Fonksiyonel Olmayan Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bilir.,A., Kaya.,Ç., 2012. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongrelerinin Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
2-) Kaya.,Ç., Demir.,Ü., 2012. Kurum Teftişi Bazında Eğitim Denetmenlerinin Okul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algıları (Muğla İli Örneği). IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya.,Ç., 2015. Eğitim Yönetiminde Biçimsel Modeller. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
2-) Kaya.,Ç., Yazıcı.,Ş., Deliveli.,K., Hoşgörür.,V., 2015. Eğitim Denetiminde Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi: 1990-2015. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (Sempozyum Sekretarya Üyesi). TÜRKİYE. . 2017
2-) The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (Sempozyum Sekretarya Üyesi). FİNLANDİYA. . 2016
3-) ISNITE 2015 - 3rd International Symposium (Sempozyum Sekretarya Üyesi). YUNANİSTAN. Yunanistan. 2015
4-) II International Symposium, New Issues on Teacher Education - ISNITE'2014 (Sempozyum Sekretarya Üyesi). İTALYA. İtalya. 2014
5-) Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu - ISNITE'2013 (Sempozyum Sekretarya Üyesi). TÜRKİYE. Türkiye. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu (Sempozyum Sekretarya Üyesi). TÜRKİYE. . 2015
2-) IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Kongre Sekretarya Üyesi). TÜRKİYE. Türkiye. 2012